Chính xác, Lý Nam Đế là hoàng đế đầu tiên

Lý Nam Đế tên húy là Lý Bí hoặc Lý Bôn. Có nhiều giả thiết về quê nhà của ông, người cho là Tỉnh Thái Bình, người cho Sơn Tây ( TP.HN ), hay Thái Nguyên. Kỷ niệm 1.470 năm khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ, ngày 6/10/2012 tại TP.HN, Hội Khoa học lịch sử vẻ vang Nước Ta và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển khai hội thảo chiến lược khoa học ” Một số yếu tố về Vương triều Tiền Lý và quê nhà của vua Lý Nam Đế ” với sự tham gia của phần đông những nhà sử học, nhà khoa học .Dựa trên cơ sở tư liệu điền dã thực địa ở những vùng xã Tiên Phong ( Phổ Yên, Thái Nguyên ), Thái Thụy ( Tỉnh Thái Bình ), phối hợp với thần tích, truyền thuyết thần thoại … còn lưu giữ tại những xã Giang Xá, Lưu Xá ( Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội ), những nhà khoa học đưa ra kết luận Lý Nam Đế có quê gốc ở xã Tiên Phong ( Thái Nguyên ) .Ông là con của một hào trưởng nhưng sớm mồ côi cha mẹ nên được một thiền sư đưa về chùa nuôi dạy. Lý Bí cho nên vì thế trở thành người học rộng, hiểu sâu, thiên tư lỗi lạc, có tài văn võ. Ông làm quan dưới thời nhà Lương ( triều đình phương Bắc ), nhưng bất bình với sự quản lý gian ác nên bỏ mũ áo, mưu việc dấy binh .

“Vua bấy giờ làm chức Giám quân ở châu Cửu Đức (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay), nhân liên kết với hào kiệt mấy châu, đều hưởng ứng. Có Triệu Túc tù trưởng ở Chu Diên (thuộc tỉnh Hải Dương ngày nay) phục tài đức của vua, bèn dẫn đầu đem quân theo về. Thứ sử Giao châu là Lâm Vũ Hầu Tiêu Tư biết việc, đem của đến hối lộ cho vua, rồi chạy về Quảng Châu. Vua ra chiếm giữ châu thành (tức là Long Biên)”, Đại Việt sử ký toàn thư viết.

Năm 542, nhà Lương cho quân sang xâm lăng, Lý Bí lãnh đạo quân tướng đánh đuổi khiến chúng ” 10 phần chết đến 6-7 phần, quân tan rã mà về “. Năm 543 vua Lâm Ấp ( tiền thân của nhà nước Chămpa ) đưa quân xâm lấn chủ quyền lãnh thổ, bị quân tướng của Lý Nam Đế đánh tan .Toàn bộ đất Giao Châu ( gồm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của Nước Ta ngày này và một phần đất Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc ) đều thuộc quyền trấn áp của nhà tiền Lý .

“Năm 544, mùa xuân, tháng giêng, vua nhân thắng giặc, tự xưng là Nam Việt Đế, lên ngôi, đặt niên hiệu, lập trăm quan, dựng quốc hiệu, đóng đô ở Long Biên, dựng điện Vạn Thọ làm nơi triều hội”, sách Đại Việt sử ký toàn thư chép. Triều đình nhà Tiền Lý có hai ban văn và võ. Tướng Phạm Tu đứng đầu hàng quan võ, Tinh Thiều đứng đầu hàng quan văn. Triệu Quang Phục (sau này là Triệu Việt Vương) làm Đại tướng dưới thời Lý Nam Đế. 

” Lý Bí – Lý Nam Đế là nhà vua đầu tiên của nước ta. Ông lập một triều đình riêng là sự chứng minh và khẳng định chủ quyền lãnh thổ độc lập, bền vững và kiên cố muôn đời của dân tộc bản địa ta. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa, người Việt tự kiến thiết xây dựng cho mình một cơ cấu tổ chức nhà nước mới theo chính sách tập quyền TW “, sách 54 vị hoàng đế Nước Ta viết .

Câu 2: Quốc hiệu của nhà nước dưới thời Lý Nam Đế là gì?

a. Vạn Xuânb. Đại Cồ Việt

Quỳnh Trang

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *