Quyền hạn của hiệu trưởng trường trung cấp

Theo lao lý tại Khoản 5 Điều 16 Thông tư 14/2021 / TT-BLĐTBXH ( có hiệu lực hiện hành từ 15/12/2021 ) thì hiệu trưởng trường tầm trung có quyền hạn sau đây :
– Quyết định giải pháp để triển khai chủ trương, trách nhiệm và quyền hạn của trường theo pháp luật tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư này ;
– Quyết định xây dựng những phòng, tổ trình độ, nhiệm vụ ; những khoa, bộ môn và những tổ chức triển khai thường trực trường theo cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của trường đã được phê duyệt trong quy định tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của trường theo lao lý tại Điều 10 Thông tư này ;

– Quyết định bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm trưởng, phó phòng, khoa, tổ chức trực thuộc trường đối với trường trung cấp công lập theo phân cấp quản lý viên chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó phòng, khoa, tổ chức trực thuộc trường đối với trường trung cấp tư thục;

– Tuyển dụng, quản trị và sử dụng có hiệu suất cao đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản trị, viên chức và người lao động của trường theo pháp luật của pháp lý ; quyết định hành động giao kết hợp đồng thao tác, hợp đồng lao động so với nhà giáo, cán bộ quản trị và người lao động theo lao lý của pháp lý về viên chức và pháp lý về lao động ;
– Giao kết hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, bổ túc, tu dưỡng nghề cho người học theo lao lý của pháp lý ;
– Ký hợp đồng cho thuê, liên kết kinh doanh, link với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ trong hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo, bổ túc, tu dưỡng nghề ; nghiên cứu ứng dụng những đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến mới Giao hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức triển khai sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ theo pháp luật của pháp lý ;

– Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý;

– Quyết định xây dựng, giải thể những hội đồng tư vấn của trường ;
– Cấp bằng tốt nghiệp tầm trung, chứng từ sơ cấp, chứng từ huấn luyện và đào tạo cho người học theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ;
– Cấp giấy ghi nhận đủ nhu yếu khối lượng kỹ năng và kiến thức văn hóa truyền thống trung học phổ thông cho người học có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, theo học trình độ tầm trung sau khi đã học và thi đạt nhu yếu đủ khối lượng kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống trung học phổ thông theo lao lý của Luật Giáo dục và những văn bản hướng dẫn thi hành ;

– Xem xét các ý kiến của hội đồng tư vấn trước khi quyết định. Trường hợp không đồng ý với nội dung của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng được quyết định, chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định và báo cáo hội đồng trường đối với trường trung cấp công lập hoặc báo cáo hội đồng quản trị đối với trường trung cấp tư thục trong kỳ họp hội đồng trường, hội đồng quản trị gần nhất;

– Tổ chức những hoạt động giải trí tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo lao lý. Chấp hành những yêu cầu, quyết định hành động về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền ;
– Hưởng những chính sách theo pháp luật .

Trân trọng !

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *