Thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, các bước và chi phí thông quan

Thông quan sản phẩm & hàng hóa là gì ?, đơn hàng đã được thông quan là gì ?, vì sao phải làm thủ tục thông quan ?, Các bước thông quan ?, ngân sách thông quan sản phẩm & hàng hóa, thuế xuất nhập khẩu, những chú ý quan tâm khi làm thủ tục thông quan và dịch vụ thông quan sản phẩm & hàng hóa. Là những trọng tâm mà Door to Door Việt sẽ san sẻ đến quý vị trong bài viết này .

Thông quan hàng hóa là gì?

Theo khoản 21 điều 4 luật hải quan năm trước số 54/2014 / QH13 ngày 23/06/2014. Có nêu rõ như sau : “ Thông quan là việc triển khai xong những thủ tục hải quan để sản phẩm & hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chính sách quản trị nhiệm vụ hải quan khác ” .

Như vậy thông quan hàng hóa được hiểu là chuỗi các bước công việc từ khai  báo, đến trình diện hồ sơ, hàng quá cho Hải quan để được kiểm tra. Nếu không có bất kỳ điểm nào chưa phù hợp với quy định thì hàng hóa sẽ được Hải quan cấp phép thông quan. Thông quan hàng hóa về cơ bản gồm các bước sau đây:

Bước 1 : Khai báo tờ khai hải quan
Bước 2 : Mở tờ khai hải quan
Bước 3 : Thông quan tờ khai hải quan
Bước 4 : Mang hàng về kho dữ gìn và bảo vệ
Để xem cụ thể những bước thông quan sản phẩm & hàng hóa sung sướng xem nội dung ở bên dưới, để hiểu rõ hơn về thông quan sản phẩm & hàng hóa là gì .

Đơn hàng đã được thông quan là gì ?

Một đơn hàng đã được thông quan thì phải phân phối được hai điều kiện kèm theo sau đây :

 • Phải hoàn thành xong thủ tục hải quan và được hải quan gật đầu được cho phép xuất nhập khẩu .
 • Hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm thuế với nhà nước, trong trường hợp phải nộp thuế .

Trường hợp hàng được gửi chuyển phát nhanh dưới dạng quà biếu quà Tặng thì thường thì đơn vị chức năng chuyển phát nhanh sẽ tự làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng .
Các đơn hàng xuất nhập khẩu có giá trị dưới 1,000,000 VND, thì không có chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT nhập khẩu theo Quyết định 78/2010 / QĐ-TTg ngày 30/11/2010 .

Vì sao phải thông quan hàng hóa?

Hàng hóa khi nhập khẩu vào một vương quốc vùng chủ quyền lãnh thổ nào đó không chỉ riêng Nước Ta. Thì người khai hải quan phải khai báo cho chính quyền sở tại nước thường trực biết về sản phẩm & hàng hóa được luân chuyển vào nước đó .
Người khai hải quan gồm có : chủ phương tiện đi lại vận tải đường bộ ; người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại vận tải đường bộ ; chủ sản phẩm & hàng hóa ; đại lý thủ tục hải quan ; người được chuyển nhượng ủy quyền bởi chủ hàng, chủ phương tiện đi lại chuyển nhượng ủy quyền triển khai khai hải quan .
Hàng hóa chỉ được phép nhập khẩu vào chủ quyền lãnh thổ Nước Ta khi đã hoàn thành xong thủ tục thông quan. Khi làm thủ tục thông quan sản phẩm & hàng hóa thì người khai hải quan phải có bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan hải quan. Bộ hồ sơ hải quan gồm có những chứng từ sau :

 • Tờ khai hải quan ;
 • Hóa đơn thương mại ( commercial invoice ) ;
 • Vận đơn ( Bill of lading ) ;
 • Danh sách đóng gói ( Packing list ) ;
 • Hợp đồng thương mại ( Sale contract ) ;
 • Chứng nhận nguồn gốc ( C / O ) nếu có ;
 • Catalog ;
 • Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu ( so với sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện kèm theo ) ;
 • Văn bản thông tin hiệu quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành ;
 • Và những chứng từ khác có tương quan .

Các bước thông quan hàng hóa

Có rất nhiều cách để phân loại những bước thông quan. Tuy nhiên, trong quy trình làm dịch vụ thông quan cho khách Door to Door Việt nhập thấy chia ra 4 bước là hài hòa và hợp lý nhất .
Thông quan sản phẩm & hàng hóa gồm những bước sau đây :

Bước 1. Khai tờ khai hải quan

Sau khi có khá đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu : Hợp đồng, commercial invoice, packing list, vận đơn đường thủy, ghi nhận nguồn gốc, thông tin hàng đến và xác lập được mã hs cho hàng háo. Thì hoàn toàn có thể nhập thông tin khai báo lên mạng lưới hệ thống hải quan qua ứng dụng .

Bước 2. Mở tờ khai hải quan

Sau khi khai xong tờ khai hải quan, mạng lưới hệ thống hải quan sẽ trả về hiệu quả phân luồng tờ khai. Có luồng tờ khai thì in tờ khai ra và mang bộ hồ sơ nhập khẩu xuống chi cục hải quan để mở tờ khai. Tùy theo phân luồng xanh, vàng, đỏ mà thực thi những bước mở tờ khai .

Đối với luồng xanh ( 1 )

Nếu có hiển thị là luồng xanh thì chỉ cần cầm tờ khai để đi thanh lý .

Đối với luồng vàng ( 2 )

Nhân viên giao nhận sẽ cầm nguyên bộ hồ sơ xuống gặp hải quan ĐK để làm thủ tục. Hải quan ĐK có công dụng kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ .
Nếu bộ chứng từ không hợp lệ sẽ trả lại và nhu yếu bổ trợ thêm chứng từ hoặc tờ khai truyền sai sẽ được nhu yếu truyền bổ trợ, sau khi bổ trợ chứng từ vừa đủ thì liên tục thao tác với hải quan ĐK để thông quan hàng .
Nếu không còn gì nghi vấn cán bộ hải quan ĐK sẽ thực thi nhập thông tin lên mạng lưới hệ thống và thực thi thông quan sản phẩm & hàng hóa .
Còn nếu vẫn còn nghi vấn hải quan ĐK sẽ nhu yếu chuyển luồng đỏ ( 3 ), đưa hồ sơ lên chỉ huy vào chuyển hồ sơ sang bộ phận kiểm hóa .

Đối với luồng đỏ ( 3 )

Khi tờ khai là luồng đỏ, hoặc là bị chuyển kiểm như đã nêu ở trên. Thì nhân viên cấp dưới giao nhận sẽ tiến hàng kiểm tra trên mạng lưới hệ thống điện tự của hải quan để biết được thông tin chuyển kiểm của tờ khai ( tên cán bộ kiểm hóa, số điện thoại cảm ứng, những thông tin khác … ) .
Nhân viên giao nhận sẽ sắp xếp với cán bộ kiểm hóa để triển khai kiểm hóa. Sau khi kiểm hóa xong nếu hàng đúng như đã khai báo và không có gì nghi vấn thì cán bộ kiểm hóa sẽ nhập tờ khai lên mạng lưới hệ thống và triển khai thông quan hàng .
Nếu kiểm tra thấy hàng không đúng như đã khai thì cán bộ hải quan sẽ trình lên chỉ huy để xin quan điểm xử lý, so với trường hợp này thì sẽ giải quyết và xử lý theo từng lô hàng đơn cử và cách giải quyết và xử lý cũng khác nhau .

Bước 3. Thông quan tờ khai hải quan

Sau khi kiểm tra xong hồ sơ nếu không có vướng mắc gì thì cán bộ hải quan sẽ gật đầu thông quan tờ khai. Quý vị lúc này hoàn toàn có thể đóng thuế nhập khẩu cho tờ khai hải quan để thông quan sản phẩm & hàng hóa .

Bước 4. Mang hàng về kho bảo quản và sử dụng

Tờ khai thông quan thì thực thi bước thanh lý tờ khai và làm thủ tục thiết yếu để mang hàng về kho .
Hiện tại mạng lưới hệ thống hải quan hâu như đã vận dụng thanh lý điện tử. Khi vận dụng việc thanh lý điện tử thì việc thông quan trở nên nhẹ nhàng hơn và rút ngắn được tiến trình hơn .
Trên đây là bốn bước cơ bản thông quan xuất nhập khẩu .

Chi phí thông quan hàng hóa như thế nào?

Chi tiêu để thông quan sản phẩm & hàng hóa có hai phần đó là phí, lệ phí và thuế nhập khẩu. Các ngân sách này doanh nghiệp sẽ phải tính vào giá vốn của sản phẩm & hàng hóa vì vậy thuế cũng được xét là ngân sách thông quan sản phẩm & hàng hóa so với doanh nghiệp .

Phí và lệ phí

Các ngân sách tương quan đến việc thông quan sản phẩm & hàng hóa do những bên thứ ba ( không phải nhà nước, cũng không phải nhà nhập khẩu ) thu. Phí là gồm những ngân sách tương quan về dịch vụ khai thuê hải quan, dich vụ kho bãi, lưu kho sản phẩm & hàng hóa, phí sử dụng phương tiện đi lại để kiểm hóa. Đối với phí dịch vụ thông quan sản phẩm & hàng hóa thì trong trường hợp nhà nhập khẩu chuyển nhượng ủy quyền cho đại lý hải quan hoặc người khác đi làm thông quan. Phí này là phí dịch vụ không tương quan đến cơ quan nhà nước. Phí dịch vụ thông quan sản phẩm & hàng hóa thì không có số đơn cử. Tùy theo thương lượng giữa người chuyển nhượng ủy quyền và người được chuyển nhượng ủy quyền .
Lệ phí là những phí thuộc về những khoản thu như một phần dịch vụ mà nhà nước đã cung ứng để thông quan sản phẩm & hàng hóa. Lệ phí để thông quan sản phẩm & hàng hóa hiện tại cơ quan Hải quan sẽ thu theo quy đinh. Lệ phí hải quan là ngân sách được ấn định ở nhà nước, khi thông quan một tờ khai hải quan không kể xuất, nhập hay chuyển cửa khẩu. Mệnh giá hiện tại là 20,000 VND / tờ khai .

Thuế nhập khẩu

Khi làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, thì tùy theo loại hàng thì nhà xuất nhập khẩu sẽ phải đóng thêm thuế xuất nhập khẩu. Thuế xuất nhập khẩu thì tùy thuộc vào loại sản phẩm đơn cử sẽ có những loại thuế xuất nhập khẩu tương ứng. Door to Door Việt xin kể ra một số ít loại thuế như sau :

 • Thuế xuất khẩu
 • Thuế nhập khẩu
 • Thuế GTGT nhập khẩu
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng
 • Thuế bảo vệ môi trường tự nhiên
 • Thuế tự vệ
 • Thuế chống bán phá giá

Đó là một số ít loại thuế cơ bản trong khi làm thủ tục xuất nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa. Hàng hóa chỉ được thông quan khi người khai quan đã nộp đủ thuế cho nhà nước .
Không phải toàn bộ sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu vào Nước Ta đều phải nộp thuế. Door to Door Việt đã có bài đăng riêng về những trường hợp này. Quý vị hoàn toàn có thể tìm đọc trên web của chúng tôi .

Những lưu ý khi làm thủ tục thông quan

Khi làm thủ tục thông quan sản phẩm & hàng hóa người khai báo hải quan cần phải chú ý quan tâm những điểm sau :

 • Cần phải xác lập được mã hs code sản phẩm & hàng hóa trước khi nhập khẩu .
 • Hàng hóa chỉ được thông quan khi đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế xuất nhập khẩu .
 • Cần quan tâm những loại sản phẩm cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện kèm theo .
 • Đối với sản phẩm & hàng hóa được nhập khẩu từ những vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ Nước Ta có ký hiệp định thương mại. Nên nhu yếu nhà bán phân phối ghi nhận nguồn gốc để được hưởng thuế tặng thêm đặc biệt quan trọng .

Danh sách những Chi cục hải quan tại Nước Ta

Danh sách những cục hải quan tại những tỉnh thành trong cả nước theo Quyết định 1919 / QĐ-BTC ngày 06/09/2016. Theo quyết định hành động đó, hiện có toàn bộ 35 cục hải quan trên toàn nước. Mời Quý vị theo dõi list những Chi cục hải quan bên dưới :

Cục Hải quan tỉnh An Giang

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình
5. Chi cục Hải quan Bắc Đai
6. Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
7. Đội Kiểm soát hải quan
8. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép
4. Chi cục Hải quan cảng Cát Lở
5. Chi cục Hải quan Côn Đảo
6. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
7. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

1. Chi cục Hải quan quản trị những khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
2. Chi cục Hải quan TP Bắc Ninh
3. Chi cục Hải quan cảng trong nước Tiên Sơn
4. Chi cục Hải quan Thái Nguyên
5. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
6. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

1. Chi cục Hải quan Sóng Thần
2. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Sóng Thần
3. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Mỹ Phước
4. Chi cục Hải quan quản trị hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp
5. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Việt Hương
6. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Nước Ta – Singapore
7. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Tổng hợp Tỉnh Bình Dương
8. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
9. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Bình Định

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn
2. Chi cục Hải quan Phú Yên
3. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
4. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu
3. Chi cục Hải quan Chơn Thành
4. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Năm Căn
2. Chi cục Hải quan Hòa Trung
3. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Peo
5. Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà
6. Chi cục Hải quan Bắc Kạn
7. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

1. Chi cục Hải quan Tây Đô
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long
4. Chi cục Hải quan Sóc Trăng
5. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
6. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu trường bay quốc tế TP. Đà Nẵng
2. Chi cục Hải quan quản trị hàng Đầu tư, Gia công
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng TP. Đà Nẵng
4. Chi cục Hải quan khu công nghiệp TP. Đà Nẵng
5. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Hòa Khánh – Liên Chiểu
6. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
7. Đội Kiểm soát hải quan
8. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

1. Chi cục Hải quan Đà Lạt
2. Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Buprăng
4. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương
5. Chi cục Hải quan Sơn La
6. Đội Kiểm soát hải quan
7. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

1. Chi cục Hải quan Biên Hòa
2. Chi cục Hải quan Long Thành
3. Chi cục Hải quan Nhơn Trạch
4. Chi cục Hải quan Long Bình Tân
5. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Long Bình
6. Chi cục Hải quan Thống Nhất
7. Chi cục Hải quan Bình Thuận
8. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
9. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Tháp
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước
3. Chi cục Hải quan Sở Thượng
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà
5. Chi cục Hải quan Thông Bình
6. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum

1. Chi cục Hải quan Kon Tum
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
4. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải

4. Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh

5. Chi cục Hải quan khu kinh tế tài chính cửa khẩu Cầu Treo
6. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
7. Đội Kiểm soát hải quan
8. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Phó Bảng
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun
5. Chi cục Hải quan Tuyên Quang
6. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan thành phố Hà Nội

1. Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội
2. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Bắc Thăng Long
3. Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh
4. Chi cục Hải quan quản trị hàng Đầu tư – Gia công
5. Chi cục Hải quan ga đường tàu quốc tế Yên Viên
6. Chi cục Hải quan Gia Thụy
7. Chi cục Hải quan cửa khẩu trường bay quốc tế Nội Bài
8. Chi cục Hải quan Hà Tây
9. Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc
10. Chi cục Hải quan Phú Thọ
11. Chi cục Hải quan Yên Bái
12. Chi cục Hải quan Hòa Bình
13. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
14. Đội Kiểm soát Hải quan
15. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng TP. Hải Phòng khu vực 1
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng TP. Hải Phòng khu vực 2
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Đất Cảng khu vực 3
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ
5. Chi cục Hải quan quản trị hàng Đầu tư – Gia công
6. Chi cục Hải quan khu công nghiệp và khu công nghiệp TP. Hải Phòng
7. Chi cục Hải quan Hưng Yên
8. Chi cục Hải quan Thành Phố Hải Dương
9. Chi cục Hải quan Tỉnh Thái Bình
10. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
11. Đội Kiểm soát Hải quan

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước
2. Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hồ Chí Minh khu vực 1
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hồ Chí Minh khu vực 2
5. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng TP HCM khu vực 3
6. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng TP HCM khu vực 4
7. Chi cục Hải quan khu chế xuất Tân Thuận
8. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Linh Trung
9. Chi cục Hải quan quản trị hàng đầu tư
10. Chi cục Hải quan quản trị hàng gia công
11. Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng
12. Chi cục Hải quan cửa khẩu trường bay quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất
13. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
14. Đội Kiểm soát hải quan
15. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan Hà Nam Ninh

1. Chi cục Hải quan Tỉnh Ninh Bình
2. Chi cục Hải quan Tỉnh Nam Định
3. Chi cục Hải quan Hà Nam
4. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Chông
3. Chi cục Hải quan Phú Quốc
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Giang Thành
5. Đội Kiểm soát hải quan
6. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang
2. Chi cục Hải quan Vân Phong
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh
4. Chi cục Hải quan Ninh Thuận
5. Chi cục Hải quan cửa khẩu trường bay quốc tế Cam Ranh
6. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị
2. Chi cục Hải quan Tân Thanh
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma
4. Chi cục Hải quan ga đường tàu quốc tế Đồng Đăng
5. Chi cục Hải quan Cốc Nam
6. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
7. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương
2. Chi cục Hải quan Bát Xát
3. Chi cục Hải quan ga đường tàu quốc tế Tỉnh Lào Cai
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Tỉnh Lào Cai
5. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
6. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Long An

1. Chi cục Hải quan Bến Lức
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây
5. Chi cục Hải quan Hưng Điền
6. Chi cục Hải quan Đức Hòa
7. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
8. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Lò
2. Chi cục Hải quan Vinh
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy
5. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
6. Đội Kiểm soát hải quan
7. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La
4. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

1. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà
4. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
5. Đội Kiểm soát hải quan .

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

1. Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh
2 : Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái
5. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia
6. Chi cục Hải quan cảng Cái Lân
7. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai
8. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
9. Đội Kiểm soát hải quan số 1
10. Đội Kiểm soát hải quan số 2
11. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất
2. Chi cục Hải quan những khu công nghiệp Tỉnh Quảng Ngãi
3. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
4. Đội Kiểm soát hải quan

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay
3. Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt
5. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
6. Đội Kiểm soát hải quan
7. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát
3. Chi cục Hải quan Phước Tân
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu Kà Tum
5. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng
6. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
7. Đội Kiểm soát hải quan
8. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo
2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn
4. Chi cục Kiểm tra sau thông quan
5. Đội Kiểm soát hải quan
6. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy

Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Chi cục Hải quan Thủy An
2. Chi cục Hải quan A Đớt
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thuận An
4. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
5. Đội Kiểm soát hải quan

Dịch vụ thông quan hàng hóa

Door to Door Việt chúng tôi có phân phối dịch vụ thông quan sản phẩm & hàng hóa cho những hành khách nào có nhu yếu. Với kinh nghiệm tay nghề nhiều năm chúng tôi hoàn toàn có thể làm thủ tục thông quan cho rất nhiều mẫu sản phẩm khác. Chúng tôi thông quan sản phẩm & hàng hóa tại toàn bộ những cửa khẩu của Nước Ta như : Đồ gia đụng, nội thất bên trong, vật tư kiến thiết xây dựng, thực phẩm, đồ điện tử … Và rất nhiều mẫu sản phẩm khác và pháp lý không cấm. Quý vị vui mắt liên hệ đến hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn .
Trên đây là hàng loạt bài viết về thủ nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, đơn hàng đã được thông quan, những bước thông quan sản phẩm & hàng hóa, những chú ý quan tâm khi làm thủ tục thông quan, ngân sách thông quan, dịch vụ thông quan sản phẩm & hàng hóa. Hy vọng bài viết sẽ cung ứng được những thông tin mà quý vị tìm kiếm .
Mọi vướng mắc, góp phần hoặc nhu yếu dịch vụ vui vẻ liên hệ về hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn .

Thông tin liên hệ

Kenny ( Mr.. ) – Overseas Business Development Manager
Cell Phone : ( + 84 ) 886 28 8889 or ( + 84 ) 91253 29 39
E-Mail : [email protected]
Ngoài thủ tục nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, thông quan sản phẩm & hàng hóa là gì, thì để update những bài viết hay về xuất nhập khẩu hoặc giá cước tàu ; lịch tàu quý vị hoàn toàn có thể theo dõi trên fanpage Door to Door Việt để được update những bài viết mới nhất .
Trân trọng cảm ơn đã theo dõi

Đánh giá bài viết

5/5

( 6 Reviews )

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *