Nơi đường giao nhau cùng mức là gì?

1. Nơi đường giao nhau cùng mức là gì?

Nơi đường giao nhau cùng mức là nơi hai hay nhiều đường đi bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, gồm cả mặt phẳng hình thành vị trí giao nhau đó .

2. Biển báo đường giao nhau W.205

C. 5 Biển số W. 205 ( a, b, c, d, e ) ” Đường giao nhau ”
Để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của những tuyến đường cùng cấp ( không có đường nào ưu tiên ) trên cùng một mặt phẳng, đặt biển số W. 205 ( a, b, c, d, e ) ” Đường giao nhau “. Biển được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài khoanh vùng phạm vi nội thành của thành phố, nội thị là hầu hết. Trong nội thành của thành phố, nội thị hoàn toàn có thể châm chước không đặt biển này .

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\12.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\13.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\14.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\15.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\16.jpg

Biển số W.205a Biển số W.205b Biển số W.205c Biển số W.205d Biển số W.205e

Hình C.5 – Biển số W.205

3. Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh)

C. 7 Biển số W. 207 ( a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l ) ” Giao nhau với đường không ưu tiên ( đường nhánh ) ”
– Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên, đặt biển số W. 207 ( a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l ). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau và hướng đường ưu tiên hay không ưu tiên để chọn kiểu biển hoặc vẽ hình dạng hình vẽ cho tương thích với trong thực tiễn nút giao. Tại chỗ đường giao với những ngõ, ngách, hẻm hoặc tương tự như, tùy theo điều kiện kèm theo giao thông vận tải hoàn toàn có thể xem xét sử dụng biển số W. 207 khi thiết yếu .
– Biển số W. 207 ( a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l ) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài khoanh vùng phạm vi nội thành của thành phố, nội thị là chính ( trong nội thành của thành phố, nội thị tùy theo điều kiện kèm theo thực tiễn để sử dụng biển cho tương thích ). Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho những loại xe được quyền ưu tiên theo lao lý .
– Trên tổng thể những nhánh đường giao với đoạn đường ưu tiên ( đoạn đường nằm giữa biển số I. 401 và biển số I. 402 ) ở nơi đường giao nhau, đặt biển số W. 208 ” Giao nhau với đường ưu tiên ” .
– Khi đường ưu tiên giao với nhiều đường không ưu tiên liên tục với tỷ lệ lớn thì sử dụng biển số W. 207 d hoặc số W. 207 e tích hợp với sử dụng biển phụ để xác lập khoanh vùng phạm vi công dụng của biển ( khoanh vùng phạm vi đoạn đường giao với nhiều đường không ưu tiên liên tục ). Trong khoanh vùng phạm vi tính năng của biển số W. 207 d và W. 207 e, không thiết yếu phải đặt những biển số W. 207 khác .

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\18.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\19.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\20.jpg

a) Biển số W.207a b) Biển số W.207b c) Biển số W.207c

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\21.jpg

d) Biển số W.207d d) Biển số W.207e

Hình C.7 – Biển số W.207 (a,b,c,d,e)

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\22.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\23.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\24.jpg

a) Biển số W.207f b) Biển số W.207g c) Biển số W.207h

Hình C.8 – Biển số W.207 (f,g,h)

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\25.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\26.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\27.jpg

a) Biển số W.207i b) Biển số W.207k c) Biển số W.207l

Hình C.9 – Biển số W.207 (i,k,l)

Căn cứ pháp lý:

– Điều 3 Luật giao thông đường bộ 2008

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ số 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT

Trân trọng !

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *