Chính quyền địa phương gồm những cơ quan nào?

Chính quyền địa phương ở Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng là quản lý và quyết định các vấn đề của địa phương theo quy định của pháp luật, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích của nhân dân địa phương với lợi ích chung cả nước.

Chính quyền địa phương gồm những cơ quan nào?

Hiến pháp Nước Ta năm 2013 dành hẳn chương thứ chín để pháp luật về chính quyền địa phương. Theo đó :

Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong đó, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được chia thành những tỉnh, những thành phố thường trực TW và những đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng do Quốc hội xây dựng .

  • Các tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh. Thành phố thường trực TW chia thành những Q., huyện, thị xã và đơn vị chức năng hành chính tương tự .
  • Huyện chia thành những xã, thị xã. Thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành những phường và xã. Quận chia thành những phường .

Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND). Các cơ quan này được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

Điều 4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định cụ thể:

2. Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã .3. Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành phố thường trực TW, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW, phường, thị xã .

Chính quyền địa phương gồm những cơ quan nào?Chính quyền địa phương gồm những cơ quan nào? (Ảnh minh họa)Điều 4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngoái lao lý đơn cử :

Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chính quyền địa phương

Theo những nội dung lao lý tại Chương IX Hiến pháp 2013, những cơ quan chính quyền địa phương được tổ chức triển khai và bảo vệ việc thi hành Hiến pháp, pháp lý tại địa phương ; quyết định hành động những yếu tố của địa phương theo luật định ; chịu sự kiểm tra và giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên .

Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Cụ thể:

Hội đồng nhân dân

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện thay mặt cho nguyện vọng, ý chí và quyền làm chủ của Nhân dân, do chính Nhân dân địa phương bầu ra và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Nhân dân địa phương cũng như cơ quan nhà nước cấp trên .HĐND có quyền quyết định hành động những yếu tố của địa phương theo luật định. Đồng thời giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp lý ở địa phương .Đại biểu HĐND đại diện thay mặt cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương. Theo đó, đại biểu HĐND có mối liên hệ ngặt nghèo với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri. Trách nhiệm của đại biểu HĐND là vấn đáp những nhu yếu, yêu cầu của cử tri ; xem xét, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tố cáo .Đại biểu HĐND thực thi trách nhiệm hoạt động Nhân dân thực thi Hiến pháp và pháp lý, chủ trương của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, động viên Nhân dân tham gia quản trị nhà nước .Bên cạnh đó, Đại biểu HĐND còn có quyền phỏng vấn quản trị Ủy Ban Nhân Dân, những thành viên của Ủy UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng những cơ quan thuộc UBDN .

Ủy ban nhân dân

Ủy Ban Nhân Dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu. Đầy là cơ quan chấp hành của HĐND, đồng thời là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Do vậy, Ủy Ban Nhân Dân phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cả HĐND và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên .

Nhiệm vụ của UBND là tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương. Tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.

Theo Điều 8, 9 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy Ban Nhân Dân gồm quản trị, Phó quản trị và những Ủy viên. Số lượng đơn cử Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân những cấp do nhà nước lao lý .Ngoài ra, Ủy Ban Nhân Dân còn có những cơ quan trình độ được tổ chức triển khai ở cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy Ban Nhân Dân triển khai công dụng quản trị nhà nước về ngành, nghành nghề dịch vụ ở địa phương và triển khai những trách nhiệm, quyền hạn theo sự phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên .

Trên đây là giải thích về: Chính quyền địa phương gồm những cơ quan nào? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *