Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ministry of Planning and Investment) là gì?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( tiếng Anh : Ministry of Planning and Investment ) là cơ quan của nhà nước, triển khai công dụng quản lí nhà nước về kế hoạch, đầu tư tăng trưởng và thống kê .Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ministry of Planning and Investment) là gì? - Ảnh 1.Hình minh họa ( Nguồn : mpi.gov.vn )

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Khái niệm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tiếng Anh gọi là: Ministry of Planning and Investment.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: 

Tham mưu tổng hợp về kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, kế hoạch đầu tư công của vương quốc ; chính sách, chủ trương quản lí kinh tế tài chính ; đầu tư trong nước, đầu tư của quốc tế vào Nước Ta và đầu tư của Nước Ta ra quốc tế ;Khu kinh tế tài chính ; nguồn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ), vốn vay khuyễn mãi thêm và viện trợ phi chính phủ quốc tế ; đấu thầu ; tăng trưởng doanh nghiệp, kinh tế tài chính tập thể, hợp tác xã ; thống kê ; quản lí nhà nước những dịch vụ công trong những ngành, nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản lí nhà nước của bộ theo pháp luật của pháp lý .

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Tổng hợp kinh tế tài chính quốc dân .2. Vụ Kinh tế địa phương và chủ quyền lãnh thổ .3. Vụ Tài chính, tiền tệ .4. Vụ Kinh tế công nghiệp .5. Vụ Kinh tế nông nghiệp .6. Vụ Kinh tế dịch vụ .7. Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị .8. Vụ Quản lí những khu kinh tế tài chính .9. Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư .10. Vụ Kinh tế đối ngoại .11. Vụ Lao động, văn hóa truyền thống, xã hội .12. Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và thiên nhiên và môi trường .13. Vụ Quản lí quy hoạch .

14. Vụ Quốc phòng, an ninh.

15. Vụ Pháp chế .16. Vụ Tổ chức cán bộ .17. Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thông .18. Văn phòng Bộ .19. Thanh tra Bộ .20. Cục Quản lí đấu thầu .21. Cục Phát triển doanh nghiệp .22. Cục Đầu tư quốc tế .23. Cục Quản lí đăng kí kinh doanh thương mại .24. Cục Phát triển Hợp tác xã .25. Tổng cục Thống kê .26. Viện Chiến lược tăng trưởng .27. Viện Nghiên cứu quản lí kinh tế tài chính Trung ương .28. Trung tâm tin tức và Dự báo kinh tế tài chính – xã hội vương quốc .29. Trung tâm Tin học .30. Báo Đầu tư .

31. Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

32. Học viện Chính sách và Phát triển .33. Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Kế hoạch .

(Tài liệu tham khảo: Nghị định số 86/2017/NĐ-CP Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.