Trách nhiệm của giáo viên, nhân viên trường mầm non được quy định như thế nào? Giáo viên, nhân viên trường có được đối xử không công bằng với trẻ em không?


Cho tôi hỏi giáo viên, nhân viên trường mầm non phải đáp ứng điều kiện nào? Giáo viên, nhân viên trường khi hoạt động và làm việc tại trường được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ nào? Giáo viên, nhân viên trường có được đối xử không công bằng với trẻ em không?

Giáo viên, nhân viên trường mầm non phải đáp ứng những điều kiện nào?

Theo Điều 26 Điều lệ trường mầm non phát hành kèm theo Thông tư 52/2020 / TT-BGDĐT quy đinh về giáo viên, nhân viên cấp dưới trường mầm non như sau :Giáo viên thực thi trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .Nhân viên thực thi trách nhiệm tương hỗ, Giao hàng công tác làm việc nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .

Theo đó, trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên trường mầm non được nêu tại Điều 30 Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT như sau:

– Trình độ chuẩn được giảng dạy của giáo viên là có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non. Hằng năm, giáo viên tự nhìn nhận và được nhà trường nhìn nhận theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non làm địa thế căn cứ kiến thiết xây dựng kế hoạch học tập, tu dưỡng nâng cao năng lượng nghề nghiệp .- Trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của nhân viên cấp dưới trong những cơ sở giáo dục mầm non được lao lý tại những văn bản tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp với từng vị trí việc làm của nhân viên cấp dưới theo lao lý .Như vậy, giáo viên, nhân viên cấp dưới trường mầm non phải phân phối trình độ giảng dạy nêu trên .

Giáo viên, nhân viên trường mầm non có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Trong quy trình thao tác, hoạt động giải trí, giáo viên và nhân viên cấp dưới trường mầm non có trách nhiệm triển khai những trách nhiệm và được hưởng những quyền theo lao lý tại Điều 27, Điều 28 và Điều 29 Điều lệ trường mầm non phát hành kèm theo Thông tư 52/2020 / TT-BGDĐT như sau :* Nhiệm vụ của giáo viên- Bảo vệ an toàn về sức khỏe thể chất, niềm tin và tính mạng con người của trẻ nhỏ trong thời hạn trẻ nhỏ ở nhà trường .- Thực hiện công tác làm việc nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ theo chương trình giáo dục mầm non .- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo ; đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của trẻ nhỏ ; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của trẻ nhỏ ; đoàn kết, trợ giúp đồng nghiệp ; triển khai quy tắc ứng xử của giáo viên, những pháp luật về đạo đức nhà giáo theo lao lý .- Tuyên truyền phổ cập kiến thức và kỹ năng khoa học nuôi dạy trẻ nhỏ cho cha mẹ của trẻ nhỏ ; dữ thế chủ động phối hợp với mái ấm gia đình của trẻ nhỏ để thực thi tiềm năng giáo dục trẻ nhỏ .- Tự học, tự tu dưỡng nâng cao năng lượng nghề nghiệp nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .- Thực hiện pháp luật của nhà trường và những pháp luật khác của pháp lý .* Nhiệm vụ của nhân viên cấp dưới- Thực hiện trách nhiệm được giao theo kế hoạch và sự phân công của Hiệu trưởng .

– Tùy theo vị trí việc làm, nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm đang đảm nhiệm và chấp hành nội quy của nhà trường.

– Bảo đảm bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ trong nhà hàng và hoạt động và sinh hoạt tại nhà trường. Tuân thủ những lao lý về vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến nhà hàng siêu thị cho trẻ, bảo vệ không để xảy ra ngộ độc so với trẻ nhỏ .- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và nhà trường ; đoàn kết, tương hỗ giúp sức đồng nghiệp ; thực thi quy tắc ứng xử của nhân viên cấp dưới theo lao lý .- Bồi dưỡng trình độ nhiệm vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .- Thực hiện pháp luật của nhà trường và những lao lý khác của pháp lý .* Quyền của giáo viên, nhân viên cấp dưới- Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể, được h ­ ưởng những quyền hạn về vật chất, ý thức theo pháp luật .- Đ ­ ược tự chủ triển khai trách nhiệm trình độ với sự tương hỗ của tổ trình độ và nhà trường ; đ ­ ược bảo vệ những điều kiện kèm theo để thực thi trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .- Được hưởng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và những chính sách khác theo pháp luật của pháp lý .- Được tạo điều kiện kèm theo học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và những chính sách chủ trương khác theo lao lý khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, tu dưỡng .- Được khen thư ­ ởng, Tặng thương hiệu thi đua và những thương hiệu cao quý khác theo pháp luật .- Các quyền khác theo pháp luật của pháp lý .Như vậy, ta thấy giáo viên, nhân viên cấp dưới trường mầm non có trách nhiệm và quyền hạn được nêu trên .

Trách nhiệm của giáo viên, nhân viên trường mầm non

Trách nhiệm của giáo viên, nhân viên cấp dưới trường mầm non

Giáo viên, nhân viên trường mầm non có được đối xử không công bằng với trẻ em không?

Theo khoản 1 Điều 31 Điều lệ trường mầm non phát hành kèm theo Thông tư 52/2020 / TT-BGDĐT lao lý về những hành vi giáo viên và nhân viên cấp dưới trường không được làm như sau :

“Điều 31. Hành vi, ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên

1. Hành vi, ứng xử của giáo viên, nhân viên thực hiện theo quy định của ngành giáo dục và của pháp luật. Giáo viên, nhân viên không được làm những điều sau:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;

b) Đối xử không công bằng đối với trẻ em;

c) Xuyên tạc nội dung giáo dục;

d) Bỏ giờ, bỏ buổi dạy; tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

đ) Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

e) Hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.”

Như vậy, theo pháp luật trên, việc ứng xử của giáo viên và nhân trường mầm non trong hoạt động giải trí giảng dạy tại nhà trường không được có hành vi đối xử không công minh với trẻ nhỏ .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.