Xã hội hóa sản xuất (Socialization of production) là gì? Nội dung

Xã hội hóa sản xuất ( tiếng Anh : Socialization of production ) là quy trình kinh tế tài chính khách quan của sự tăng trưởng tính xã hội của sản xuất, được pháp luật bởi sự tăng trưởng cao của lực lượng sản xuất xã hội và của sản xuất sản phẩm & hàng hóa .

24-10-2019

24-10-2019

24-10-2019

24-10-2019

24-10-2019

socialization-1-638Hình minh họa ( Nguồn : slideshare )

Xã hội hóa sản xuất

Khái niệm

Xã hội hóa sản xuất trong tiếng Anh được gọi là Socialization of production.

Xã hội hóa sản xuất là quá trình kinh tế khách quan của sự phát triển tính xã hội của sản xuất, được qui định bởi sự phát triển cao của lực lượng sản xuất xã hội và của sản xuất hàng hóa. 

Xã hội hóa sản xuất bộc lộ ở sự phân công, hợp tác lao động tăng trưởng ; mối liên hệ kinh tế tài chính giữa những đơn vị chức năng, những ngành, những khu vực ngày càng ngặt nghèo ; sản xuất tập trung chuyên sâu với những quy mô hợp lý, mẫu sản phẩm làm ra là hiệu quả của nhiều người, nhiều đơn vị chức năng, nhiều ngành, thậm chí còn của nhiều nước, v.v. .Chính sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất xã hội, của sản xuất sản phẩm & hàng hóa thôi thúc sự phân công và hợp tác lao động tăng trưởng, phá vỡ đặc thù khép kín, khác biệt của những chủ thể kinh tế tài chính, của những vùng, những địa phương và của những vương quốc .

Thu hút chúng vào quá trình kinh tế thống nhất, làm cho sự phụ thuộc lẫn nhau về cả “đầu vào” và “đầu ra” của quá trình sản xuất ngày càng phát triển và chặt chẽ – tức xã hội hóa sản xuất phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.

Nội dung Xã hội hóa sản xuất

Về nội dung, xã hội hóa sản xuất bộc lộ trên ba mặt :- Xã hội hóa sản xuất về kinh tế tài chính – kĩ thuật ( thiết kế xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật, tăng trưởng lực lượng sản xuất ) .- Xã hội hóa sản xuất về kinh tế tài chính – tổ chức triển khai ( tổ chức triển khai, quản lí nền sản xuất xã hội cho tương thích với trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất ở từng thời kì ) .- Xã hội hóa sản xuất về kinh tế tài chính – xã hội ( xác lập quan hệ sản xuất trong đó quan trọng nhất là quan hệ chiếm hữu về những tư liệu sản xuất đa phần ) .Ba mặt trên có quan hệ ngặt nghèo với nhau, tạo nên tính tổng lực của xã hội hóa sản xuất. Xã hội hóa sản xuất được thực thi đồng nhất trên cả ba mặt nói trên và có sự tương thích giữa ba mặt đó, là xã hội hóa sản xuất trong thực tiễn .Nếu chỉ dừng lại ở xã hội hóa sản xuất về tư liệu sản xuất, không chăm sóc đến xã hội hóa những mặt khác của quan hệ sản xuất thì đó là xã hội hóa sản xuất hình thức .Tiêu chuẩn quan trọng để xem xét trình độ xã hội hóa sản xuất là ở hiệu suất lao động và hiệu suất cao của nền sản xuất xã hội .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, PGS. TS. Nguyễn Văn Hảo, Bộ Giáo dục và đào tạo)

Diệu Nhi

Link bài gốc
https://dongvon.doanhnhanvn.vn/xa-hoi-hoa-san-xuat-socialization-of-production-la-gi-noi-dung-4220191024100800995.htm

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *