Ý chí là gì? Các phẩm chất cơ bản của ý chí – https://thaiphuongthuy.com

( Last Updated On : 12/08/2022 by Lytuong. net )Ý chí trong tâm lý học là gì ? Các phẩm chất cơ bản của ý chí. [ Tâm lý học đại cương ]
Ý chí là gì?

1. Định nghĩa về ý chí

Ý chí là mặt năng động của ý thức, biểu hiện ở năng lực thực hiện những hành động có mục đích, đòi hỏi phải có sự nỗ lực khắc phục khó khăn bên ngoài và bên trong.

Năng lực này không phải tự nhiên ai cũng có như nhau – nói cách khác, ý chí là một phẩm chất tâm lí của cá thể, một thuộc tính tâm lí của nhân cách. Người ta thường nói : Anh này không có ý chí ; Chị này có ý chí cao ; Chị kia kém ý chí, …

Là một hiện tượng kỳ lạ tâm lí, ý chí cũng là một sự phản ánh hiện thực khách quan trải qua mục tiêu của hành vi, nhưng mục tiêu đó không có sẵn mà được con người nhận thức một cách tự giác, mục tiêu ấy do những điều kiện kèm theo của hiện thực khách quan pháp luật .

Ý chí là mặt năng động của ý thức, ý chí là hình thức tâm lí kiểm soát và điều chỉnh hành vi tích cực nhất của con người, là năng lượng tâm lí được cho phép con người vượt qua mọi khó khăn vất vả, trở ngại để triển khai đến cùng mục tiêu đã xác lập. “ Sở dĩ như vậy là vì ý chí phối hợp được trong mình cả mặt năng động của trí tuệ lẫn mặt năng động của tình cảm đạo đức ” “ ý chí – đó là mặt hoạt động giải trí của trí tuệ và tình cảm đạo đức ” .

Năng lực trấn áp, kiểm soát và điều chỉnh hành vi một cách có ý thức phát sinh trong hoạt động giải trí lao động. Động vật không có ý chí. Ý chí là mặt đặc trưng của tâm lí người, chính bới con vật chỉ thích ứng một cách thụ động với vạn vật thiên nhiên, còn con người bằng lao động – một loại hoạt động giải trí có ý thức – đã chinh phục và cải biến thiên nhiên. ý chí con người được hình thành trong quy trình lao động. Ngay cả hoạt động giải trí lao động đơn thuần nhất ( ví dụ, việc săn bắt nguyên thủy … ) cũng yên cầu con người phải có phẩm chất ý chí nhất định, nó hình thành nên ở con người những phẩm chất ý chí nhất định, Ph. Ănghen đã nói : “ Loài người càng cách xa loài vật thì ảnh hưởng tác động của con người vào giới tự nhiên càng mang đặc thù của một hoạt động giải trí có thống kê giám sát trước, triển khai một cách có phương hướng vào những mục tiêu nhất định, đã đề ra từ trước ” .

Ý chí của con người được hình thành và đổi khác tùy theo những điều kiện kèm theo xã hội – lịch sử dân tộc, tùy theo những điều kiện kèm theo vật chất của đời sống xã hội. Tính chất của những mục tiêu và những thôi thúc so với hành vi của con người được quyết định hành động bởi thính họ đại diện thay mặt cho quyền hạn của giai cấp nào. Xu hướng của ý chí khác nhau trong những thời đại khác nhau và ở những đại diện thay mặt của những giai cấp khác nhau .

Trong xã hội XHCN, những quan hệ được thiết kế xây dựng trên nguyên tắc giúp sức lẫn nhau, hợp tác với nhau. ở đây có sự phối hợp hài hòa giữa mục tiêu của cá thể và mục tiêu của xã hội .

Trong khi ý thức được mối liên hệ gắn bó mình với tập thể, cá thể phục từng hoạt động giải trí chung của xã hội, của tập thể, bắt quyền lợi và nghĩa vụ của cá thể phục tùng những quyền lợi và nghĩa vụ của dân tộc bản địa, thế cho nên không hề đặt ra cho mình những mục tiêu trái chiều với những mục tiêu của tập thể .

Giá trị chân chính của ý chí không phải chỉ ở chỗ ý chí đó như thế nào ( cao hay thấp, mạnh hay yếu ) mà biểu lộ ở chỗ nó hướng vào cái gì. Cho nên cần phải phân biệt mức độ ý chí ( hay cường độ ý chí ) với nội dung đạo đức của ý chí .

Chỉ có những ý chí được giáo dục về đạo đức mới hoàn toàn có thể giúp con người triển khai được những chuyển biến lớn lao trong sự nghiệp của mình .

2. Ý chí và những đặc thù tâm lí khác của nhân cách

Ý chí không phải là thuộc tính tách rời của con người, nó liên hệ ngặt nghèo với những mặt, những tính năng khác của tâm lí con người .

Nhận thức với ý chí

Nhận thức của con người hướng vào lĩnh hội, nghiên cứu và phân tích, trừu tượng hóa và khái quát hóa những tri thức tiếp thu từ thiên nhiên và môi trường xung quanh, những kiến thức và kỹ năng này được củng cố trong trí nhớ và chế biến trong tư duy. Nghĩa là nội dung của ý chí nằm trong những khái niệm, những hình tượng do tư duy và tưởng tượng mang lại. Những tri thức này thông tin những cái có trong quốc tế xung quanh tất cả chúng ta .

Như vậy, nhận thức làm cho ý chí có nội dung. Đồng thời, ý chí là chính sách khởi động và ức chế, ý chí còn kiểm soát và điều chỉnh hành vi, nghĩa là hướng một cách có ý thức vào những nỗ lực của bản thân nhằm mục đích đạt mục tiêu thiết yếu. Đó là sự kiểm soát và điều chỉnh của ý chí và hành vi, hướng một cách có ý thức sự nỗ lực trí tuệ và sức khỏe thể chất vào việc đạt tới mục tiêu hoặc kiềm chế hoạt động giải trí khi thiết yếu .

Khi tất cả chúng ta nói giữa ý chí và nhận thức có quan hệ thì không có nghĩa là con người ta nhận thức cái gì thì hành vi như vậy. Nhưng con người ta một khi đã có những tâm lý chín chắn về mục tiêu đời sống thì họ phải bằng mọi cách để đạt được mục tiêu đã đề ra, có nghĩa là con người sẽ phải có sự nỗ lực ý chí. Trong đời sống hàng ngày tất cả chúng ta hoàn toàn có thể gặp những người mà ở họ có sự hoạt động giải trí rất can đảm và mạnh mẽ, biểu lộ sự kiên trì để vươn tới mục tiêu nhưng bản thân mục tiêu đó không quan trọng, không có ý nghĩa xã hội. Sự nỗ lực lớn của họ trở nên vô ích, vì họ không nhận thức được ý nghĩa .

Ý chí với tình cảm

Tình cảm và ý chí có quan hệ mật thiết, ý chí là mặt hoạt động giải trí của tình cảm .

Trong đời sống hàng ngày, hoạt động giải trí của con người, tình cảm triển khai vai trò kích thích hành vi. Đồng thời những rung động hoàn toàn có thể là phương tiện đi lại ngưng trệ hành vi. Nhưng bản thân tình cảm cũng chịu sự trấn áp của ý chí, vì thực tiễn có khi con người ta hành vi trái ngược với tình cảm ; Chẳng hạn con người ta đấu tranh với những mất mát, với sự tức giận, với niềm vui, nỗi khổ v.v … làm được điều đó là nhờ ý chí .

3. Các phẩm chất cơ bản của ý chí

Đó là tính mục tiêu, tính độc lập, tính quyết đoán, tính kiên trì tính tự chủ .

Tính mục tiêu

Tính mục tiêu là phẩm chất quan trọng của ý chí, đó là kĩ năng của con người biết đề ra cho hoạt động giải trí và đời sống của mình mục tiêu. Biết điều khiển hành vi của mình phục từng những mục tiêu – Nhưng tính mục tiêu của người lớn nhờ vào vào quốc tế quan và những nguyên tắc đạo đức của người đó – Tính mục tiêu còn mang tính giai cấp. Vì vậy mà khi xem xét tính mục tiêu không phải xem xét ở góc nhìn hình thức mà phải xét ở mặt nội dung .

Ví dụ : ý chí của bọn cướp của giết người khác với ý chí của những người chiến sỹ cách mạng .

Khác ở chỗ người chiến sỹ cách mạng đã biết đặt mục tiêu là vì nhân dân vì Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa …

Vì vậy, nhà trường phải liên tục giáo dục tư tưởng đạo đức cho học viên, giúp cho những em trở thành người sống. thao tác có mục tiêu cao đẹp .

Tính độc lập

Đó là năng lượng quyết định hành động và triển khai hành vi đã dự tính mà không chịu ảnh hưởng tác động của người khác. Tính độc lập biểu lộ ở chỗ con người hoàn toàn có thể từ bỏ quan điểm của mình để phục từng người khác ( nhưng là quan điểm đúng ) .

Điều đáng quan tâm là tính độc lập ở đây không giống với tính bướng bỉnh, tính bảo thủ, nghĩa là bất luận quan điểm của người khác đúng hay sai họ đều phủ định giữ nguyên quan điểm của mình. Tính độc lập – không có nghĩa là không phục tùng quan điểm của người khác, của tập thể. Song cũng không có nghĩa là phải “ a dua ”, “ gió chiều nào theo chiều đó ” hay bắt chước một cách không có ý thức .

Tính độc lập giúp cho con người hình thành được niềm tin vào sức mạnh của mình .

Tính quyết đoán

Là khả năng đưa ra được những quyết định kịp thời, không dao động, không phụ thuộc vào người khác.

Tính quyết đoán không phải biểu lộ ở hành vi thiếu tâm lý, mà là những hành vi có xem xét, có địa thế căn cứ. Con người có tính quyết đoán là có niềm tin vào sự thành công xuất sắc, vào sự đúng đắn của những tâm lý của mình .

Tiền đề của tính quyết đoán là tính dũng mãnh, nghĩa là sự nhút nhát, mềm yếu thì không hề có được tính quyết đoán. Người có tính quyết đoán luôn luôn có hành vi dứt khoát, nhanh, đúng lúc, không giao động. Ngược lại người không có tính quyết đoán thường hay chần chừ, xê dịch và hành vi không đúng lúc, không kịp thời và hay thiếu tín nhiệm .

Tính bền chắc ( hay kiên trì )

Phẩm chất này được biểu lộ ở kĩ năng vượt khó khăn vất vả để đạt mục tiêu không tính thời hạn ngắn hay dài miễn đạt mục tiêu đặt ra. Không khi nào cảm thấy stress, chán nản, những khó khăn vất vả không làm họ nhụt chí mà còn làm tăng nghị lực để vượt qua khó khăn vất vả. Phẩm chất bền chắc rất cần so với người làm công tác làm việc giáo dục. Song tất cả chúng ta cũng cần phân biệt người có tình bền chắc, dẻo dai khác với người có tính lì lợm, bướng bỉnh, kém ý chí .

Tính bướng bỉnh ở học viên được bộc lộ rõ nhất là thái độ phản ứng của những em so với người lớn khi có thái độ thiếu tế nhị hoặc ở tính đỏng đảnh của đứa trẻ được mái ấm gia đình nuông chiều, từ đó những em ý niệm sai về phẩm chất này, những em nhìn nhận tính bướng bỉnh, nũng nịu, đỏng đảnh là bộc lộ tính cứng rắn, tính độc lập, không giao động .

Tính tự chủ

Là năng lực làm chủ bản thân, duy trì được sự trấn áp những hành vi của bản thân : như thắng lợi với những thôi thúc không mong ước, không lành mạnh, tính tự chủ là năng lực trấn áp, làm chủ được những xúc động, xúc cảm ( sợ hãi, khó chịu ) xảy ra không đúng lúc, không thiết yếu của mỗi người .

Tính tự chủ giúp con người khắc phục được tính cục cằn cũng như những trạng thái tâm lí khác ( buồn chán, sợ hãi, xê dịch, không tin … ), những trạng thái tâm lí này thường phát sinh trong công tác làm việc, trong quan hệ với đồng nghiệp, trong quan hệ giữa cá thể với cá thể .

Tính tự chủ của con người được hiểu là sự kiềm chế những xúc cảm, xúc động trong tình cảm. Khi kiềm chế những cảm hứng đó người ta gắn liền nó với những phản ứng ngôn từ và phi ngôn từ .

Sở dĩ có những cách hiểu bó hẹp như vậy vì phẩm chất ý chí này thường bộc lộ rõ nhất trong khoanh vùng phạm vi điều khiển và tinh chỉnh, kiểm soát và điều chỉnh những xúc cảm – thực ra nó còn có năng lực tinh chỉnh và điều khiển, kiểm soát và điều chỉnh hành vi con người trong tiếp xúc .

4. Danh ngôn về ý chí

Danh ngôn ý chí

– “ Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải là sức mạnh ” – Victor Hugo .

– “Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên” – Hồ Chí Minh

– “ Lúc tâm hồn tràn trề ánh sáng của một ý chí lớn, một tình cảm lớn, và những cái lớn này chi phối cả đời sống của mình, mọi ý nghĩ và việc làm của mình, thì tự nhiên người ta sẽ rời bỏ cái gì không xứng danh, những cái nhỏ nhen, và sẽ thấy vui tươi mừng thầm quái đản. ” – Phạm Văn Đồng

– “ Sự độc lạ giữa những người thành công xuất sắc và những người thất bại không phải ở sức mạnh, kỹ năng và kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính ở ý chí. ” – Khuyết danh .

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.