Tôi cảm thấy yên tâm Tiếng Anh là gì

Nghĩa của từ yên tâmtrong Từ điển Việt – [email protected]ên tâm [yên tâm]
– xem
an tâm

Những mẫu câu có liên quan đến “yên tâm” Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “yên tâm”, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ yên tâm, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ yên tâm trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Em yên tâm 5 giờ anh sẽ mang bánh về Em cứ yên tâm

Don’t worry At 5 I’m there with the cake .

2. Yên tâm đi, đầu bù.

You better believe it, mop top!

3. Yên tâm, ta sẽ luôn bảo vệ muội

Be calm, I’ll always protect you .

4. Yên tâm đi, cu cậu sẽ đi với Chloe.

Relax, he’s walking in with Chloe .

5. Yên tâm, bên trong rất ít đường và ca-lo!

Of course, but this one is high protein and low sugar !

6. Tôi về thể hiện khuôn mặt yên tâm về tình hình.

I was just putting A reassuring face On the situation .

7. Xin quý khách yên tâm, xin đảm bảo hàng thật, giá thật.

I guarantee it’s 1 00 % real

8. Nhất định phải sống Muội yên tâm, Tào Tháo đã hứa rồi

You must live Cao Cao gave his word .

9. Ở cùng với những tên trộm thật không yên tâm chút nào.

I will kill anyone who took my phone Well share it

10. Muội yên tâm, họ sẽ không phát hiện ra muội là yêu quái

Don’t worry, they wouldn’t know you are a demon .

11. Đến khi nào được tin họ an toàn, chúng ta mới thấy yên tâm.

As soon as we have word that they are safe we are relieved .

12. Khi hai người hôn phối cam kết với nhau, họ cảm thấy yên tâm.

When spouses have a sense of commitment, they feel secure .

13. Nói ra thì rất kỳ lạ, nhưng việc này khiến em rất yên tâm.

It gives me a sense of relief .

14. Các quan thấy Ung Xỉ được phong thì người nào cũng sẽ yên tâm.

Everyone is stunned when they, too, get the gong .

15. Của khách đang yên tâm qua đường, như lính từ chiến trận trở về.

From those passing by confidently, like those returning from war .

16. Được tiếp cận với các nguồn tín dụng và được yên tâm về tinh thần

Access to Credit và Emotional Security

17. Hãy yên tâm, dù rụt rè, bạn có thể tự tin nói lên lập trường của mình.

Rest assured that even if you are timid, you can take a stand .

18. Đạo diễn, họ nói không cần lo lắng về mặt thời gian, cứ yên tâm quay ạ.

They said not to worry about the time and to film as long as we need .

19. Con biết là ba cũng sẽ không yên tâm nếu không đưa ra quyết định của mình.

You know how your father can’t be at ease if he doesn’t make the decision on his own .

20. Đôi khi nó được yên tâm hoặc khai thác để vận chuyển và làm việc nông nghiệp.

Sometimes it is saddled or harnessed for transportation and agricultural work .

21. Khi làm thế, chúng ta sẽ được yên tâm, vừa ý và thỏa nguyện trên đường đời.

When we do, our walk in life is secure, satisfying, and fulfilling .

22. Triệu Lập Nhân vẫn không yên tâm, nên lệnh cho thuộc hạ, nổ súng vào ông chủ Tra.

Chao was still worried, and had one of his men shoot first .

23. Một người đàn bà nói: Sự cam kết trong hôn nhân làm tôi cảm thấy yên tâm hơn.

( 1 Corinthians 13 : 4, 7 ) The commitment of marriage makes me feel more secure, says one woman .

24. Xin ông hãy yên tâm, Tiến sỹ Zaius, hoặc là để tôi đánh dằn mặt cô ấy lần nữa.

And you shall have it, Dr Zaius, or I shall hit her again .

25. Và yên tâm, chúng tôi sẽ không mong đợi bất kỳ thông tin về chiến lược nào của HHM.

And rest assured, we wouldn’t be expecting any information about HHM strategy .

26. Hãy nhớ rằng, càng biết rõ về những người mà bạn giao du, cha mẹ càng yên tâm hơn.

Remember, the more your parents know about the people youre spending time with, the more comfortable theyre likely to be about your choice of friends .

27. Trừ phi đang tìm kiếm bạn tình, mèo thường đánh dấu bằng nước tiểu nếu nó cảm thấy yên tâm .

Unless it ‘ s looking for a mate, a cat typically does n’t spray if it feels secure .

28. Thần tăng yên tâm, tôi dùng tính mạng của mình đảm bảo sẽ không tiết lộ khẩu quyết cho ai hết.

I swear on my life that I won’t let anyone know the mantra .

29. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể giữ mình trầm tĩnh, yên tâm trong thời kỳ đầy khó khăn này?

( Matthew 24 : 9 ) So how can we keep calm, untroubled, in these difficult times ?

30. Hãy yên tâm rằng tất cả các vị tiên tri trước thời chúng ta đều đã đứng vững trong thời kỳ của họ:

Be assured that all of the prophets before us stood strong in their day :

31. Nếu mang nó theo làm anh yên tâm thì cứ việc, nhưng nếu có chuyện xảy ra, nó sẽ chẳng giúp ích gì được đâu.

You wear it if it makes you feel better, but if push comes to shove, it’s not going to help .

32. Nếu số lượng tinh trùng bằng không, cặp đôi sẽ cảm thấy thoải mái và yên tâm với biện pháp tránh thai của anh ta.

If the man’s sperm count were zero, the man and his partner would feel very comfortable relying on his contraceptive .

33. Tôi cảm thấy bình tĩnh và yên tâm ngay cả trước khi chúng tôi đạp xe tiến vào ánh sáng ban mai ấm áp và huy hoàng.

I felt calm and reassured even before we rode into the morning full of warmth and splendor .

34. Nên lúc, yên tâm đi, đến chỗ các bộ lạc này, tôi đã không tô vẽ người tôi màu vàng, chạy lòng vòng cầm giáo và quấn khố.

So whilst going, and don’t worry, I didn’t when I arrived with these tribes, I didn’t paint myself yellow and run around with these spears and loincloths .

35. Sự thõa mãn thuyết phục một trong những người đàn ông trẻ vô dụng nhất nước Anh, có thể yên tâm với địa vị thích hợp của mình.

The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place .

36. Nếu bạn muốn thực hiện kiểm tra tải đầu-cuối, hãy yên tâm rằng hệ thống của chúng tôi có thể xử lý lượng dữ liệu rất lớn.

If you’d like to perform an end-to-end load test, please be assured that our system can handle very large amounts of data .

37. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng bạn đang hít thở bầu không khí trong lành nhất trên trái đất, ở Amazon, bởi những cây xanh cũng rất cần điều này.

You can rest assured that you are breathing the purest air on Earth, here in the Amazon, because the plants take care of this characteristic as well .

38. Hãy suy ngẫm về câu hỏi nêu trên, chúng ta có thể yên tâm qua lời của Thượng Đế, tức là Đức Chúa Trời, đã hứa với gia đình nhân loại hơn 4.000 năm về trước: Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được (Sáng-thế Ký 8:22).

Reflecting on this question, we can be reassured by a promise God made to the human family more than 4,000 years ago : For all the days the earth continues, seed sowing and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night, will never cease .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.