Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01)? Cách điền phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) năm 2022?


“Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) là gì? Cách điền phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) hiện nay?” – Câu hỏi của bạn Tấn Phát.

Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) là gì?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 18 Thông tư 66/2015 / TT-BCA lao lý như sau :

“Điều 18. Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01)

1. Mẫu DC01 được dùng cho công dân kê khai thông tin nhân thân của mình để thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”

Như vậy, phiếu thu thập thông tin dân cư ( mẫu DC01 ) là mẫu phiếu được dùng để công dân kê khai thông tin về nhân thân của mình để cơ quan chức năng thực thi thu thập, update vào cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư .

Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) là gì? Cách điền phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) hiện nay?

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01)? Cách điền phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) năm 2022?

Cách điền phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) hiện nay?

Tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 66/2015 / TT-BCA ( được bổ trợ bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 104 / 2020 / TT-BCA ) đã có những hướng dẫn về việc ghi thông tin vào phiếu thu thập thông tin dân cư ( DC01 ) như sau :

“Điều 18. Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01)

2. Cách ghi thông tin:

a) Mục “Tỉnh/thành phố; Quận/huyện/thị xã; xã/phường/thị trấn; Thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổ; Làng/phố; Xóm/số nhà”: ghi đầy đủ địa danh hành chính theo giấy khai sinh; nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu;

b) Mục “Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Họ, chữ đệm và tên cha/ Họ, chữ đệm và tên mẹ/Họ, chữ đệm và tên vợ (chồng)”/ Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp/Họ, chữ đệm và tên chủ hộ”; “Số CMND/số ĐDCN”; “Nơi đăng ký khai sinh”; “Quê quán”; “Dân tộc”; “Tôn giáo”; “Quốc tịch”; “Nơi thường trú/Nơi ở hiện tại”: ghi như hướng dẫn tại phần ghi chú trong biểu mẫu (nếu có);

c) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”; “Giới tính”: ghi theo hướng dẫn tại các điểm a, b khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

d) Mục “Nhóm máu”: trường hợp công dân có yêu cầu cập nhật và có bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó. Nhóm máu nào thì đánh dấu “X” vào ô nhóm máu đó;

đ) Mục “Tình trạng hôn nhân”: trường hợp công dân chưa kết hôn, đã kết hôn hoặc đã ly hôn thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng;

e) Mục “Ngày khai”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân ghi Phiếu thu thập thông tin dân cư; trường hợp người không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

g) Mục “Phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan”: Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm xác nhận Phiếu thu thập thông tin dân cư của công dân đang cư trú trên địa bàn mình quản lý;

h) Mục “Cán bộ đề xuất”: Cán bộ Công an làm công tác thu thập thông tin dân cư đề xuất Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã xác nhận Phiếu thu thập thông tin dân cư của công dân trên địa bàn mình quản lý”

Như vậy việc điền thông tin vào phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) được thực hiện theo nội dung hướng dẫn bên trên.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo yêu cầu nào?

Căn cứ vào Điều 8 Luật Căn cước công dân năm trước lao lý như sau :

“Điều 8. Yêu cầu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quản lý tập trung, thống nhất và xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, định mức kinh tế – kỹ thuật.

2. Bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc thu thập, cập nhật, khai thác, sử dụng.

3. Bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

4. Bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần phải đảm bảo theo 4 yêu cầu của quy định trên.

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) hiện nay được quy định như thế nào?

Hiện nay, mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư ( DC01 ) được pháp luật tại mẫu phát hành kèm theo Thông tư 104 / 2020 / TT-BCA như sau :

Tải mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01): Tại đây.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.