Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Foreign Invested Enterprise – FIE) là gì? Đặc điểm?

Sự tăng trưởng của những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ( tiếng Anh : Foreign Invested Enterprise, viết tắt : FIE ) được xem như tác nhân quan trọng thôi thúc quy trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và góp thêm phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội của Nước Ta .36170c8b1867bbdf0c8072fd7f00-1447915Hình minh họa ( Nguồn : http://www.chinabankingnews.com )

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Foreign Invested Enterprise)

Khái niệm

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tiếng Anh là Foreign Invested Enterprise; viết tắt là FIE.

Dựa trên qui định của pháp luật thực định, và hoạt động thực tiễn của chủ thể kinh doanh này, có thể hiểu một cách chung nhất: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Foreign Invested Enterprise) là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trong đó có sự tham gia của các cá nhân mang quốc tịch nước ngoài, tổ chức được thành lập ở nước ngoài với tư cách là chủ sở hữu sở hữu toàn bộ hoặc một phần vốn trong doanh nghiệp.

Đặc điểm

Về chủ đầu tư

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bắt buộc phải có sự xuất hiện của nhà đầu tư nước ngoài với tư cách là chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu của doanh nghiệp .Nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là những cá thể có quốc tịch nước ngoài, tổ chức triển khai được xây dựng ở nước ngoài, họ chịu sự chi phối lớn của vương quốc mà họ mang quốc tịch. Nhưng khi thực thi đầu tư vào một tổ chức triển khai kinh tế tài chính ở Nước Ta, đơn cử là doanh nghiệp có vốn nước ngoài, thì những nhà đầu tư nước ngoài này phải phân phối được những điều kiện kèm theo về chủ thể kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý Nước Ta .

Về hình thức tổ chức

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nước Ta phải được tổ chức triển khai dưới những hình thức doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý Nước Ta. Hiện nay, khi tất cả chúng ta kiến thiết xây dựng sân chơi chung, không phân biệt đối xử giữa những nhà đầu tư thì những nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn một mô hình doanh nghiệp tương thích với nhu yếu của mình để triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ở Nước Ta. Do đó, bản thân họ sẽ dữ thế chủ động hơn trong việc khám phá và lựa chọn hình thức tổ chức triển khai .

Căn cứ theo pháp luật doanh nghiệp về mỗi loại hình doanh nghiệp, nếu như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn, thì hình thức tổ chức có thể là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. 

Nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 100 % vốn thì hình thức tổ chức triển khai là những mô hình công ty : công ty hợp danh, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP .

Về tư cách pháp lí

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Nước Ta có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân tùy thuộc vào mô hình doanh nghiệp mà họ đăng kí xây dựng theo pháp lý Nước Ta .

Trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân (không có tư cách pháp nhân), các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đều có tư cách pháp nhân.

Trong quan hệ kinh doanh thương mại, yếu tố được dặc biệt chú trọng đó chính là sự độc lập về mặt gia tài. Với yếu tố này, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới hoàn toàn có thể hạn chế được rủi ro đáng tiếc và hoàn toàn có thể lan rộng ra hoạt động giải trí của mình trải qua 1 số ít những quan hệ đặc trưng như góp vốn, mua CP của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác .

Về trách nhiệm tài sản

Trách nhiệm tài sản được hiểu là sự phân chia trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp, chỉ được đặt ra khi doanh nghiệp đó phá sản hoặc giải thể.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về mọi hoạt động giải trí của doanh nghiệp, không có sự phân định xem gia tài đó có đưa vào kinh doanh thương mại hay không .Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng dưới hình thức là những mô hình công ty ( có sự tham gia của nhiều cá thể, tổ chức triển khai ), do có tư cách pháp nhân, nên nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được phân tách rõ ràng : nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của doanh nghiệp và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của những nhà đầu tư là thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp đó .

(Tài liệu tham khảo: Luật Kinh tế chuyên khảo, năm 2017, NXB: Lao động)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *