Xe cứu thương tiếng anh là gì? đọc như thế nào cho chuẩn

Trong số những phương tiện đi lại giao thông vận tải lúc bấy giờ, có một số ít loại xe đặc biệt quan trọng được xếp vào nhóm xe ưu tiên đó là xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe quân sự chiến lược đi làm trách nhiệm, xe tang và xe hộ đê. Trong số những loại xe này có lẽ rằng những bạn thường thấy là xe cứu thương và xe tang. Trong bài viết này, Vuicuoilen sẽ giúp những bạn biết xe cứu thương tiếng anh đọc là gì và cách phát âm trong tiếng anh như thế nào .
Xe cứu thương tiếng anh là gì

Xe cứu thương tiếng anh là gì

Xe cứu thương tiếng anh gọi là ambulance, phiên âm đọc là / ˈæm. bjə. ləns /

Ambulance /ˈæm.bjə.ləns/

Để đọc đúng từ ambulance rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ ambulance ở trên rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈæm.bjə.ləns/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ ambulance thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Xe cứu thương tiếng anh là gì

Mức độ ưu tiên của xe cứu thương

Hầu hết mọi người đều biết xe cứu thương là xe đi làm trách nhiệm cấp cứu người bị thương, vậy nên xe cứu thương là một loại xe ưu tiên. Tuy nhiên, có những lúc có nhiều xe ưu tiên đi trên đường thì bạn sẽ vướng mắc xe nào được ưu tiên đi trước. Vấn đề này phải địa thế căn cứ theo luật vì xe ưu tiên cũng có Lever ưu tiên khác nhau. Cụ thể ở Nước Ta, thứ tự ưu tiên là xe cứu hỏa -> xe quân sự chiến lược -> xe cứu thương -> xe hộ đê -> xe tang. Ví dụ có xe cứu hỏa và xe cứu thương cùng đi trên đường thì xe cứu thương sẽ phải ưu tiên nhường đường cho xe cứu hỏa đi trước .

Xe cứu thương tiếng anh là gì

Một số phương tiện giao thông khác

 • Ambulance /ˈæm.bjə.ləns/: xe cứu thương
 • Tram /træm/: xe điện chở khách
 • Train /treɪn/: tàu hỏa
 • Powerboat /ˈpaʊə.bəʊt/: thuyền có gắn động cơ
 • Cargo ship /ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪp/: tàu biển chở hàng cỡ lớn
 • Airplane /ˈeə.pleɪn/: máy bay
 • Kid bike /kɪd ˌbaɪk/: xe đạp cho trẻ em
 • Canoe /kəˈnuː/: cái ca nô
 • Pickup truck /ˈpɪk.ʌp ˌtrʌk/: xe bán tải
 • Taxi /ˈtæk.si/: xe tắc-xi
 • Lorry /ˈlɒr.i/: xe tải có thùng chở hàng lớn
 • Cart /kɑːt/: xe kéo (kéo tay hoặc dùng ngựa kéo)
 • Cyclo /ˈsaɪ.kləʊ/: xe xích lô
 • Tow truck /ˈtəʊ ˌtrʌk/: xe cứu hộ
 • Ferry /ˈfer.i/: cái phà
 • Van /væn/: xe tải cỡ nhỏ
 • Motobike /ˈməʊ.tə.baɪk/: xe máy
 • Electric bike /iˈlek.trɪk ˌbaɪk/: xe máy điện
 • Bin lorry /ˈbɪn ˌlɒr.i/: xe thu gom rác
 • Pram /præm/: xe nôi cho trẻ sơ sinh
 • Liner /ˈlaɪ.nər/: du thuyền
 • Moped /ˈməʊ.ped/: xe đạp điện
 • Bicycle /’baisikl/: xe đạp
 • Pushchair /ˈpʊʃ.tʃeər/: xe nôi dạng ngồi cho trẻ nhỏ
 • Raft /rɑːft/: cái bè
 • Tanker /ˈtæŋ.kər/: xe bồn
 • Trolley /ˈtrɒl.i/: xe đẩy hàng trong siêu thị
 • Submarine /ˌsʌb.məˈriːn/: tàu ngầm
 • Tricycle /ˈtraɪ.sɪ.kəl/: xe đạp 3 bánh (thường cho trẻ em)
 • Fire truck /ˈfaɪə ˌtrʌk/: xe cứu hỏa
 • Ship /ʃɪp/: cái tàu thủy dùng trong du lịch, chở hành khách
 • Hot-air balloon /hɒtˈeə bəˌluːn/: khinh khí cầu
 • Folding bike /ˈfəʊl.dɪŋ ˌbaɪk/: xe đạp gấp
 • Boat /bəʊt/: cái thuyền (nhỏ)
 • Bike /baik/: cái xe (loại có 2 bánh)

Ambulance
Với lý giải trên, hoàn toàn có thể thấy xe cứu thương tiếng anh gọi là ambulance, phiên âm đọc là / ˈæm. bjə. ləns /. Ở Nước Ta, xe cứu thương là một loại xe thuộc diện xe ưu tiên khi đi thao tác. Do đó, nếu bạn thấy xe cứu thương có tín hiệu đèn, còi báo thì nên nhường đường để xe cứu thương đi trước. Trường hợp xe cứu thương tham gia giao thông vận tải nhưng không có tín hiệu còi báo hay đèn báo đang làm trách nhiệm thì bạn hoàn toàn có thể coi xe cứu thương lúc đó là một loại xe tải thường thì tham gia giao thông vận tải .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *