Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì? (Cập nhật 2023)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì ? Pháp luật lúc bấy giờ có lao lý thế nào về yếu tố này ? Mời người sử dụng cùng công ty Luật ACC theo dõi cụ thể những lao lý về kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua bài viết ngay dưới đây .

kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì

kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì

Cơ sở pháp lý

Luật Đấu thầu 2013

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì? 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là bản kế hoạch được lập cho hàng loạt dự án Bất Động Sản, dự trù shopping. Trong đó đưa ra những thông tin, nhu yếu, điều kiện kèm theo về nhà thầu định lựa chọn. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu có ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu .

2. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Đối với dự án Bất Động Sản, địa thế căn cứ là :
+ Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và những tài liệu có tương quan. Đối với gói thầu cần thực thi trước khi có quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản thì địa thế căn cứ theo quyết định hành động của người đứng đầu chủ góp vốn đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị chức năng được giao trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản trong trường hợp chưa xác lập được chủ góp vốn đầu tư ;
+ Nguồn vốn cho dự án Bất Động Sản ;
+ Điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế so với những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức, vốn vay khuyến mại ;
+ Các văn bản pháp lý khác .
– Đối với shopping liên tục, địa thế căn cứ là :
+ Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện đi lại thao tác của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng và cán bộ, công chức, viên chức ; trang thiết bị, phương tiện đi lại thao tác hiện có cần thay thế sửa chữa, mua bổ trợ, shopping mới ship hàng cho việc làm ;
+ Quyết định shopping được phê duyệt ;
+ Nguồn vốn, dự trù shopping liên tục được phê duyệt ;
+ Đề án shopping trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng nhà nước phê duyệt ( nếu có ) ;
+ Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức triển khai có tính năng cung ứng dịch vụ thẩm định giá hoặc làm giá ( nếu có ) .

3. Thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Theo Điều 34 Luật Đấu thầu 2013 thì thời gian lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là :
Sau khi có quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản, dự trù shopping hoặc đồng thời với quy trình lập dự án Bất Động Sản, dự trù shopping hoặc trước khi có quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản so với gói thầu cần triển khai trước khi có quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản .

4. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu so với từng gói thầu có nội dung sau đây :
* Tên gói thầu
– Tên gói thầu phải bộc lộ đặc thù, nội dung và khoanh vùng phạm vi việc làm của gói thầu, tương thích với nội dung nêu trong dự án Bất Động Sản, dự trù shopping .
– Nếu gói thầu gồm nhiều phần riêng không liên quan gì đến nhau, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu tên bộc lộ nội dung cơ bản của từng phần .
* Giá gói thầu
– Giá được xác lập trên cơ sở tổng mức góp vốn đầu tư hoặc dự trù ( nếu có ) so với dự án Bất Động Sản ; dự trù shopping so với shopping liên tục .
Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ hàng loạt ngân sách để thực thi gói thầu, kể cả ngân sách dự trữ, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được update trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu thiết yếu ;
– Gói thầu cung ứng dịch vụ tư vấn lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác lập trên cơ sở những thông tin về giá trung bình theo thống kê của những dự án Bất Động Sản đã thực thi trong khoảng chừng thời hạn xác lập ; ước tính tổng mức góp vốn đầu tư theo định mức suất góp vốn đầu tư ; sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư ;
– Gói thầu gồm nhiều phần riêng không liên quan gì đến nhau thì ghi rõ giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu .
* Nguồn vốn
Phải nêu rõ nguồn vốn hoặc phương pháp sắp xếp vốn, thời hạn cấp vốn để giao dịch thanh toán cho nhà thầu. Nếu sử dụng vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức, vốn vay tặng thêm thì phải ghi rõ tên nhà hỗ trợ vốn và cơ cấu tổ chức nguồn vốn, gồm có vốn hỗ trợ vốn, vốn đối ứng trong nước .
* Hình thức và phương pháp lựa chọn nhà thầu

Nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế.

* Thời gian khởi đầu tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu
– Thời gian được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm .
– Nếu đấu thầu thoáng đãng có vận dụng thủ tục lựa chọn list ngắn, thời hạn mở màn tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển .
* Loại hợp đồng
Trong kế hoạch phải xác lập rõ loại hợp đồng để làm địa thế căn cứ lập hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu ; ký kết hợp đồng .
* Thời gian thực thi hợp đồng
Thời gian triển khai hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành đến ngày những bên triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật trong hợp đồng, trừ thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bh ( nếu có ) .

5. Những câu hỏi thường gặp.

5.1. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu như thế nào?

Đấu thầu được coi là quy trình lựa chọn nhà thầu để thỏa thuận hợp tác, ký kết hợp đồng phân phối những dịch vụ, tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, … ; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết hợp đồng và thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư .
Dự án góp vốn đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo vệ cạnh tranh đối đầu công khai minh bạch, công minh và bảo vệ hiệu suất cao kinh tế tài chính .
Quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được kiến thiết xây dựng và xác lập trên ba nguyên tắc chính :
– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được lập cho hàng loạt dự án Bất Động Sản. Trường hợp chưa đủ điều kiện kèm theo trên, cần thực thi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc 1 số ít gói thầu để triển khai trước
– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần ghi rõ số lượng những gói thầu và nội dung của từng gói .
– Việc phân loại dự án Bất Động Sản, dự trù shopping cần địa thế căn cứ theo đặc thù kỹ thuật, trình tự thực thi, bảo vệ tính đồng nhất của dự án Bất Động Sản, tương thích với quy mô dự án Bất Động Sản .

5.2. Có bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Khoản 1, Điều 33 Luật Đấu thầu pháp luật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho hàng loạt dự án Bất Động Sản, dự trù shopping. Trường hợp chưa đủ điều kiện kèm theo lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hàng loạt dự án Bất Động Sản, dự trù shopping thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số ít gói thầu để thực thi trước .

5.3. Thời gian giải quyết là bao lâu?

Tùy vào từng trường hợp đơn cử mà thời hạn xử lý sẽ khác nhau. Thông thường từ 01 đến 03 ngày thao tác, kể từ nhận được không thiếu hồ sơ .

5.4. Có cần điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chuyển từ đấu thầu thông thường sang đấu thầu qua mạng không?

Theo lao lý tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 10/2015 / TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp cần kiểm soát và điều chỉnh một số ít nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, đánh giá và thẩm định, phê duyệt cho nội dung kiểm soát và điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định và đánh giá, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó .

Trên đây là toàn bộ các thông tin trả lời cho câu hỏi kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì mà ACC cung cấp đến quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào cần được giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

✅ Kiến thức:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói – Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Đánh giá post

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.