Nhiệm vụ của học sinh trung học phổ thông là gì?

Căn cứ theo Tiểu mục C Mục II Quy định về quyền hạn, nhiệm vụ, khen thưởng và kỷ luật học sinh những trường đại trà phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo phát hành kèm theo Quyết định 1118 / QĐ năm 1987 thì nhiệm vụ của học sinh trung học phổ thông ( đại trà phổ thông cấp III ) gồm có :
– Chăm chỉ, tự giác học tập để nắm vững mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng cơ bản. Trau dồi phương pháp học tập và năng lực tự học, tự lan rộng ra kiến thức và kỹ năng của mình. Trung thực trong học tập, không “ quay cóp ” .
Tích cực vận dụng kỹ năng và kiến thức vào lao động sản xuất và đời sống .

– Tích cực tham gia lao động công ích, lao động sản xuất, hướng nghiệp, học nghề. Giữ kỷ luật, an toàn trong thực hành kỹ thuật và lao động. Chăm chỉ lao động giúp gia đình. Sẵn sàng tham gia lao động theo yêu cầu xã hội.

– Giữ gìn và bảo vệ và gia tài xã hội chủ nghĩa. Thực hành tiết kiệm chi phí, không tiêu tốn lãng phí, không đua đòi ăn mặc. Tích cực đấu tranh chống hành vi phá hoại hoặc lấy cắp gia tài chung .
– Giữ gìn vệ sinh cá thể và vệ sinh chung thật tốt. Tích cực luyện tập thể dục, thể thao. Không uống rượu, không uống thuốc. Nghiêm túc rèn luyện quân sự chiến lược. Sẵn sàng làm nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc .
– Tích cực tham gia hoạt động giải trí tập thể, hoạt động giải trí chính trị – xã hội, hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, văn nghệ. Thường xuyên khám phá những sự kiện chính trị trong nước và trên quốc tế. Sử dụng thời hạn hài hòa và hợp lý và có ích. Không xem, không nghe, không lưu truyền và không làm theo văn hóa truyền thống phẩm phản động, đồi trụy .

– Đoàn kết, đấu tranh xây dựng tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn và phát huy các truyền thống tốt đẹp của tập thể. đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên tích cực.

– Sống trung thực, thẳng thắng, nhã nhặn, chân thành và tôn trọng bạn hữu. Xây dựng tình bạn nam, nữ trong sáng và lành mạnh. Văn minh lịch sự và trang nhã trong tiếp xúc với mọi người. Không gây gỗ, đánh nhau .
– Kính trọng và biết ơn thầy giáo, cô giáo, ông bà, cha mẹ và anh chị đồng đội. Tôn trọng và chăm sóc với mọi người. Làm gương cho những em nhỏ noi theo. Tuyệt đối không có hành vi xúc phạm tới thầy giáo, cô giáo và những người khác .

– Nghiêm túc thực hiện những yêu cầu về học tập và rèn luyện. Tuân theo kỷ luật của nhà trường. Tôn trọng và bảo vệ danh dự của nhà trường, của thầy giáo, cô giáo và tập thể học sinh.

– Triệt để chấp hành chủ trương của đảng chủ trương và pháp lý của Nhà nước. Tự giác thực thi những quy tắc hoạt động và sinh hoạt nơi công cộng. Tham gia bảo vệ và trật tự bảo đảm an toàn xã hội .
Trên đây là nội dung pháp luật về nhiệm vụ của học sinh trung học phổ thông ( đại trà phổ thông cấp III ). Để hiểu rõ hơn về yếu tố này bạn nên tìm hiểu thêm thêm tại Quyết định 1118 / QĐ năm 1987 .

Trân trọng !

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.