Ưu đãi thuế là gì? Chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

Ưu đãi thuế là gì ? Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Hiện nay, chủ trương ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập thường được những vương quốc sử dụng để triển khai tiềm năng điều tiết nền kinh tế tài chính xã hội. Chế độ ưu đãi, miễn giảm thuế thường được vận dụng cho những nghành quan trọng, những ngành mũi nhọn hoặc có lợi thế tăng trưởng và những ngành tạo ra mẫu sản phẩm có sức cạnh tranh đối đầu của vương quốc.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Cơ sở pháp lý: Thông tư số 96/2015/TT-BTC

1. Ưu đãi thuế là gì?

Một trong những yếu tố không hề thiếu trong tổng thể những sắc thuế là ưu đãi thuế. Bởi vì, chủ trương ưu đãi thuế không riêng gì bộc lộ được sự chăm sóc của nhà nước so với những đối tượng người tiêu dùng nộp thuế mà còn khuyến khích những tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại có hành vi ứng xử tương thích với khuynh hướng của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh thương mại và tiêu dùng, đồng thời chủ trương ưu đãi thuế cũng góp thêm phần san sẻ với người nộp thuế khi họ gặp phải khó khăn vất vả chịu thiệt hại ảnh hưởng tác động đến năng lực nộp thuế. Từ đó hoàn toàn có thể hiểu, ưu đãi thuế là việc vận dụng những chủ trương thuế riêng không liên quan gì đến nhau so với những lao lý chung của pháp lý thuế nhằm mục đích tạo ra sự đối xử ưu đãi hơn cho một hoặc 1 số ít nhóm đối tượng người tiêu dùng người nộp thuế đơn cử. Có thể hiểu đơn thuần ưu đãi thuế là tổng hợp những pháp luật của pháp lý thuế mà theo đó, chủ thể nộp thuế được hưởng những ưu tiên nhất định so với những đối tượng người tiêu dùng khác trong quan hệ thuế với Nhà nước.

2. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những doanh nghiệp. Chính do đó Nhà nước sử dụng những chủ trương ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về thời hạn miễn, giảm thuế nhằm mục đích tác động ảnh hưởng đến hoạt động giải trí góp vốn đầu tư vốn và tổ chức triển khai sản xuất, kinh doanh thương mại của những doanh nghiệp. Hầu hết những vương quốc trên quốc tế đều xem chủ trương ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những công cụ quan trọng để thực thi tiềm năng điều tiết kinh tế tài chính – xã hội của mình. Việt Nam là một trong những vương quốc có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc trưng, đang trong quy trình quy đổi cơ cấu tổ chức, những điều kiện kèm theo tăng trưởng và nguồn lực về vốn được phân chia không đồng đều giữa những vùng, miền do đó, những chủ trương, pháp lý về ưu đãi nói chung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là việc Nhà nước tạo ra một số điều kiện nhất định cho các đối tượng nộp thuế doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ trong các lĩnh vực, địa bàn, loại hình mà Nhà nước khuyến khích phát triển nhằm giảm bớt gánh nặng về thuế, thu hút đầu tư, hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, về mặt lí luận, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là việc Nhà nước dành cho những doanh nghiệp thực thi hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc đáp ứng dịch vụ trong những nghành, địa phận, mô hình mà Nhà nước khuyến khích tăng trưởng với những điều kiện kèm theo thuận tiện hơn về thuế suất, về thời hạn miễn, giảm thuế và những yếu tố khác nhằm mục đích lôi cuốn góp vốn đầu tư, tương hỗ, trợ giúp những doanh nghiệp đó trong quy trình hoạt động giải trí, góp thêm phần thực thi tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Với tư cách là một chế định pháp lý : Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng hợp những pháp luật do Nhà nước phát hành về những giải pháp, những quyền lợi nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng về thuế thu nhập cho những doanh nghiệp hoặc những nhóm doanh nghiệp nhất định dưới hình thức những ưu đãi về thuế suất, thời hạn miễn giảm thuế và những hình thức khác trong những điều kiện kèm theo nhất định so với những doanh nghiệp khác, qua đó nhằm mục đích khuyến khích và lôi cuốn vào nghành nghề dịch vụ, địa phận nhất định.

3. Chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

3.1. Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

Chế độ ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý gồm có hai mức ưu đãi đa phần sau đây :
– Ưu đãi thuế suất 10 % ( vận dụng trong thời hạn 15 năm và trong suốt thời hạn hoạt động giải trí ). – Ưu đãi thuế suất 17 %, kể từ ngày 01/01/2016 ( vận dụng trong thời hạn 10 năm và trong suốt thời hạn hoạt động giải trí ).

Thứ nhất, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế suất 10% trong các trường hợp sau đây:

– Ưu đãi thuế suất 10 % trong thời hạn 15 năm so với : + Thu nhập doanh nghiệp từ triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới, trong đó gồm có : Dự án góp vốn đầu tư tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ; dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung chuyên sâu được xây dựng theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc những nghành nghề dịch vụ : góp vốn đầu tư mạo hiểm cho tăng trưởng công nghệ cao thuộc hạng mục công nghệ cao được ưu tiên tăng trưởng theo pháp luật của pháp lý về công nghệ cao ; điều tra và nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến ; ứng dụng công nghệ cao ; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao ; dự án Bất Động Sản cảng hàng không quốc tế, cảng biển, cảng sông ; dự án Bất Động Sản trường bay, nhà ga và khu công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng quan trọng khác do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc nghành bảo vệ môi trường tự nhiên như : sản xuất thiết bị giải quyết và xử lý ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, thiết bị quan trắc và nghiên cứu và phân tích thiên nhiên và môi trường ; giải quyết và xử lý ô nhiễm và bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; dự án Bất Động Sản thu gom, giải quyết và xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn ; tái chế, tái sử dụng chất thải .
+ Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo pháp luật của Luật Công nghệ cao. – Các trường hợp được lê dài thêm thời hạn vận dụng thuế suất ưu đãi nhưng không quá 15 năm, gồm có : + Thu nhập doanh nghiệp từ triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới :

Các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao; dự án đầu tư cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; …

Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc nghành bảo vệ thiên nhiên và môi trường như : sản xuất thiết bị giải quyết và xử lý ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, thiết bị quan trắc và nghiên cứu và phân tích môi trường tự nhiên ; giải quyết và xử lý ô nhiễm và bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; dự án Bất Động Sản thu gom, giải quyết và xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn ; tái chế, tái sử dụng chất thải. + Thu nhập doanh nghiệp từ thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới trong nghành nghề dịch vụ sản xuất ( trừ những dự án Bất Động Sản sản xuất loại sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, dự án Bất Động Sản khai thác tài nguyên theo lao lý ) phải có quy mô vốn góp vốn đầu tư tối thiểu 12 nghìn tỷ đồng và được sử dụng công nghệ tiên tiến đã được thẩm định và đánh giá theo pháp luật của Luật công nghệ cao, Luật khoa học và công nghệ tiên tiến, đồng thời triển khai giải ngân cho vay tổng vốn góp vốn đầu tư ĐK của cả dự án Bất Động Sản đó không quá 5 năm kể từ thời ngày được phép góp vốn đầu tư theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư. – Ưu đãi thuế suất 10 % trong suốt thời hạn hoạt động giải trí so với phần thu nhập từ : + Hoạt động xã hội hóa trong nghành nghề dịch vụ giáo dục – đào tạo và giảng dạy, dạy nghề, giám định tư pháp, y tế, văn hóa truyền thống, thể thao và thiên nhiên và môi trường .
+ Hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản. + Hoạt động báo in của cơ quan báo chí truyền thông. + Thực hiện dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư – kinh doanh thương mại nhà tại xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua so với những đối tượng người dùng theo pháp luật của Luật nhà ở. + Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy hải sản ; hoạt động giải trí trồng, chăm nom, bảo vệ rừng ở địa phận kinh tế tài chính xã hội khó khăn vất vả ; hoạt động giải trí nuôi trồng lâm sản ở địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính xã hội khó khăn vất vả ; hoạt động giải trí sản xuất, nhân và lai tạo giống cây cối, vật nuôi ; hoạt động giải trí sản xuất, khai thác và tinh chế muối trừ sản xuất muối ; những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư dữ gìn và bảo vệ nông sản sau thu hoạch, dữ gìn và bảo vệ nông, thủy hải sản và thực phẩm. + Phần thu nhập từ hoạt động giải trí trong nghành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa phận kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả và địa phận kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả của hợp tác xã.

Thứ hai, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế suất 17% trong các trường hợp sau đây:

– Ưu đãi 17 % trong thời hạn 10 năm vận dụng so với thu nhập doanh nghiệp từ thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới : + Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả .
+ Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc những nghành như : sản xuất mẫu sản phẩm tiết kiệm chi phí nguồn năng lượng ; sản xuất thép hạng sang ; sản xuất máy móc, thiết bị Giao hàng cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp ; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản ; sản xuất thiết bị tưới tiêu ; dự án Bất Động Sản tăng trưởng ngành nghề truyền thống lịch sử. – Ưu đãi 17 % trong suốt thời hạn hoạt động giải trí : được vận dụng so với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức kinh tế tài chính vi mô.

Ngoài ra, Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau:

– Đối với toàn bộ những doanh nghiệp được xây dựng theo pháp luật pháp lý Nước Ta đều được vận dụng mức thuế xuất 20 %. – Đối với những doanh nghiệp có hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, và tài nguyên quý và hiếm khác tại Nước Ta được vận dụng mức thuế xuất từ 32 % – 50 %. – Đối với những doanh nghiệp có hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác những mỏ tài nguyên quý và hiếm được vận dụng mức thuế xuất 50 %.

3.2. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế:

– Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo áp dụng đối với trường hợp thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới có ưu đãi thuế suất 10% trong thời gian 15 năm và trường hợp thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

– Miễn thuế 04 năm, giảm 50 % số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo được vận dụng so với thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới trong nghành xã hội hóa .
– Miễn thuế 02 năm và giảm 50 % số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo được vận dụng so với thu nhập từ thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả hoặc nghành nghề dịch vụ có ưu đãi thuế suất 20 % trong thời hạn mười năm ; và vận dụng so với thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới tại Khu công nghiệp. – Thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được tính từ năm tiên phong doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới mà dự án Bất Động Sản đó được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu, thì thời hạn miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được tính kể từ năm thứ tư doanh nghiệp có thu nhập từ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.