Mua tư cách thành viên trả phí của YouTube | Brandee

✅ Máy tính

Chúng tôi phân phối một số ít tùy chọn để cải tổ thưởng thức nghe nhạc và xem video của bạn trên YouTube. Hãy xem các tùy chọn này bên dưới .
Bạn đang tìm kiếm gói ĐK làm thành viên của YouTube dành cho sinh viên ? Hãy khám phá thêm ở đây .

YouTube Music Premium

YouTube Music Premium là tư cách thành viên nghe nhạc trả phí dành cho người dùng YouTube Âm nhạc. Dịch Vụ Thương Mại này hiện được phân phối tại nhiều vương quốc .

Các lợi ích của YouTube Music Premium

Với YouTube Music Premium, bạn có thể: 

 • Thưởng thức hàng triệu bài hát và video trong YouTube Âm nhạc không có quảng cáo.
 • Tải các bài hát và video xuống thiết bị di động để nghe khi không có mạng.
 • Sử dụng chế độ chỉ âm thanh để tiếp tục phát nhạc khi bạn dùng các ứng dụng khác.
 • Nghe nhạc trên Google Home hoặc Chromecast Âm thanh.

YouTube Premium

Lưu ý: YouTube Red hiện là YouTube Premium. Hãy khám phá tất cả các lợi ích ở phần bên dưới!

YouTube Premium là tư cách thành viên trả phí giúp bạn nâng cao thưởng thức nghe nhạc và xem video trên YouTube cũng như các ứng dụng YouTube khác. Thương Mại Dịch Vụ này hiện được cung ứng tại nhiều vương quốc .

Các lợi ích của YouTube Premium

Với YouTube Premium, bạn có thể:

 • Xem hàng triệu video trên YouTube không có quảng cáo.
 • Tải các video và danh sách phát xuống thiết bị di động để xem khi không có mạng.
 • Tiếp tục phát video trên thiết bị di động trong khi sử dụng các ứng dụng khác hoặc khi màn hình tắt. 
 • Thưởng thức tất cả các phim bộ và phim lẻ của YouTube Originals
 • Đăng ký dùng YouTube Music Premium miễn phí.
 • Thưởng thức nhạc trên Google Home hoặc Chromecast Âm thanh.

Các quyền lợi của YouTube Premium dành cho bạn sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành trên toàn YouTube, YouTube Gaming, YouTube Kids và YouTube Music, nếu các ứng dụng này có ở khu vực của bạn .

Bắt đầu sử dụng tư cách thành viên trả phí

YouTube Premium

Trở thành thành viên của YouTube Premium để hưởng các quyền lợi trên YouTube, YouTube Âm nhạc, YouTube Gaming và YouTube Kids .

 1. Truy cập vào youtube.com/premium trên trình duyệt web dành cho thiết bị di động hoặc máy tính.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Google mà bạn muốn bắt đầu sử dụng tư cách thành viên của mình 
 3. Bắt đầu dùng thử miễn phí (nếu bạn đủ điều kiện). 
 4. Chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn sử dụng hoặc thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Nhấp vào Mua để hoàn tất giao dịch. 

Hãy truy vấn vào youtube.com/paid_memberships bất kể khi nào để xem thông tin chi tiết cụ thể về tư cách thành viên, gồm có cả ngày và số tiền giao dịch thanh toán tiếp theo của bạn .

YouTube Music Premium

Trở thành thành viên của YouTube Music Premium để chiêm ngưỡng và thưởng thức hàng triệu bài hát và video nhạc không có quảng cáo, tải các bài hát và video yêu dấu của bạn xuống để nghe và xem khi không có mạng cùng nhiều quyền lợi khác nữa .

 1. Truy cập vào youtube.com/musicpremium.
 2. Bắt đầu dùng thử miễn phí (nếu bạn đủ điều kiện). 

Bạn đang tìm kiếm thông tin về YouTube TV? Hãy truy cập vào Hãy truy vấn vào Trung tâm trợ giúp YouTube TV để khám phá thêm về tư cách thành viên của YouTube TV, các khu vực tương hỗ dịch vụ này cùng nhiều thông tin khác .

✅ Android

Chúng tôi cung ứng 1 số ít tùy chọn để cải tổ thưởng thức nghe nhạc và xem video của bạn trên YouTube. Hãy xem các tùy chọn này bên dưới .
Bạn đang tìm kiếm gói ĐK làm thành viên của YouTube dành cho sinh viên ? Hãy tìm hiểu và khám phá thêm ở đây .

YouTube Music Premium

YouTube Music Premium là tư cách thành viên nghe nhạc trả phí dành cho người dùng YouTube Âm nhạc. Thương Mại Dịch Vụ này hiện được phân phối tại nhiều vương quốc .

Các lợi ích của YouTube Music Premium

Với YouTube Music Premium, bạn có thể: 

 • Thưởng thức hàng triệu bài hát và video trong YouTube Âm nhạc không có quảng cáo.
 • Tải các bài hát và video xuống thiết bị di động để nghe khi không có mạng.
 • Sử dụng chế độ chỉ âm thanh để tiếp tục phát nhạc khi bạn dùng các ứng dụng khác.
 • Nghe nhạc trên Google Home hoặc Chromecast Âm thanh.

YouTube Premium

Lưu ý: YouTube Red hiện là YouTube Premium. Hãy khám phá tất cả các lợi ích ở phần bên dưới!

YouTube Premium là tư cách thành viên trả phí giúp bạn nâng cao thưởng thức nghe nhạc và xem video trên YouTube cũng như các ứng dụng YouTube khác. Thương Mại Dịch Vụ này hiện được phân phối tại nhiều vương quốc .

Các lợi ích của YouTube Premium

Với YouTube Premium, bạn có thể:

 • Xem hàng triệu video trên YouTube không có quảng cáo.
 • Tải các video và danh sách phát xuống thiết bị di động để xem khi không có mạng.
 • Tiếp tục phát video trên thiết bị di động trong khi sử dụng các ứng dụng khác hoặc khi màn hình tắt. 
 • Thưởng thức tất cả các phim bộ và phim lẻ của YouTube Originals
 • Đăng ký dùng YouTube Music Premium miễn phí.
 • Thưởng thức nhạc trên Google Home hoặc Chromecast Âm thanh.

Các quyền lợi của YouTube Premium dành cho bạn sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành trên toàn YouTube, YouTube Gaming, YouTube Kids và YouTube Music, nếu các ứng dụng này có ở khu vực của bạn .

Bắt đầu sử dụng tư cách thành viên trả phí

YouTube Premium

Trở thành thành viên của YouTube Premium để hưởng các quyền lợi trên YouTube, YouTube Âm nhạc, YouTube Gaming và YouTube Kids .

 1. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Google mà bạn muốn bắt đầu sử dụng tư cách thành viên của mình 
 3. Chọn ảnh hồ sơ của bạn > Mua YouTube Premium.  
 4. Bắt đầu dùng thử miễn phí (nếu bạn đủ điều kiện). 

Hãy truy vấn vào youtube.com/paid_memberships bất kỳ khi nào để xem thông tin chi tiết cụ thể về tư cách thành viên, gồm có cả ngày và số tiền thanh toán giao dịch tiếp theo của bạn .

YouTube Music Premium

Trở thành thành viên của YouTube Music Premium để chiêm ngưỡng và thưởng thức hàng triệu bài hát và video nhạc không có quảng cáo, tải các bài hát và video thương mến của bạn xuống để nghe và xem khi không có mạng cùng nhiều quyền lợi khác nữa .

 1. Mở ứng dụng YouTube Âm nhạc trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Google mà bạn muốn bắt đầu sử dụng tư cách thành viên của mình 
 3. Chọn ảnh hồ sơ của bạn > Mua Music Premium.
 4. Bắt đầu dùng thử miễn phí (nếu bạn đủ điều kiện). 

Bạn đang tìm kiếm thông tin về YouTube TV? Hãy truy cập vào Hãy truy vấn vào Trung tâm trợ giúp YouTube TV để khám phá thêm về tư cách thành viên của YouTube TV, các khu vực tương hỗ dịch vụ này cùng nhiều thông tin khác .

✅ iPhone và iPad

Chúng tôi cung ứng 1 số ít tùy chọn để cải tổ thưởng thức nghe nhạc và xem video của bạn trên YouTube. Hãy xem các tùy chọn này bên dưới .
Bạn đang tìm kiếm gói ĐK làm thành viên của YouTube dành cho sinh viên ? Hãy khám phá thêm ở đây .

YouTube Music Premium

YouTube Music Premium là tư cách thành viên nghe nhạc trả phí dành cho người dùng YouTube Âm nhạc. Dịch Vụ Thương Mại này hiện được phân phối tại nhiều vương quốc .

Các lợi ích của YouTube Music Premium

Với YouTube Music Premium, bạn có thể: 

 • Thưởng thức hàng triệu bài hát và video trong YouTube Âm nhạc không có quảng cáo.
 • Tải các bài hát và video xuống thiết bị di động để nghe khi không có mạng.
 • Sử dụng chế độ chỉ âm thanh để tiếp tục phát nhạc khi bạn dùng các ứng dụng khác.
 • Nghe nhạc trên Google Home hoặc Chromecast Âm thanh.

YouTube Premium

Lưu ý: YouTube Red hiện là YouTube Premium. Hãy khám phá tất cả các lợi ích ở phần bên dưới!

YouTube Premium là tư cách thành viên trả phí giúp bạn nâng cao thưởng thức nghe nhạc và xem video trên YouTube cũng như các ứng dụng YouTube khác. Thương Mại Dịch Vụ này hiện được phân phối tại nhiều vương quốc .

Các lợi ích của YouTube Premium

Với YouTube Premium, bạn có thể:

 • Xem hàng triệu video trên YouTube không có quảng cáo.
 • Tải các video và danh sách phát xuống thiết bị di động để xem khi không có mạng.
 • Tiếp tục phát video trên thiết bị di động trong khi sử dụng các ứng dụng khác hoặc khi màn hình tắt. 
 • Thưởng thức tất cả các phim bộ và phim lẻ của YouTube Originals
 • Đăng ký dùng YouTube Music Premium miễn phí.
 • Thưởng thức nhạc trên Google Home hoặc Chromecast Âm thanh.

Các quyền lợi của YouTube Premium dành cho bạn sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành trên toàn YouTube, YouTube Gaming, YouTube Kids và YouTube Music, nếu các ứng dụng này có ở khu vực của bạn .

Bắt đầu sử dụng tư cách thành viên trả phí

YouTube Premium

Trở thành thành viên của YouTube Premium để hưởng các quyền lợi trên YouTube, YouTube Âm nhạc, YouTube Gaming và YouTube Kids .

 1. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Google mà bạn muốn bắt đầu sử dụng tư cách thành viên của mình 
 3. Chọn ảnh hồ sơ của bạn > Mua YouTube Premium.  
 4. Bắt đầu dùng thử miễn phí (nếu bạn đủ điều kiện). 

YouTube Music Premium

Trở thành thành viên của YouTube Music Premium để thưởng thức hàng triệu bài hát và video nhạc không có quảng cáo, tải các bài hát và video yêu thích của bạn xuống để nghe và xem khi không có mạng cùng nhiều lợi ích khác nữa.

 1. Mở ứng dụng YouTube Âm nhạc trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Google mà bạn muốn bắt đầu sử dụng tư cách thành viên của mình 
 3. Chọn ảnh hồ sơ của bạn > Mua Music Premium.
 4. Bắt đầu dùng thử miễn phí (nếu bạn đủ điều kiện). 

Bạn đang tìm kiếm thông tin về YouTube TV? Hãy truy cập vào Hãy truy vấn vào Trung tâm trợ giúp YouTube TV để khám phá thêm về tư cách thành viên của YouTube TV, các khu vực tương hỗ dịch vụ này cùng nhiều thông tin khác .

* Nguồn : Youtube

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *