6 Tiêu chí đánh giá KHẢ NĂNG THANH TOÁN của doanh nghiệp

6 Tiêu chí đánh giá KHẢ NĂNG THANH TOÁN của doanh nghiệp

Việc tuân thủ các nghĩa vụ tài chính đối với một doanh nghiệp là điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp là thước đo mà chính bản thân doanh nghiệp hay các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá mức độ tín nhiệm và năng lực tài chính của tổ chức đó.

Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu và khám phá 6 chỉ số nhìn nhận khả năng thanh toán của một doanh nghiệp và những điều quan trọng cần quan tâm nhé !

Đánh giá năng lực tài chính của một công ty là điều vô cùng quan trọng

Đánh giá năng lượng kinh tế tài chính của một công ty là điều vô cùng quan trọng

1. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là gì?

Trước khi đến với cách nhìn nhận khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tất cả chúng ta cần hiểu được khái niệm nó là gì ?
Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là năng lượng về kinh tế tài chính mà doanh nghiệp có được để cung ứng nhu cầu thanh toán tổng thể những khoản nợ ngắn và dài hạn cho những cá thể, tổ chức triển khai có quan hệ cho doanh nghiệp vay hoặc nợ .
Một doanh nghiệp có khả năng thanh toán cao, chứng tỏ doanh nghiệp có năng lượng kinh tế tài chính tốt, bảo vệ khả năng chi trả tốt những khoản nợ của doanh nghiệp .
Nếu khả năng thanh toán thấp, điều đó cho thấy doanh nghiệp gặp yếu tố về kinh tế tài chính và có nhiều rủi ro đáng tiếc dẫn đến mất khả năng thanh toán trong tương lai. Về lâu bền hơn, nếu doanh nghiệp không hề thanh toán những khoản nợ, hoàn toàn có thể dẫn đến việc phá sản .

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là năng lực về tài chính của doanh nghiệp đó

Một doanh nghiệp có khả năng thanh toán cao, chứng tỏ doanh nghiệp có năng lượng kinh tế tài chính tốt

2. Tại sao cần đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp?

Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp giúp những đối tượng người tiêu dùng chăm sóc biết được tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp quản trị hay góp vốn đầu tư, cho vay thích hợp :

 • Tình trạng tài chính tốt: Chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ, năng lực tài chính cao giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội phát triển.
 • Tình trạng tài chính xấu: Cho thấy doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, các khoản nợ có thể không được đảm bảo chi trả đúng hạn. Từ đó làm giảm uy tín doanh nghiệp và có thể dẫn đến phá sản nếu doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Việc nhìn nhận tình hình kinh tế tài chính, khả năng thanh toán của một doanh nghiệp là rất quan trọng. Từ những nhìn nhận đó, những giải pháp sẽ được đưa ra nhằm mục đích cải tổ tình hình :

 • Với nội tại doanh nghiệp: Thấy được tiềm năng cũng như nguy cơ trong quá trình thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp để từ đó có những biện pháp cải thiện dòng tiền, xử lý kịp thời các vấn đề khi khả năng thanh toán thấp.
 • Với nhà đầu tư, nhà cung cấp, ngân hàng: Đánh giá doanh nghiệp đó có khả năng trả các món nợ khi tới hạn không. Từ đó, xem xét đưa ra các quyết định đầu tư, hợp tác, cho vay để tránh rủi ro cao nhất.

3. Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Một doanh nghiệp chỉ hoàn toàn có thể sống sót nếu nó cung ứng được những nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán đến hạn, đặc biệt quan trọng là những khoản nợ thời gian ngắn .
Nhóm chỉ số dùng để nhìn nhận khả năng thanh toán của một doanh nghiệp gồm có 6 chỉ số chính. Dựa vào hiệu quả của những chỉ số, ta hoàn toàn có thể nhìn ra năng lượng kinh tế tài chính của doanh nghiệp đó có đang tốt hay không .

Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Bộ chỉ số thanh toán giúp đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp

3.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
Để nhìn nhận khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tất cả chúng ta cần chú ý quan tâm đến thông số khả năng thanh toán tổng quát. Hay còn gọi là thông số khả năng thanh toán hiện hành. Chỉ số này phản ánh tổng quát nhất năng lượng thanh toán của doanh nghiệp trong ngắn và dài hạn .

 • Công thức tính: 

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = Tổng tài sản/Nợ phải trả

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát ( Htq ) biểu lộ :

 • Htq >2: Phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp rất tốt, tuy nhiên hiệu quả sử dụng vốn có thể không cao và đòn bẩy tài chính thấp. Doanh nghiệp sẽ khó có bước tăng trưởng vượt bậc.
 • 1≤ Htq <2: Phản ánh về cơ bản, với lượng tổng tài sản hiện có, doanh nghiệp hoàn toàn đáp ứng được các khoản nợ tới hạn.
 • 0 ≤ Htq<1: Thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp thấp, khi chỉ số càng tiến dần về 0, doanh nghiệp sẽ mất dần khả năng thanh toán, việc phá sản có thể xảy ra nếu doanh nghiệp không có giải pháp thực sự phù hợp.

3.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời

Hay còn gọi là thông số khả năng thanh toán thời gian ngắn, Tỷ lệ thanh khoản hiện thời, Hệ số thanh toán hiện hành … .

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời

 • Công thức tính: 

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Hệ số này cần được nhìn nhận dựa vào tỷ số trung bình của những doanh nghiệp trong cùng ngành. Ngoài ra, địa thế căn cứ quan trọng để nhìn nhận là so sánh với thông số khả năng thanh toán hiện thời ở những thời gian trước đó của doanh nghiệp .
Hệ số khả năng thanh toán hiện thời ( Hht ) biểu lộ :

 • Hht thấp, đặc biệt <1: Thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu, là dấu hiệu báo trước những khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn. Khi Hht càng dần về 0, doanh nghiệp càng mất khả năng chi trả, gia tăng nguy cơ phá sản.
 • Hht cao (>1):  Cho thấy doanh nghiệp có khả năng cao trong việc sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tỷ số càng cao càng đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp, tính thanh khoản ở mức cao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tỷ số quá cao chưa chắc phản ánh khả năng thanh khoản của doanh nghiệp là tốt. Bởi có thể nguồn tài chính không được sử dụng hợp lý, hay hàng tồn kho quá lớn dẫn đến việc khi có biến động trên thị trường, lượng hàng tồn kho không thể bán ra để chuyển hoá thành tiền.

3.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Để nhìn nhận khả năng thanh toán của doanh nghiệp, những nhà quản trị cũng cần biết được thông số thanh toán nhanh của doanh nghiệp đó. Hệ số này còn được gọi là tỷ suất thanh toán nhanh …. Trong tỷ số này, hàng tồn dư sẽ bị vô hiệu, bởi lẽ trong gia tài lưu động, hàng tồn dư được coi là loại gia tài có tính thanh khoản thấp hơn. Tỷ số bộc lộ khả năng thanh toán của doanh nghiệp mà không cần triển khai thanh lý gấp hàng tồn dư .

 • Công thức tính: 

Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Tỷ số thanh khoản nhanh ( Hnh ) bộc lộ :

 • Hnh < 0,5: Phản ánh doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc chi trả, tính thanh khoản thấp.
 • 0,5Phản ánh doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt, tính thanh khoản cao.

3.4. Hệ số khả năng thanh toán tức thời

Hay còn gọi là tỷ suất thanh toán bằng tiền, chỉ số thanh toán tiền mặt, … Tỷ số này nhằm mục đích nhìn nhận sát hơn tình hình thanh toán của doanh nghiệp

 • Công thức tính: 

Tỷ số khả năng thanh toán tức thời = (Tiền + các khoản tương đương tiền) / Nợ ngắn hạn

Tiền và những khoản tương tự tiền ở đây gồm có tiền mặt, tiền gửi ngân hàng nhà nước, tiền đang chuyển, những khoản góp vốn đầu tư sàn chứng khoán thời gian ngắn và những khoản góp vốn đầu tư thời gian ngắn khác hoàn toàn có thể thuận tiện quy đổi thành tiền trong thời hạn 3 tháng mà không gặp rủi ro đáng tiếc lớn .
Hệ số này đặc biệt quan trọng có ích khi nhìn nhận tính thanh toán của một doanh nghiệp trong tiến trình nền kinh tế tài chính đang gặp khủng hoảng cục bộ ( khi mà hàng tồn dư không tiêu thụ được, những khoản phải thu khó tịch thu ). Tuy nhiên, trong nền kinh tế tài chính không thay đổi, dùng tỷ số khả năng thanh toán tức thời nhìn nhận tính thanh toán của một doanh nghiệp hoàn toàn có thể xảy ra sai sót. Bởi lẽ, một doanh nghiệp có một lượng lớn nguồn kinh tế tài chính không được sử dụng đồng nghĩa tương quan do doanh nghiệp đó sử dụng không hiệu suất cao nguồn vốn .

3.5. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
Hay còn gọi là Tỷ lệ thanh toán lãi vay hay Hệ số thanh toán lãi nợ vay. Hệ số phản ánh khả năng thanh toán lãi tiền vay của doanh nghiệp cũng như mức độ rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể gặp phải của những chủ nợ .

 • Công thức: 

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế / Lãi vay phải trả trong kỳ

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay là một trong những chỉ tiêu mà bên cho vay ( ngân hàng nhà nước ) rất chăm sóc khi đánh giá và thẩm định vay vốn của người mua. Do đó, chỉ số này ảnh hưởng tác động rất lớn đến xếp hạng tin tưởng và lãi suất vay vay vốn của doanh nghiệp. Việc bảo vệ trả lãi những khoản vay đúng hạn cũng biểu lộ hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp tốt và ngược lại .

3.6. Hệ số khả năng chi trả ngắn hạn

Hay còn gọi là thông số khả năng chi trả bằng tiền, thông số tạo tiền, …

 • Công thức: 

Hệ số khả năng chi trả bằng tiền = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh / Nợ ngắn hạn bình quân

Hệ số khả năng chi trả thời gian ngắn phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở trạng thái động, do dòng tiền lưu chuyển thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại được tạo ra trong kỳ mà không phải số dư tại một thời gian. Hệ số này sẽ giúp những nhà quản trị nhìn nhận khả năng hoàn trả nợ vay đến hạn từ bản thân hoạt động giải trí kinh doanh thương mại mà không có thêm những nguồn hỗ trợ vốn khác của doanh nghiệp .

4. Lưu ý khi đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp

 Lưu ý khi đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Lưu ý khi nhìn nhận khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Việc nhìn nhận khả năng thanh toán của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn so với không chỉ bản thân doanh nghiệp đó, mà còn giúp những nhà đầu tư, nhà sản xuất, ngân hàng nhà nước, … đưa ra được những quyết định hành động góp vốn đầu tư, cho vay tương thích .

 • Với bản thân doanh nghiệp:

So sánh giữa khả năng thanh toán với nhu cầu thanh toán trong từng tiến trình. Từ đó, đưa ra những chủ trương tương thích để cung ứng nhu cầu và khả năng kinh tế tài chính hiện tại như góp vốn đầu tư, kêu gọi vốn, lan rộng ra quy mô, …

 • Với chủ đầu tư, nhà cung cấp, ngân hàng:

So sánh giữa khả năng thanh toán của doanh nghiệp với toàn ngành, với những thời gian trong quá khứ, từ đó đưa ra những quyết định hành động hợp tác, góp vốn đầu tư tương thích .

5. Sự khác biệt giữa tình hình thanh toán và thanh khoản của doanh nghiệp

Việc sử dụng cả hai bộ tỷ số tính thanh toán và khả năng thanh toán để có được bức tranh toàn cảnh về sức khỏe thể chất kinh tế tài chính của một doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn có một vài điểm khác giữa 2 loại tỷ số :

 • Khả năng thanh khoản thể hiện khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản lưu động.
 • Khả năng thanh toán đề cập đến khả năng của một công ty trong việc trang trải tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình, cả trong ngắn hạn và dài hạn, việc mất khả năng thanh toán sẽ dẫn đến việc phá sản của một doanh nghiệp.
 • Khả năng thanh toán và tính thanh khoản đều quan trọng như nhau, và các công ty có năng lực tài chính lành mạnh vừa có khả năng thanh toán vừa có khả năng thanh khoản ổn định. Tuy nhiên, cả hai tỉ số đều thể hiện việc chậm trễ trong thanh toán các khoản nợ có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Do đó, việc duy trì một tỷ lệ thanh khoản và thanh toán phù hợp là việc vô cùng cần thiết để giữ vững sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp

6. Ứng dụng BIR trong đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Báo cáo thông tin doanh nghiệp đến từ CRIF D&B giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian và chi phí

Báo cáo thông tin doanh nghiệp đến từ CRIF D&B giúp những doanh nghiệp rút ngắn thời hạn và ngân sách
Từ những nhu yếu về việc duy trì khả năng thanh toán hài hòa và hợp lý của một doanh nghiệp, BIR của CRIF D&B Nước Ta được tạo ra nhằm mục đích phân phối những chỉ số kinh tế tài chính cơ bản của một doanh nghiệp cho mọi đối tượng người tiêu dùng chăm sóc. Cũng chính từ bản báo cáo giải trình này, việc nhìn nhận khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ trở nên thuận tiện hơn .
Các thông tin kinh tế tài chính cơ bản BIR phân phối gồm có :

 • D&B rating
 • Chỉ số thanh toán hiện hành
 • Chỉ số thanh toán nhanh
 • Biên lợi nhuận thuần/lợi nhuận bán hàng
 • Danh thu
 • Giá trị ròng
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ phải trả
 • Lợi nhuận sau thuế
 • Hoàn trả tài sản
 • Tổng nợ đến giá trị ròng

Ngoài ra, BIR chính là một báo cáo thông tin doanh nghiệp, chuyên cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về một doanh nghiệp được yêu cầu giúp hỗ trợ ra quyết định tín dụng, kinh doanh hiệu quả. Các thông tin BIR cung cấp trong báo cáo gồm có:

 • Đánh giá toàn diện rủi ro các mối quan hệ quốc tế mới và hiện có.
 • Xác minh sự tồn tại, quy mô và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đánh giá lý lịch chủ sở hữu, các nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp.
 • Xem xét báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính và xu hướng khả năng thanh toán.
 • Xếp hạng D&B (gồm thông tin về điểm mạnh về tài chính và hệ số rủi ro) dựa trên mô hình thống kê nâng cao, giúp phân tích, phân loại doanh nghiệp dựa trên rủi ro của họ.
 • Với những thông tin mà BIR cung cấp giúp cho việc đánh giá khả năng thanh toán của chính một doanh nghiệp trở nên đơn giản hơn. Từ đó đưa ra các quyết định quản trị phù hợp ở vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, và quyết định đầu tư đúng đắn ở vị trí của các nhà đầu tư và ngân hàng.

Dịch vụ của Crif DnB

Để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể về các dịch vụ của CRIF D&B Việt Nam nói chung hay dịch vụ đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp nói riêng, bạn hãy liên hệ theo thông tin sau:

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.