Điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng (I.P.O)

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, còn gọi là I.P.O (viết tắt theo tiếng Anh: Initial Public Offering) dùng để chỉ hoạt động một công ty lần đầu tiên huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua việc lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sản chứng khoán.

Hiện nay, khi thị trường chứng khoán đang phát triển rất mạnh mẽ thì viêc phát hành, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thông qua hoạt động đầu tiên I.PO là cách tốt nhất để các công ty huy động được số vốn nhanh và nhiều cùng với việc cổ phiếu phát hành có tính thanh khoản rất cao và khả năng tăng giá trị sau này là rất lớn. Luật Thành Đô xin gửi tới Quý khách hàng những tư vấn, phân tích cũng như các quy trình liên quan đến điều kiện để I.P.O và nghĩa vụ của một công ty sau khi I.P.O.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp năm 2020 và những văn bản hướng dẫn thi hành ;

– Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Nghị định 155 / 2020 / NĐ-CP lao lý chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Chứng khoán ;
– Nghị định 71/2017 / NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty vận dụng so với công ty đại chúng ;
– Thông tư 96/2020 / TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên đầu tư và chứng khoán .

II. ĐIỀU KIỆN I.P.O THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

2.1. Các điều kiện kèm theo IPO theo pháp luật của pháp lý chứng khoán

I.P.O (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) là một cách huy động vốn được rất nhiều các công ty quan tâm. Tuy nhiên để tránh cho việc có quá nhiều các công ty phát hành cổ phiếu niêm yết cũng như đảm bảo tính an toàn cho các sàn chứng khoán, nhà nước đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để đưa ra những điều kiện vô cùng nghiêm ngặt đòi hỏi một công ty lên sàn chứng khoán phải thỏa mãn, đó là:

– Mức vốn điều lệ đã góp tại thời gian ĐK chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán ;
– Hoạt động kinh doanh thương mại của 02 năm liên tục liền trước năm ĐK chào bán có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm ĐK chào bán ;
– Có giải pháp phát hành và giải pháp sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP được Đại hội cổ đông trải qua ;
– Tối thiểu là 15 % số CP có quyền biểu quyết của công ty phát hành phải được bán cho tối thiểu 100 nhà góp vốn đầu tư không phải là cổ đông lớn ( trường hợp vốn điều lệ của tổ chức triển khai phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ suất tối thiểu là 10 % số CP có quyền biểu quyết của tổ chức triển khai phát hành ) ;
– Cổ đông lớn trước thời gian I.P.O ( chào bán CP lần đầu ra công chúng ) của công ty phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ tối thiểu 20 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ;
– Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội xâm phạm trật tự quản trị kinh tế tài chính mà chưa được xóa án tích ;
– Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ ĐK chào bán CP ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức triển khai phát hành là công ty chứng khoán ;
– Có cam kết và phải triển khai niêm yết hoặc ĐK thanh toán giao dịch CP trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán ;
– Mở thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua CP của đợt chào bán .

Lưu ý: Cổ phiếu của công ty trong lần đầu tiên được phát hành ra công chúng phải được thực hiện thông qua các phương tiện truyền thông, phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm cả Internet.

2.2. Hồ sơ ĐK thực thi I.P.O

Theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, để thực hiện I.P.O (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng), công ty phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký I.P.O bao gồm các giấy tờ sau:

( 1 ) Giấy ĐK I.P.O ( chào bán CP lần đầu ra công chúng ) ;
( 2 ) Bản cáo bạch ;
( 3 ) Điều lệ công ty ;
( 4 ) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trải qua giải pháp phát hành, giải pháp sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và văn bản cam kết niêm yết hoặc ĐK thanh toán giao dịch CP trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán ;
( 5 ) Văn bản cam kết cung ứng điều kiện kèm theo như sau :
– Tối thiểu là 15 % số CP có quyền biểu quyết của tổ chức triển khai phát hành phải được bán cho tối thiểu 100 nhà góp vốn đầu tư không phải là cổ đông lớn ; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức triển khai phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ suất tối thiểu là 10 % số CP có quyền biểu quyết của tổ chức triển khai phát hành ;
– Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội xâm phạm trật tự quản trị kinh tế tài chính mà chưa được xóa án tích ;
( 6 ) Văn bản cam kết của những cổ đông lớn trước thời gian I.P.O ( chào bán CP lần đầu ra công chúng ) của tổ chức triển khai phát hành về việc cùng nhau nắm giữ tối thiểu 20 % vốn điều lệ của công ty tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ;
( 7 ) Hợp đồng tư vấn Hồ sơ ĐK I.P.O ( chào bán CP ra công chúng ) với công ty chứng khoán ;
( 8 ) Văn bản xác nhận của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế về việc mở thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua CP của đợt chào bán ;

(9) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Trong thời hạn 30 ngày sau khi gửi hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng khá đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng. Trong trường hợp hồ sơ bị phủ nhận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

III. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY SAU KHI I.P.O

Sau khi triển khai I.P.O, những công ty niêm yết phải thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm trải qua những bước đơn cử như sau :

Bước 1: Công bố Bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Bước 3: Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty (có thể kiêm nhiệm làm Thư ký);

Bước 4: Công bố thông tin định kỳ

( 1 ) Báo cáo kinh tế tài chính năm đã được truy thuế kiểm toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được đồng ý chấp thuận, báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý ;
( 2 ) Báo cáo thường niên ;
( 3 ) Báo cáo tình hình quản trị công ty ;
( 4 ) Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ;
( 5 ) tin tức khác theo pháp luật của pháp lý .

Bước 5: Công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

– Tài khoản của công ty tại ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế bị phong tỏa theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ giao dịch thanh toán phát hiện có tín hiệu gian lận, vi phạm pháp lý tương quan đến thông tin tài khoản giao dịch thanh toán ; thông tin tài khoản được phép hoạt động giải trí trở lại sau khi bị phong tỏa trong những trường hợp pháp luật tại điểm này ;
– Tạm ngừng kinh doanh thương mại ; đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp ; tịch thu Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ; sửa đổi, bổ trợ hoặc bị đình chỉ, tịch thu Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí hoặc Giấy phép hoạt động giải trí ;
– Thông qua quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông không bình thường theo lao lý của pháp lý ;
– Quyết định mua lại CP của công ty ; ngày thực thi quyền mua CP của người chiếm hữu trái phiếu kèm theo quyền mua CP hoặc ngày thực thi quy đổi trái phiếu quy đổi thành CP và những quyết định hành động tương quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán ;
– Quyết định về việc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp ; kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng trung hạn và kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của công ty ; xây dựng, giải thể công ty con, công ty link, thanh toán giao dịch dẫn đến một công ty trở thành hoặc không còn là công ty con, công ty link ; xây dựng, ngừng hoạt động Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ;
– Quyết định đổi khác kỳ kế toán, chủ trương kế toán vận dụng ; tác dụng kiểm soát và điều chỉnh hồi tố báo cáo giải trình kinh tế tài chính ; quan điểm không phải là quan điểm gật đầu toàn phần của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán so với báo cáo giải trình kinh tế tài chính ; việc lựa chọn hoặc đổi khác công ty truy thuế kiểm toán ;
– Thay đổi, chỉ định mới người nội bộ ;
– Quyết định mua, bán gia tài hoặc triển khai những thanh toán giao dịch có giá trị lớn hơn 15 % tổng tài sản của công ty địa thế căn cứ vào báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm gần nhất được truy thuế kiểm toán hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét ;
– Có quyết định hành động xử phạt vi phạm pháp lý về thuế, bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý tương quan đến hoạt động giải trí của công ty ; thông tin của Tòa án thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp ;
– Có quyết định hành động khởi tố so với công ty, người nội bộ của công ty ;
– Được chấp thuận đồng ý hoặc bị hủy bỏ niêm yết tại Sở thanh toán giao dịch chứng khoán quốc tế ;
– Sự kiện khác theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

Bước 6: Công bố thông tin theo yêu cầu trong trường hợp có sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

Bước 7: Thực hiện việc công bố thông tin và các nghĩa vụ của một công ty đại chúng.

IV. LƯU Ý VỀ I.P.O

– Theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp 2020, chỉ có công ty CP là mô hình doanh nghiệp duy nhất có quyền chào bán CP ra công chúng .
– Sau khi công ty CP triển khai I.P.O ( chào bán CP lần đầu ra công chúng ) thì công ty CP trở thành công ty đại chúng .

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến điều kiện cũng như hồ sơ thủ tục chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (hoạt động I.P.O). Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.