Giáo dục công dân 6 Kết nối tri thức Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Giải GDCD 6

Giáo dục công dân 6 Kết nối tri thức Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giải GDCD 6 Kết nối tri thức Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Với soạn, giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Bài 9 : Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học viên thuận tiện làm bài tập GDCD 6 Bài 9 .

Quảng cáo

Khởi động

Giải GDCD 6 trang 41

Khám phá

Luyện tập

Giải GDCD 6 trang 44

Quảng cáo

Vận dụng

Xem thêm những bài giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Kết nối tri thức với đời sống hay, cụ thể khác :

Quảng cáo

1. Tìm hiểu khái niệm công dân

– Công dân là người dân của một nước, có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được pháp lý lao lý .

 Lý thuyết GDCD 6 Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Kết nối tri thức

Quảng cáo

– Quốc tịch là địa thế căn cứ để xác lập công dân của một nước, biểu lộ mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân nước đó .

2. Căn cứ xác định công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Nước Ta .
– Người có quốc tịch Nước Ta là người thuộc một trong những trường hợp sau đây :
+ Sinh ra trong hoặc ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta mà khi sinh ra có cả cha và mẹ đều là công dân Nước Ta .

Lý thuyết GDCD 6 Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Kết nối tri thức

+ Khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Nước Ta, còn người kia là công dân quốc tế, nếu có sự thỏa thuận hợp tác bằng văn bản của cha mẹ vào thời gian đăng kí khai sinh cho con .
+ Sinh ra trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta mà cha mẹ không thỏa thuận hợp tác được việc lựa chọn quốc tịch cho con .
+ Sinh ra trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Nước Ta .

Lý thuyết GDCD 6 Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Kết nối tri thức

+ Sinh ra trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú ở Nước Ta, còn cha không rõ là ai .

Lý thuyết GDCD 6 Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Kết nối tri thức

+ Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ nhỏ được tìm thấy trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta mà không rõ cha mẹ là ai .

Lý thuyết GDCD 6 Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Kết nối tri thức

I. Câu hỏi nhận biết

Câu 1: Công dân là

A. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.

B. người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.

C. người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.

D. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định

Hiển thị đáp án

Lời giải

Công dân là người dân của một nước, có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được pháp lý lao lý .

=> Chọn đáp án A

Câu 2: Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật 

A. được hưởng quyền và làm nghĩa vụ.

B. phải có trách nhiệm với cộng đồng.

C. phải có nghĩa vụ với cộng đồng.

D. được hưởng tất cả quyền mình muốn.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Công dân là người dân của một nước, được hưởng quyền và làm nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý .

=> Chọn đáp án A

Câu 3: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch

A. nhiều nước.

B. nước ngoài.

C. quốc tế.

D. Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Nước Ta .

=> Chọn đáp án D

Câu 4: Quốc tịch là 

A. căn cứ xác định công dân của một nước.

B. căn cứ xác định công dân của nhiều nước.

C. căn cứ xác định công dân của nước ngoài.

D. căn cứ để xác định công dân đóng thuế.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Quốc tịch là địa thế căn cứ xác lập công dân của một nước, bộc lộ mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó .

=> Chọn đáp án A

Câu 5: Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa

A. Nhà nước và công dân nước đó.

B. công dân và công dân nước đó.

C. tập thể và công dân nước đó.

D. công dân với cộng đồng nước đó.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Quốc tịch là địa thế căn cứ xác lập công dân của một nước, bộc lộ mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó .

=> Chọn đáp án A

Câu 6: Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ theo

A. tập tục qui định.

B. pháp luật qui định.

C. chuẩn mực của đạo đức.

D. phong tục tập quán.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Công dân là người dân của một nước, có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được pháp lý pháp luật .

=> Chọn đáp án B

Câu 7: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.

B. tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào.

C. tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

D. tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do Nhà nước Việt Nam qui định.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là toàn bộ những người có quốc tịch Nước Ta .

=> Chọn đáp án A

II. Câu hỏi thông hiểu

Câu 1: Công dân mang quốc tịch Việt Nam là

A. người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.

B. trẻ em sinh ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.

C. trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.

D. tất cả A, B, C đều đúng.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là toàn bộ những người có quốc tịch Nước Ta tổng thể những người có quốc tịch Nước Ta gồm : người quốc tế đã nhập quốc tịch Nước Ta ; trẻ nhỏ sinh ở Nước Ta, có mẹ là người Nước Ta và cha không rõ là ai ; trẻ nhỏ sinh ra ở Nước Ta có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Nước Ta … .

=> Chọn đáp án D

Câu 2: Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.

B. người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.

C. người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.

 D. trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

=> Chọn đáp án C

Câu 3: Công dân mang quốc tịch Việt Nam là

 A. người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.

 B. người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.

 C. người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

 D. chuyên gia người nước ngoài làm việc lâu năm tại thổ Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổng thể những người có quốc tịch Nước Ta toàn bộ những người có quốc tịch Nước Ta trong đó gồm có : người quốc tế đã nhập quốc tịch Nước Ta .

=> Chọn đáp án A

Câu 4: Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

 A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam.

 B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.

 C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

 D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

=> Chọn đáp án C

Câu 5: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

 A. người có quyền và nghĩa vụ do Nhà nước Việt Nam qui định. 

 B. người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.

 C. người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

 D. trẻ em sinh trên lãnh thổ Việt Nam, có cha mẹ là người Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổng thể những người có quốc tịch Nước Ta trong đó gồm có : trẻ nhỏ sinh trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, có cha mẹ là người Nước Ta, …

=> Chọn đáp án D

Câu 6: Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.

B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.

C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.

D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trường hợp Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Nước Ta mà không rõ cha mẹ là ai là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì theo Luật Quốc tịch Nước Ta năm 2008, sửa đổi, bổ trợ năm năm trước. Điều 18. Quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ nhỏ được tìm thấy trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .
1. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ nhỏ được tìm thấy trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta mà không rõ cha mẹ là ai thì có quốc tịch Nước Ta .

=> Chọn đáp án B

Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Công dân là những người sống trên một đất nước.

B. Công dân là những người sống trên một đất nước có cùng màu da và tiếng nói.

C. Công dân là những người mang quốc tịch của quốc gia, có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật qui định.

D. Công dân là những người được hưởng quyền và làm tất cả các nghĩa vụ do pháp luật qui định.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Em chấp thuận đồng ý với quan điểm : Công dân là những người mang quốc tịch của vương quốc, có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm do pháp lý lao lý .

=> Chọn đáp án C

Câu 8: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tất cả những người

A. có quốc tịch Việt Nam.

B. sống trên một đất nước.

C. làm việc và sống ở Việt Nam.

D. có quyền và nghĩa vụ theo qui định.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là toàn bộ những người có quốc tịch Nước Ta .

=> Chọn đáp án A

Câu 9: Trường hợp nào dưới đây trẻ em là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Trẻ em sinh ra có cha và mẹ là công dân Việt Nam.

B. Trẻ em bị bỏ rơi tại Việt Nam không rõ cha mẹ là ai.

 C. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.

D. Tất cả những trường hợp trên.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Tất cả trường hợp trên trẻ em đều là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam => Chọn đáp án D

Câu 10: Ở Việt Nam quốc tịch của một người được ghi nhận vào giấy tờ nào sau đây?

A. Căn cước công dân.

B. Giấy khi sinh.

C. Hộ chiếu.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ở Nước Ta quốc tịch của một người được ghi nhận trong : Căn cước công dân ; giấy khi sinh ; hộ chiếu .

 => Chọn đáp án D

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Giáo dục công dân 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *