Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn>

 • Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà?
  Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà ?
 • Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì?
  Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì ?
 • Theo em, chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào?
  Theo em, thắng lợi Rạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào ?
 • Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu?

  Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu?

 • Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền (đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút) làm trận địa quyết chiến

  Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền ( đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút ) làm trận địa quyết chiến

 • Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu?

  chủ trương ” lấy của người giàu chia cho người nghèo ” hợp lòng dân

 • Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Rạch Gầm – Xoài Mút.

  Tháng 1 – 1785, Nguyễn Huệ được lệnh tiến quân vào Gia Định. Nguyễn Huệ đóng trụ sở ở Mĩ Tho, chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút

 • Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê?

  Cần dựa vào những bộc lộ về sự nhiệt huyết hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của những những tầng lớp nhân dân

 • Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh

  Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh

 • Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc

  Những góp sức to lớn của phong trào Tây Sơn so với lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa

 • Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì đối với nông dân và các tầng lớp khác?

  Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì đối với nông dân và các tầng lớp khác?

 • Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII.

  Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII .

 • Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh?

  Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh ?

 • Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786).

  Hãy nêu những hoạt động giải trí của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất ( 1786 ) .

 • Em hãy kể những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788.

  Em hãy kể những hoạt động giải trí của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788 .

 • Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào?

  Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền sở tại phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê thế nào ?

 • Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long?

  Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long ?

 • Vua Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phá quân Thanh như thế nào?

  Vua Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phá quân Thanh như thế nào?

 • Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào?
  Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa như thế nào ?
 • Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789.
  Lập niên biểu hoạt động giải trí của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789 .
 • Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào?
  Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút là một trong những trận thủy chiến lớn và lừng lẫy nhất trong lịch sử dân tộc chống ngoại xâm

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.