10 câu tỏ tình bằng tiếng Anh không hề sến – Quỳnh

1. Someone asked me what I saw in you to love you so much. My only answer was… everything! 

Có người hỏi anh rằng anh nhìn thấy gì ở em và yêu em nhiều đến vậy. Câu trả lời duy nhất của anh là … anh yêu tất cả mọi thứ ở em!

2. You accepted me for who I am and not for what you wanted me to be. 

Em đã chấp nhận anh bởi chính con người anh, chứ không phải những gì em muốn anh trở thành.

3. I came here with no expectations, only to profess, now that I am at liberty to do so, that my heart is and always will be yours. 

Anh đến đây không trông mong gì cả, chỉ muốn thú nhận rằng, ngay lúc này đây, anh cảm thấy tự do để nói rằng, trái tim anh là và sẽ luôn là của em .

4. We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly. 

Chúng ta yêu nhau không phải vì tìm kiếm một người tuyệt vời, mà tất cả chúng ta học cách nhìn một người không tuyệt đối một cách tuyệt vời .

5. One day we will never have to say goodbye, only good night. 

Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ không khi nào phải nói lời chào tạm biệt nữa, mà chỉ là những câu chúc nhau ngủ ngon thôi .

6. I will never stop trying, because when you find the one… you never give up. 

Anh sẽ không bao giờ ngừng cố gắng, bởi vì khi anh đã tìm được người anh thương… anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

7. Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always there! That’s like me, you can’t always see me but I’d be always there and you know I’ll always love you! 

Tình yêu giống như ko khí, ta ko nhìn thấy nhưng ta luôn biết nó ở đó ! Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ ko khi nào nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em và em biết rằng anh mãi luôn yêu em .

8. In your darkest hours, when you feel scared of something, just remember this I’ll always be here for u, I’m no angel and I can’t change your fate but I’d do anything for u because you’re my mate. 

Trong thời gian u ám và đen tối nhất, khi mà em sợ hãi điều gì đó, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Anh không phải là thiên thần và anh không hề biến hóa được số mệnh của em nhưng anh sẽ làm mọi điều cho em do tại em là một phần của anh .

9. Receive my simple gift of good morning wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! 

Món quà mà em nhận vào một sáng được gói gém bằng sự chân thành, được cột chặt bằng sự quan tâm và được niêm phong với cầu chúc cho anh/em được bình an và hạnh phúc

10. I choose you. And I’ll choose you, over and over and over. Without pause, without a doubt, in a heartbeat. I’ll keep choosing you. 

Anh chọn em. Và anh sẽ chọn em, lần nữa và lần nữa và lần nữa. Không dừng lại, không ngần ngại, trong một nhịp đập. Anh sẽ mãi chọn em.

Chúc những bạn thành công xuất sắc ^ ^

Theo wallstreetenglish

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *