Lưu ký chứng khoán là gì? Phí lưu ký chứng khoán là bao nhiêu? – PineTree Securities

Lưu ký chứng khoán là gì?

Lưu ký sàn chứng khoán là hoạt động giải trí nhận ký gửi, dữ gìn và bảo vệ, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán trên mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản tại Trung tâm lưu ký sàn chứng khoán ( VSD ) nhằm mục đích bảo vệ những quyền và quyền lợi tương quan đến sàn chứng khoán của người chiếm hữu .
Theo pháp luật của Luật chứng khoán, sàn chứng khoán của công ty đại chúng ( gồm có sàn chứng khoán của những công ty niêm yết trên Sở thanh toán giao dịch sàn chứng khoán và sàn chứng khoán của những công ty đại chúng chưu niêm yết ) phải được lưu ký tập trung chuyên sâu tại VSD trước khi thực thi thanh toán giao dịch .

Phí lưu ký chứng khoán là gì?

Việc lưu ký sàn chứng khoán của người mua tại VSD được thực thi theo nguyên tắc người mua lưu ký sàn chứng khoán tại thành viên lưu ký và thành viên lưu ký tái lưu ký sàn chứng khoán của người mua tại VSD .

Như vậy, chi phí lưu ký chứng khoán là khoản chi phí nộp cho VSD để đảm bảo quyền sở hữu chứng khoán trên tài khoản của khách hàng tại các Công ty chứng khoán.

Vào ngày thanh toán giao dịch sau cuối của tháng, công ty sàn chứng khoán sẽ đo lường và thống kê ngân sách này và thu phí với hàng loạt người mua. Khoản ngân sách này sẽ được công ty sàn chứng khoán nộp lại cho Trung tâm lưu ký sàn chứng khoán. Thị trường sàn chứng khoán Nước Ta gồm có 2 cấp quản trị :

  • Cấp quản lý đầu tiên là cơ quan Nhà nước, cụ thể ở đây là Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ quản lý các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký.
  • Cấp quản lý thứ 2 là các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký sẽ quản lý các khách hàng của đơn vị mình là các cá nhân, tổ chức đầu tư chứng khoán.

Do vậy, các đơn vị này sẽ đóng vai trò đi thu hộ chi phí lưu ký chứng khoán cho VSD.

Quy định về phí lưu ký chứng khoán

Theo thông tư số Số: 127/2018/TT-BTC ban hành ngày 12/12/2018 quy định về phí lưu ký chứng khoán:

  • Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm: 0.3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng

Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo pháp luật tại Luật Quản lý nợ công : 0,2 đồng / trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo pháp luật tại Luật Quản lý nợ công / tháng, tối đa 2.000.000 đồng / tháng / mã trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo lao lý tại Luật Quản lý nợ công .

Nguồn: Tổng hợp 

Chứng khoán Pinetree không tính tiền trọn vẹn phí thanh toán giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất vay Margin 9 % / năm không kèm điều kiện kèm theo. Đây là mức phí tốt nhất kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta lúc bấy giờ .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.