Hàng siêu trường (Oversized Cargo) và hàng siêu trọng (Overweight Cargo) trên đường bộ là gì?

Hàng siêu trường ( tiếng Anh : Oversized Cargo ) và hàng siêu trọng ( tiếng Anh : Overweight Cargo ) là những sản phẩm & hàng hóa không hề tháo rời trên những phương tiện đi lại luân chuyển đường đi bộ .Hàng siêu trường (Oversized Cargo) và hàng siêu trọng (Overweight Cargo) trên đường bộ là gì? - Ảnh 1.Hàng siêu trường ( Oversized Cargo ) và hàng siêu trọng ( Overweight Cargo ) ( Ảnh : anloi )

Hàng siêu trường (Oversized Cargo)

Hàng siêu trường – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Oversized Cargo.

Hàng siêu trường là hàng không thể tháo rời, khi xếp lên phương tiện vận chuyển có một trong các kích thước bao ngoài (của tổ hợp phương tiện và hàng hóa xếp trên phương tiện) như sau:

a ) Chiều dài lớn hơn 20,0 mét ;b ) Chiều to lớn hơn 2,5 mét ;c ) Chiều cao tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên lớn hơn 4,2 mét ; so với xe chở container lớn hơn 4,35 mét .

Hàng siêu trọng (Overweight Cargo)

Hàng siêu trọng – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Overweight Cargo.

Hàng siêu trọng là hàng không hề tháo rời, có khối lượng lớn hơn 32 tấn .

Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng

1. Phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng là phương tiện có kích thước, tải trọng phù hợp với loại hàng hóa vận chuyển; đồng thời phù hợp với các thông số ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

2. Trường hợp các rơ moóc kiểu module có tính năng ghép nối được với nhau sử dụng để chở hàng siêu trường, siêu trọng, cơ quan đăng kiểm xác nhận vào Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường của xe với nội dung: “Được phép ghép nối các module với nhau và phải có Giấy phép lưu hành xe do cơ quan có thẩm quyền cấp phép”.

Lưu hành phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

1. Phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lưu hành trên đường bộ phải thực hiện theo qui định.

2. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng khi lưu thông trên đường bộ phải tuân thủ các điều kiện qui định ghi trong Giấy phép lưu hành xe; đồng thời tuân thủ chỉ dẫn của người điều hành hỗ trợ dẫn đường, hộ tống (nếu có).

3. Các trường hợp phải có xe tương hỗ dẫn đường, hộ tống :a ) Khi xếp hàng hóa lên phương tiện đi lại luân chuyển có một trong những size bao ngoài ( của tổng hợp phương tiện đi lại và sản phẩm & hàng hóa xếp trên phương tiện đi lại ) như sau : chiều to lớn hơn 3,5 mét ; chiều dài lớn hơn 20 mét ;

b) Tại vị trí công trình phải gia cường đường bộ.

4. Các trường hợp phải khảo sát đường đi bộ :a ) Khi xếp hàng lên phương tiện đi lại có một trong những size bao ngoài như sau : chiều to lớn hơn 3,75 mét hoặc chiều to lớn hơn 4,75 mét hoặc chiều dài lớn hơn 20 mét so với đường cấp IV trở xuống hoặc lớn hơn 30 mét so với đường cấp III trở lên ;

b) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có tổng trọng lượng của xe hoặc có tải trọng trục xe vượt quá khả năng khai thác của đường bộ. (Theo Thông tư Số: 46/2015/TT-BGTVT)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *