Tài sản trí tuệ và những đối tượng của tài sản trí tuệ theo pháp luật

Sự tăng trưởng của con người luôn gắn liền với sự thay đổi và phát minh sáng tạo. Để đạt được tới trình độ phát minh sáng tạo như thời nay, khi mà trí tuệ tự tạo hoàn toàn có thể học hỏi và văn minh mỗi ngày. Con người đã từng khởi đầu từ những phát minh sáng tạo đơn thuần nhất, như những bài viết tiên phong về Mesopotamia hay bàn tính cuura Trung Quốc. Để tạo ra sự ghi nhận và khuyến khích sự thay đổi phát minh sáng tạo, việc bảo vệ tài sản trí tuệ được đặt gia ở hầu khắp mọi nơi trên quốc tế .

1. Tài sản trí tuệ bao gồm những đối tượng nào? 

Hướng dẫn định giá quốc tế số 4 về Định giá tài sản vô hình dung định nghĩa :

Tài sản vô hình dung là tài sản không có hình thái vật chất, tạo ra những quyền và lợi thế cho người chiếm hữu và mang lại những quyền lợi kinh tế tài chính cho người sở hữu tài sản đó .

Tài sản trí tuệ (TSTT) là một bộ phân của tài sản vô hình. TSTT là kết quả sáng tạo trí tuệ của con người trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật;

TSTT được chia thành những nhánh. Cụ thể :
( i ) Quyền tác giả và quyền tương quan ;
Đối với quyền tác giả, TSTT luôn được định hình dưới dáng một tác phẩm. Tức là quyền tác giả không bảo lãnh cho sáng tạo độc đáo mà chỉ bảo vệ phương pháp biểu lộ của tư duy .
Đối với quyền tương quan, TSTT là chương trình màn biểu diễn, bản ghi âm, chương trình phát thanh, truyền hình .
( ii ) Quyền sở hữu công nghiệp .
Quyền sở hữu công nghiệp bảo vệ những TSTT gồm có : Sáng chế, mẫu mã công nghiệp, hướng dẫn địa lý, tên thương mại, thương hiệu, phong cách thiết kế sắp xếp mạch bán dẫn, bí hiểm kinh doanh thương mại
( iii ) Quyền so với giống cây xanh ,

2. Đặc điểm của tài sản trí tuệ

 • – Bản chất vô hình: tài sản trí tuệ là kết quả của các hoạt động trí tuệ.
 • – Có tính xác định được, kiểm soát được
 • – Có tính sáng tạo và đổi mới
 • – Có tính không bị hao mòn, cạn kiệt về vật chất
 • – Có khả năng sinh thời thông qua hoạt động khai thác và chuyển giao.
 • – Không bị giới hạn về phạm vi sử dụng (nhiều lần, nhiều người…) và nhiều người đồng thời sử dụng.

3. Phân loại tài sản trí tuệ

 • – Dựa và tính chất, có thể chia TSTT thành các nhóm:
 • + Sáng tạo về văn học – nghệ thuật (tác phẩm văn học, nghệ thuật, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình…
 • + Sáng tạo về kỹ thuật – công nghệ (sáng chế, bí mật kinh doanh, thiết kế bố trí,…)
 • + Sáng tạo trong hoạt động kinh doanh thương mại (nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý…)
 • – Dựa trên thủ tục xác lập quyền, tài sản trí tuệ phân thành các nhóm:
 • + Bảo hộ tự động: Quyền tác giả, quyền liên quan, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh
 • + Bải hộ tự động có điều kiện: tên thương mại, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu nổi tiếng
 • + Phải đăng ký: Sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng.

4. Tại sao cần phải bảo vệ tài sản trí tuệ

Bảo vệ TSTT thôi thúc sự phát minh sáng tạo của con người bằng việc trao cho những nhà phát minh sáng tạo sự khuyến khích chính thức từ việc công nhận quyền và những quyền lợi kinh tế tài chính khác ( như li-xăng ). Nếu không có một mạng lưới hệ thống quyền và chính sách bảo vệ quyền rõ ràng, những nhà phát minh sáng tạo hoàn toàn có thể sẽ không công bố tác phẩm hay sáng tạo của mình do lọ ngại về việc sao chép mà không xin phép. Ngược lại, nếu bảo vệ tốt sẽ giúp ngày càng tăng việc tiếp cận sự phát minh sáng tạo. Đây chính là nền tảng cho sự tăng trưởng của con người .

5. Nhận diện tài sản trí tuệ trong hoạt động giải trí của doanh nghiệp

Hoạt động nghiên cứu và điều tra, tiến hành của doanh nghiệp ( R&D ) hoàn toàn có thể mang lại rất nhiều tác dụng phát minh sáng tạo như : Bài báo, báo những điều tra và nghiên cứu, tài liệu kỹ thuật, chương trình máy tính, cơ sở tài liệu, giải pháp kỹ thuật, giải pháp cấu trúc, loại sản phẩm mỹ thuật ứng dụng, tuyệt kỹ kinh doanh thương mại, … Mỗi loại TSTT hoàn toàn có thể được bảo lãnh dưới những hình thức khác nhau. Nhận diện được cái TSTT trong hoạt động giải trí của mình giúp những doanh nghiệp có kế hoạch quản trị TSTT hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao .

5/5 – ( 1 bầu chọn )

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.