Chi phí quản lí (Administrative Expenses) là gì? Các loại Chi phí quản lí

Chi tiêu quản lí ( tiếng Anh : Administrative Expenses ) là ngân sách mà một không tương quan trực tiếp đến một tính năng đơn cử của doanh nghiệp như sản xuất hay bán hàng .Chi phí quản lí (Administrative Expenses) là gì? Các loại Chi phí quản lí - Ảnh 1.Hình minh họa. Nguồn : Notilus. com

Chi phí quản lí

Khái niệm

Chi phí quản lí hay còn gọi là chi phí hành chính trong tiếng Anh là Administrative Expenses.

Chi phí quản lí là chi phí mà không liên quan trực tiếp đến một chức năng cụ thể của doanh nghiệp như sản xuất hay bán hàng. 

Các ngân sách quản lí tương quan đến hàng loạt tổ chức triển khai và không tương quan đến một bộ phận hoặc đơn vị chức năng kinh doanh thương mại riêng không liên quan gì đến nhau .

Tiền lương của giám đốc điều hành cấp cao và chi phí các dịch vụ chung như kế toán và công nghệ thông tin (CNTT) là ví dụ điển hình về chi phí quản lí. 

Chi phí quản lí không ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp, là một thành phần của chi phí quản lí doanh nghiệp (G&A). 

Đặc điểm Chi phí quản lí 

Trên báo cáo thu nhập, chi phí quản lí được liệt kê dưới giá vốn hàng bán và thường được biểu diễn dưới dạng tổng với các chi phí khác như chi phí chung hay chi phí bán hàng. 

Ngân sách chi tiêu quản lí rất thiết yếu cho những hoạt động giải trí cơ bản của một chủ thể kinh tế tài chính. Những ngân sách này rất quan trọng so với sự thành công xuất sắc của công ty vì chúng giúp làm tăng hiệu suất cao hoạt động giải trí hoặc cung ứng những nhu yếu và pháp luật lao lý đưa ra .

Một phần chi phí quản lí là cố định vì chúng là chi phí phát sinh từ hoạt động kinh doanh nền tảng của công ty, những chi phí này sẽ luôn luôn tồn tại dù mức độ sản xuất hay hiệu quả bán hàng như thế nào. 

Phần còn lại của ngân sách quản lí là bán biến. Ví dụ, một doanh nghiệp sẽ luôn sử dụng một mức điện tối thiểu chỉ để bật đèn cùng với những thiết bị thiết yếu để hoạt động giải trí .

Ngoài các mục đích này, các biện pháp tiết kiệm điện có thể được thực hiện để giảm chi phí điện.       

Vì ngân sách quản lí hoàn toàn có thể được vô hiệu mà không gây ảnh hưởng tác động trực tiếp đến mẫu sản phẩm được bán hay được sản xuất, chúng thường là ngân sách tiên phong được xem xét cắt giảm ngân sách .

Ban quản lí thường có động lực duy trì chi phí quản lí thấp hơn so với các chi phí khác vì một tổ chức có thể sử dụng đòn bẩy hiệu quả hơn với chi phí quản lí thấp hơn. 

Các công ty hoàn toàn có thể sử dụng tỉ lệ ngân sách bán hàng trên ngân sách quản lí để nhìn nhận phần lệch giá bán hàng thu được quy cho những ngân sách quản lí .

Chi phí quản lí hợp lí là cần thiết cho hoạt động kinh doanh và có thể được khấu trừ trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Các chi phí này phải được khấu trừ trong năm phát sinh và phải được sử dụng trong quá trình kinh doanh thông thường.   

Các loại Chi phí quản lí 

Chi phí tiền lương và thưởng cho nhân viên, ví dụ như nhân viên bộ phận kế toán và CNTT, được coi là chi phí quản lí

Tất cả những khoản thưởng và quyền lợi cho ban quản lý và điều hành cũng được coi là một ngân sách quản lí .Tiền thuê mặt phẳng, bảo hiểm, ngân sách đăng kí, những tiện ích và vật tư văn phòng được phân loại là ngân sách chung ( ngân sách quản lí doanh nghiệp – G&A ) .Với những gia tài được khấu hao, tùy thuộc vào loại gia tài mà ngân sách khấu hao hoàn toàn có thể được phân loại là ngân sách chung ( G&A ), ngân sách quản lí hay ngân sách bán hàng .Các doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể đưa phí tư vấn và phí pháp lí vào ngân sách quản lí .

Chi phí nghiên cứu và phát triển không được xem là chi phí quản lí.  

Để xem xét ngân sách tương quan đến việc quản lý một đơn vị chức năng kinh doanh thương mại nhất định, doanh nghiệp hoàn toàn có thể phân chia ngân sách quản lí cho từng đơn vị chức năng kinh doanh thương mại dựa trên tỉ lệ phần trăm lệch giá, ngân sách, đơn vị chức năng mặt phẳng và những đại lượng khác .

Điều này cho phép ban lãnh đạo đưa ra quyết định về việc mở rộng hoặc giảm thiệu các đơn vị kinh doanh riêng lẻ trong nội bộ công ty. 

Ví dụ về Chi phí quản lí   

Nếu tổng hóa đơn tiền điện tại công ty XYZ là 4.000$ mỗi tháng và doanh nghiệp ghi lại hóa đơn tiền điện theo chi phí quản lí, họ có thể phân bổ chi phí điện cho các bộ phận riêng dựa trên đơn vị mét vuông (m2). 

Giả sử cơ sở gia công là 2000 mét vuông, mặt phẳng cơ sở sản xuất có diện tích quy hoạnh là 1.500 mét vuông, mặt phẳng kế toán là 500 mét vuông và mặt phẳng bán hàng là 500 mét vuông .Tổng diện tích quy hoạnh doanh nghiệp là 4.500 mét vuông, vì thế hóa đơn tiền điện hoàn toàn có thể được phân chia cho mỗi bộ phận như sau :

 Bộ phận gia công = 2.000$ / 4.500$ * 4.000$ = 1.777,78$. 

Bộ phận sản xuất = 1.500 $ / 4.500 $ * 4.000 $ = 1.333,33 $ .

 Bộ phận kế toán và bán hàng bằng nhau = 500$ / 4.500$ * 4.000$ = 444,44$.   

(Theo Investopedia)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.