Tầm nhìn Hồ Chí Minh về xu thế phát triển của thời đại và vận dụng quan điểm đó vào đường lối đối ngoại của Đảng ta hiện nay

( LLCT&TT ) Một trong những góp sức xuất sắc của Hồ Chí Minh là đã nhận thức đúng đắn về thời đại và xu thế phát triển của thời đại. Người đã đặt cách mạng Nước Ta vào đúng dòng chảy đó. Đây là một trong những tác nhân để đưa cách mạng Nước Ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiện nay, nhận thức và tư tưởng đó của Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp thay đổi, hội nhập quốc tế của nước ta .

1. Hồ Chí Minh nhận thức về thời đại, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

1.1. Hồ Chí Minh nhận thức được thời đại mới và xu thế phát triển của thời đại đã đặt cách mạng Việt Nam vào dòng chảy của cách mạng thế giới

Trong thế kỷ XX trên quốc tế diễn ra những sự kiện lớn : hai cuộc cuộc chiến tranh quốc tế lớn nhất trong lịch sử dân tộc ; trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế diễn ra sôi động sau Chiến tranh quốc tế lần thứ nhất, đồng thời với cuộc đấu tranh tư tưởng và đường lối trong Quốc tế II ; Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 giành thắng lợi đã mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản trên khoanh vùng phạm vi toàn quốc tế. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga dẫn tới sự sinh ra của Liên bang Xô-viết – thành trì cách mạng quốc tế ; mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình thành sau Chiến tranh quốc tế lần thứ hai .

Trong những thập niên sau đó, trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa phát triển như vũ bão, dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, hàng loạt vương quốc sinh ra và hình thành nên Phong trào Không link, sống sót bên cạnh hai mạng lưới hệ thống chính trị – xã hội của quốc tế với hai cực Liên Xô – Mỹ và những xu thế chính trị khác nhau. Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Nước Trung Hoa sinh ra, góp thêm phần đổi khác tương quan lực lượng quốc tế nghiêng về phe xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, với cuộc cuộc chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến tranh lạnh đã lan sang châu Á. Quan hệ giữa những nước lớn liên tục diễn biến rất phức tạp, thậm chí còn ngay trong phe xã hội chủ nghĩa cũng xảy ra những dịch chuyển lớn. Nhận thức về yếu tố thời đại của Hồ Chí Minh đã được hình thành từ quy trình hoạt động giải trí trong toàn cảnh quốc tế đầy sôi động như vậy .

Trong quy trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã nhanh gọn chớp lấy được đặc thù và xu thế mới của thời đại. Người chỉ rõ, sức mạnh của thời đại tất cả chúng ta là sức mạnh của giai cấp vô sản. Hồ Chí Minh đã đặt cách mạng Nước Ta vào dòng chảy của thời đại, lựa chọn con đường cách mạng vô sản. Người khẳng định chắc chắn : “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản ” ( 1 ). Xu thế chung của thời đại yên cầu những dân tộc bản địa phải nhận thức được nhu yếu tất yếu của việc tích hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại .

Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, Người đã tổng kết, khái quát những nhận xét tiên phong của mình bằng những vấn đề về nhu yếu, năng lực, điều kiện kèm theo hợp tác giữa những dân tộc bản địa. Điểm điển hình nổi bật trong tư tưởng của Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là sự hợp tác, đoàn kết giữa những dân tộc bản địa nhỏ yếu, lỗi thời, bị áp bức tạo nên sức mạnh chống đế quốc, thực dân, đặc biệt quan trọng là chống lại chủ trương “ chia để trị ”. Hồ Chí Minh nhận thấy, chủ nghĩa đế quốc là một lực lượng quốc tế, chúng liên minh lại để chống vô sản ở mọi nơi chưa đủ mà còn dùng vô sản da trắng đi đàn áp, bóc lột vô sản da đen. Người cho rằng : “ Thời đại của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn cũng là thời đại một nhóm nước lớn do bọn tư bản kinh tế tài chính đứng đầu thống trị những nước nhờ vào và nửa phụ thuộc vào, thế cho nên công cuộc giải phóng những nước và những dân tộc bản địa bị áp bức là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản. Do đó mà trước hết nảy ra năng lực và sự thiết yếu phải có liên minh chiến đấu ngặt nghèo giữa những dân tộc bản địa thuộc địa với giai cấp vô sản của những nước đế quốc để thắng quân địch chung ” ( 2 ) .

Sau khi chớp lấy được đặc thù của thời đại mới, Hồ Chí Minh đã hoạt động giải trí tích cực để gắn cách mạng Nước Ta với cách mạng quốc tế. Khi chủ nghĩa thực dân đế quốc đã trở thành mạng lưới hệ thống trên quốc tế, Người đã chỉ ra quyết sách : “ Chúng ta cách mệnh thì cũng phải liên lạc toàn bộ những đảng cách mệnh trong quốc tế để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa ” ( 3 ). Người còn thông tư : “ … trong khi tuyên truyền cái khẩu hiệu nước An Nam độc lập, phải đồng thời tuyên truyền và thực hành thực tế liên lạc với bị áp bức dân tộc bản địa và vô sản giai cấp quốc tế, nhất là vô sản giai cấp Pháp ” ( 4 ) .

Tuy nhiên, khi gắn cách mạng giải phóng dân tộc bản địa thuộc địa trong đó có Nước Ta với cách mạng vô sản quốc tế, Hồ Chí Minh vẫn nhấn mạnh vấn đề những đặc thù riêng về lịch sử dân tộc – xã hội, chính trị, kinh tế tài chính của mỗi dân tộc bản địa ; những đặc thù riêng giữa phương Đông và phương Tây để vạch ra kế hoạch đấu tranh cho tương thích. Mặt khác, khi chủ trương hợp tác vững chắc, lâu bền hơn, Người không chỉ xuất phát từ những mục tiêu chính trị – xã hội của thời đại – độc lập dân tộc bản địa, văn minh xã hội, mà còn vì sự phát triển nhanh gọn của lực lượng sản xuất quốc tế. Cách mạng Nước Ta phải lan rộng ra quan hệ với những nước trên quốc tế là để xóa bỏ nghèo nàn, lỗi thời, tiến kịp những nước trên quốc tế và sâu xa là đặt kế hoạch phát triển quốc gia gắn liền với những chuyển biến mang tính thời đại .

Ngay từ những thập niên đầu của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã nhận rõ một vương quốc, dân tộc bản địa muốn có sức mạnh phải thoát ra khỏi thực trạng khác biệt, phải Open, tăng cường hợp tác với bên ngoài ; thực trạng bế quan tỏa cảng chỉ làm quốc gia suy yếu và đưa đến những hậu quả chính trị nghiêm trọng. Năm 1924, trong thư gửi chiến sỹ Pê-tơ-rốp, Tổng Thư ký Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản, Người viết : “ Nguyên nhân tiên phong đã gây ra sự suy yếu của dân tộc bản địa ở phương Đông đó là sự khác biệt. Không giống như những dân tộc bản địa phương Tây, những dân tộc bản địa phương Đông không có những quan hệ và tiếp xúc giữa những lục địa với nhau. Họ trọn vẹn không biết gì đến những việc xảy ra ở những nước láng giềng thân mật nhất của họ, do đó họ thiếu sự an toàn và đáng tin cậy lẫn nhau, sự phối hợp hành vi và sự cổ vũ lẫn nhau ” ( 5 ) .

Từ quan điểm cơ bản này, Người nêu tư tưởng hợp tác quốc tế về kinh tế tài chính gắn với những yếu tố chính trị – xã hội. Người cho rằng, ngoại giao và kinh tế tài chính có quan hệ và ảnh hưởng tác động lẫn nhau, đó là một điều kiện kèm theo quan trọng để bảo vệ thắng lợi của công cuộc thiết kế quốc gia. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Open kinh tế tài chính so với Nước Ta vừa là nhu yếu, vừa là điều kiện kèm theo quan trọng để phát triển và đưa quốc gia đi lên. Người chủ trương “ chuộc lại từ từ ” những cơ sở người Pháp đã bỏ vốn ra kiến thiết xây dựng ở nước ta từ trước đến giờ, “ nếu xét ra thiết yếu cho nền kinh tế tài chính vương quốc Nước Ta ”, “ hoan nghênh những người Pháp đem tư bản vào xứ ta khai thác những nguồn nguyên vật liệu chưa có ai khai thác ”, “ mời những nhà trình độ Pháp, cũng như Mỹ, Nga hay Tàu giúp việc cho tất cả chúng ta trong cuộc thiết kế vương quốc ” ( 6 ), nhằm mục đích khuyến khích những đối tác chiến lược quốc tế hợp tác trên những nghành mà tất cả chúng ta còn yếu, chưa có điều kiện kèm theo khai thác, góp thêm phần thôi thúc tăng trưởng cho nền kinh tế tài chính Nước Ta .

Như vậy, nếu nhận thức được những đặc thù xu thế thời đại, việc đưa cách mạng Nước Ta vào đúng dòng chảy của thời đại sẽ tăng sức mạnh của nước ta lên gấp bội. Theo Hồ Chí Minh, tất cả chúng ta không chỉ tìm liên minh ở những nước lớn và những nước bè bạn mà còn phải dựa vào xu thế lớn của thời đại. Như vậy, bằng cách tiếp cận khoa học và biện chứng, Người đã mở ra một đường lối tích hợp sức mạnh dân tộc bản địa và sức mạnh thời đại – một đặc thù điển hình nổi bật của thời đại Hồ Chí Minh trong chiều dài lịch sử vẻ vang tân tiến của Nước Ta .

1.2. Hồ Chí Minh với việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tạo ra sức mạnh tổng hợp đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi

Để phát huy sức mạnh tổng hợp cho cách mạng, cần tích hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại. Trong mối quan hệ đó, Hồ Chí Minh chăm sóc phát huy sức mạnh dân tộc bản địa, coi đó là nguồn lực nội sinh giữ vai trò quyết định hành động. Trong đấu tranh cách mạng, Người luôn nêu cao khẩu hiệu “ tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính ”. Cách mạng Nước Ta đi theo đường lối độc lập, tự chủ thì chủ trương đối ngoại, hợp tác quốc tế phải lấy sức mạnh bên trong làm điểm tựa. Bởi, “ nếu tự mình không có tiềm năng làm cơ sở thì không hề nói gì đến ngoại giao ” ( 7 ) ; “ Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã ” ( 8 ) .

Theo Người, mỗi dân tộc bản địa phải thiết kế xây dựng được lực lượng nội tại cho mình để tạo ra thế và lực. Có thế và lực mới có điều kiện kèm theo để tiếp thu sự giúp sức và tranh thủ sức mạnh từ bên ngoài. Trên cơ sở đó, trong hợp tác quốc tế những dân tộc bản địa mới giữ vững độc lập tự chủ ; giữ vững khuynh hướng chính trị của sự phát triển quốc gia ; dữ thế chủ động, sáng suốt trong hoạt động giải trí quốc tế để phân biệt rõ đâu là bạn, đâu là thù .

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam, thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, mặc dầu, Hồ Chí Minh luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế và đoàn kết quốc tế, nhưng đồng thời Người cũng luôn khẳng định tính quyết định hành động của yếu tố nội sinh, luôn tôn vinh quyền lợi dân tộc bản địa, nhấn mạnh vấn đề “ phải có ý thức dân tộc bản địa vững chãi ”, Người căn dặn muốn làm gì cũng cần vì quyền lợi dân tộc bản địa mà làm, và phải luôn luôn vì quyền lợi của dân tộc bản địa mà ship hàng. Hồ Chí Minh thường nhắc nhở, chứng minh và khẳng định : “ Cũng như trong thời kỳ kháng chiến, mục tiêu của ta lúc bấy giờ là : Tự lực cánh sinh là chính, việc những nước bạn giúp ta là phụ ” ( 9 ). Qua những thành tựu của cách mạng Nước Ta càng thấy rõ giá trị của quan điểm trên của Hồ Chí Minh .

Cùng với việc tôn vinh yếu tố nội sinh, Hồ Chí Minh rất chăm sóc đến việc tranh thủ yếu tố ngoại sinh. Người luôn chủ trương tăng cường đoàn kết và tranh thủ sự hợp tác quốc tế, coi đây là yếu tố có tầm kế hoạch số 1 trong đường lối cách mạng Nước Ta. Mục tiêu của đoàn kết và hợp tác quốc tế là tập hợp lực lượng bên ngoài, tranh thủ sự đống ý ủng hộ và trợ giúp quốc tế, làm tăng thêm năng lực tự lực, tự cường, thực thi tiềm năng cách mạng và bảo vệ quyền hạn vương quốc .

Trong quy trình chỉ huy cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã nhìn nhận rất là đúng đắn và dữ thế chủ động đảm nhiệm sự giúp sức của quốc tế so với cách mạng Nước Ta. Trong điều kiện kèm theo mà “ cách mạng giải phóng dân tộc bản địa là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản trong khoanh vùng phạm vi toàn quốc tế ” ( 10 ) thì “ thắng lợi của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của những dân tộc bản địa gắn liền với sự ủng hộ và trợ giúp tích cực của phe xã hội chủ nghĩa và của trào lưu công nhân ở những nước tư bản chủ nghĩa ” ( 11 ). Chính vì thế, Hồ Chí Minh đã tích cực, dữ thế chủ động “ tích hợp trào lưu cách mạng nước ta với trào lưu cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế và của những dân tộc bản địa bị áp bức ” ( 12 ) .

Tính chủ động được thể hiện ngay từ khi Người tham gia Đảng Xã hội Pháp. Nhiều lần Hồ Chí Minh đặt vấn đề với các đồng chí của mình: “Nếu các đồng chí không lên án chủ nghĩa thực dân, nếu các đồng chí không đoàn kết với các dân tộc thuộc địa, thì các đồng chí làm thứ cách mạng gì?”(13). Và trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Người đã tận dụng được sự giúp đỡ của quốc tế, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, đặc biệt là sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa đối với cách mạng Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, so với Hồ Chí Minh, những kinh nghiệm tay nghề cách mạng, những giá trị văn hóa truyền thống quốc tế cũng là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng. Ví dụ như, Người đã nhìn nhận cao kinh nghiệm tay nghề du kích ở Liên Xô. Năm 1951, trong lời tựa cho cuốn “ Tỉnh ủy bí hiểm ”, Người chứng minh và khẳng định : “ Kinh nghiệm du kích ở Liên Xô sẽ giúp thêm tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta nhất định thành công xuất sắc trong việc tăng nhanh trào lưu du kích ” ( 14 ), Người luôn nhắc đến : “ những kinh nghiệm tay nghề dồi dào của những nước đồng đội ”, “ học tập những gương tốt của những nước đồng đội ” .

Các yếu tố quốc tế, mặc dầu có ý nghĩa phổ cập nhưng trên trong thực tiễn, chúng được sản sinh ra trong những điều kiện kèm theo lịch sử dân tộc xã hội nhất định, chúng có hình thức biểu lộ đặc trưng trong những thời đại và những xã hội đơn cử nhất định. Vì vậy, để hoàn toàn có thể đảm nhiệm được những kinh nghiệm tay nghề, những giá trị văn hóa truyền thống quốc tế tức là những yếu tố quốc tế, cần phải tính đến đối sánh tương quan giữa những yếu tố quốc tế với những yếu tố dân tộc bản địa đơn cử là “ đặc thù dân tộc bản địa ” : “ Không chú trọng đến đặc thù của dân tộc bản địa mình trong khi học tập kinh nghiệm tay nghề của những nước bạn bè, là sai lầm đáng tiếc nghiêm trọng, là phạm chủ nghĩa giáo điều ” ( 15 ). Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, việc tính đến đặc thù dân tộc bản địa là điều kiện kèm theo để đảm nhiệm những yếu tố quốc tế, là điều kiện kèm theo để tích hợp một cách hài hòa và hợp lý những yếu tố dân tộc bản địa và quốc tế nhằm mục đích tạo ra động lực cho sự phát triển .

Do chú trọng đến đặc thù dân tộc bản địa, mà trong khi dựa trên nền tảng lý luận chung về chủ nghĩa cộng sản, Hồ Chí Minh đã xác lập được một cách đúng chuẩn những trách nhiệm của cuộc cách mạng dân tộc bản địa, dân chủ ở nước ta cũng như ở những nước thuộc địa và nửa thuộc địa .

Phải thấy rằng, ở Hồ Chí Minh có sự thuần thục cao độ mối quan hệ giữa dân tộc bản địa và quốc tế, Người mới xử lý thành công xuất sắc những yếu tố rất phức tạp về quan hệ dân tộc bản địa và quốc tế trong những toàn cảnh quốc gia và quốc tế cực kỳ phức tạp. Người đã xử lý những yếu tố ấy một cách đúng đắn, khôn khéo và thủy chung. Chính nhờ được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã vượt qua những hạn chế của những chí sĩ yêu nước đương thời như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, … mở ra thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc đầy vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc bản địa .

2. Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về yếu tố thời đại trong quá trình hoạch định và thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

Trong tình hình mới, những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực và quốc gia, càng yên cầu Đảng phải có đường lối kế hoạch đúng đắn, góp thêm phần đưa quốc gia tiến lên. Qua điều tra và nghiên cứu, chúng tôi yêu cầu một số ít yêu cầu góp thêm phần vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về yếu tố thời đại trong quy trình hoạch định và thực thi đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình lúc bấy giờ như sau :

Một là, kiên trì, kiên cường, “ thực thi đồng nhất đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự do, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại ” ( 16 ) ; tăng nhanh việc đưa quan hệ với những đối tác chiến lược, đặc biệt quan trọng là đối tác chiến lược quan trọng, đi vào chiều sâu, tạo khung khổ quan hệ không thay đổi và bền vững và kiên cố với những đối tác chiến lược. Coi trọng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác tổng lực với những nước láng giềng có chung biên giới, những nước Khu vực Đông Nam Á. Thúc đẩy quan hệ hợp tác không thay đổi lâu bền hơn với những nước lớn, những TT kinh tế tài chính, chính trị của quốc tế. Mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với những nước bạn hữu truyền thống lịch sử … Không ngừng phát triển quan hệ với những Đảng Cộng sản và những đảng cầm quyền ở những nước xã hội chủ nghĩa và những nước láng giềng có chung biên giới. Tăng cường không chỉ có vậy hoạt động giải trí trên những forum đa phương ở khu vực và trên quốc tế, dữ thế chủ động tham gia xử lý những yếu tố toàn thế giới, nhằm mục đích nâng cao vai trò và vị thế của Nước Ta .

Nâng cao quan hệ hợp tác với những nước, nhất là những nước láng giềng và khu vực, những nước lớn và những đối tác chiến lược quan trọng, tăng cường ngoại giao song phương, nâng tầm ngoại giao đa phương. Đẩy mạnh và làm thâm thúy hơn quan hệ hợp tác song phương với những đối tác chiến lược, đặc biệt quan trọng là những đối tác chiến lược. Kịp thời xử lý những yếu tố phát sinh về biên giới chủ quyền lãnh thổ trên bộ cũng như trên biển với những nước, góp thêm phần vào việc tạo thiên nhiên và môi trường thuận tiện cho phát triển và bảo vệ vững chãi chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tiếp tục thôi thúc xử lý bằng thương lượng độc lập những yếu tố còn sống sót về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, biển hòn đảo với những nước tương quan ; phấn đấu kiến thiết xây dựng đường biên giới trên đất liền và trên biển với những nước láng giềng thành đường biên giới tự do, không thay đổi, hợp tác cùng phát triển .

Hai là, quyền lợi vương quốc dân tộc bản địa luôn được chăm sóc và xác lập là tiềm năng trọng điểm trong hoạt động giải trí đối ngoại và hội nhập quốc tế. Báo cáo chính trị Đại hội XIII xác lập : “ Bảo đảm cao nhất quyền lợi vương quốc – dân tộc bản địa trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và lao lý quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi ” ( 17 ). Lợi ích vương quốc – dân tộc bản địa gồm có nhiều yếu tố quyền lợi : chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh. Trong đó, tăng cường công tác làm việc ngoại giao kinh tế tài chính Giao hàng phát triển kinh tế tài chính – xã hội – một trọng tâm đã được xác lập từ những năm trước lên mức độ cao hơn. Khai thác tối đa vị thế vương quốc và nguồn lực bên ngoài để ship hàng phát triển quốc gia. Nâng cao năng lượng hội nhập, thực thi hiệu suất cao những cam kết quốc tế, những hiệp định thương mại tự do ; lồng ghép với những kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tài chính – xã hội. Tiếp tục tăng nhanh tham gia sâu và khá đầy đủ hơn vào những thể chế kinh tế tài chính toàn thế giới. Tăng cường môi trường tự nhiên pháp lý cho hoạt động giải trí kinh tế tài chính đối ngoại .

Ba là, nhất quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại mọi thủ đoạn, hành vi can thiệp của những thế lực thù địch vào việc làm nội bộ của Nước Ta, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng và dữ thế chủ động trong việc đối thoại với những nước, những tổ chức triển khai quốc tế về những yếu tố này. Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người ; chuẩn bị sẵn sàng đối thoại với những nước, những Tổ chức quốc tế và khu vực có tương quan về yếu tố nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại những thủ đoạn, hành vi xuyên tạc và tận dụng những yếu tố “ Dân chủ ”, “ nhân quyền ”, “ dân tộc bản địa ”, “ tôn giáo ” can thiệp vào việc làm nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bảo mật an ninh và không thay đổi chính trị của Nước Ta .

Bốn là, tích cực tham gia xử lý những yếu tố toàn thế giới, đơn cử là “ liên tục thôi thúc xử lý những yếu tố trên biển, bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn hàng hải, hàng không trên cơ sở lao lý quốc tế, nhất là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982. Củng cố đường biên giới độc lập, bảo mật an ninh, hợp tác và phát triển ; xử lý những yếu tố còn sống sót tương quan đến đường biên giới trên bộ với những nước láng giềng ” ( 18 ) … Ủng hộ và cùng nhân dân quốc tế đấu tranh bảo vệ độc lập, chống rủi ro tiềm ẩn cuộc chiến tranh và chạy đua vũ trang ; góp thêm phần thiết kế xây dựng trật tự chính trị, kinh tế tài chính quốc tế dân chủ, công minh. Đổi mới, nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc thông tin, tuyên truyền đối ngoại, làm cho quốc tế hiểu đúng về tình hình mọi mặt và công cuộc thay đổi của Nước Ta, ủng hộ sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị hợp tác bình đẳng, có lợi, cùng phát triển giữa nhân dân Nước Ta và nhân dân những nước. / .
___________________________________________________________________________________________
( 1 ), ( 12 ) Hồ Chí Minh ( 2011 ), Toàn tập, Nxb. CTQG, T. 12, tr. 30, 417 .
( 2 ), ( 15 ) Hồ Chí Minh ( 2011 ), Sđd, T. 11, tr. 169, 97 .
( 3 ), ( 8 ) Hồ Chí Minh ( 2011 ), Sđd, T. 2, tr. 305, 320
( 4 ), ( 7 ) Hồ Chí Minh ( 2011 ), Sđd, T. 3, tr. 3, 488 .
( 5 ) Hồ Chí Minh ( 2011 ), Sđd, T. 1, tr 284 .
( 6 ) Hồ Chí Minh ( 2011 ), Sđd, T. 4, tr 86 .
( 9 ) Hồ Chí Minh ( 2011 ), Sđd, T. 10, tr. 56 .

(10), (11), (13) Hồ Chí Minh (2011), Sđd, T.15, tr.392, 392, 585.

( 14 ) Hồ Chí Minh ( 2011 ), Sđd, T. 7, tr. 237 .
( 16 ), ( 17 ), ( 18 ) Đảng Cộng sản Việt Nam ( 2021 ), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII, T. 1, tr. 161, 61-162, 163 .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *