Nhân viên kế toán tiếng Anh là gì? Danh từ tiếng Anh của kế toán

Kế toán như một nghề nghiệp hoàn toàn có thể khá mê hoặc nếu bạn thích việc làm nghiên cứu và phân tích. Nhân viên kế toán cũng là một bộ phận không hề thiếu của bất kể doanh nghiệp nào, nghành nghề dịch vụ hay vương quốc nào không chỉ ở Nước Ta mà trên toàn quốc tế. Và nếu bạn đang có dự tính làm việc làm này hay học ngành này song ngữ thì chắc như đinh không hề bỏ lỡ mạng lưới hệ thống từ tiếng của kế toán. Đặc biệt sẽ giúp bạn vấn đáp thắc mắc “ Nhân viên kế toán tiếng Anh là gì ” .

1. Nhân viên kế toán tiếng Anh là gì ?

1.1. Giải nghĩa tiếng Anh 

Nhân viên kế toán tiếng Anh là accountant, đây là người ghi lại những thanh toán giao dịch kinh doanh thương mại đại diện thay mặt cho một tổ chức triển khai, báo cáo giải trình về hiệu suất của công ty cho ban quản trị và đưa ra báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Ngoài việc ghi lại thanh toán giao dịch, một kế toán tạo ra một số ít báo cáo giải trình. Một Nhân viên kế toán cũng hoàn toàn có thể tham gia vào việc tạo ra 1 số ít quá trình trong một doanh nghiệp, thường gồm có một số ít trấn áp để bảo vệ rằng gia tài được quản trị đúng cách. Có nhiều nghành nghề dịch vụ phụ trong kế toán, trong đó một người hoàn toàn có thể trình độ. Ví dụ, có kế toán thuế, kế toán ngân sách, thư ký tiền lương, kế toán hàng tồn dư, thư ký giao dịch thanh toán, kế toán sổ kế toán tổng hợp, và nhân viên thu nợ. Mức độ chuyên môn hóa này là thiết yếu để tăng hiệu suất cao triển khai những trách nhiệm nhất định. Nhân viên kế toán tiếng Anh là gì? Nhân viên kế toán tiếng Anh là gì?

1.2. Nơi thao tác của một Kế toán như thế nào ?

Không có nơi làm việc điển hình cho một Nhân viên kế toán. Theo thực tế là bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có một Nhân viên kế toán hoặc sử dụng các dịch vụ của một doanh nghiệp trung gian về kế toán. Một công ty lớn hơn có thể có một bộ phận kế toán sử dụng nhiều Nhân viên kế toán, và sẽ có một cấu trúc phân cấp. Hoặc, có thể chỉ có một kế toán tại một văn phòng chi nhánh, họ có thể báo cáo cho người giám sát tại văn phòng khu vực hoặc trụ sở chính. Bằng cách sử dụng số và báo cáo tài chính, một kế toán mô tả sức mạnh và tấm vóc của một công ty, tổ chức hoặc cá nhân.

2. Kế toán làm gì ?

Bằng cách sử dụng số và báo cáo giải trình kinh tế tài chính, một kế toán diễn đạt sức khỏe thể chất của một công ty, tổ chức triển khai hoặc cá thể, bằng cách sử dụng những kỹ năng và kiến thức của họ về toán, kế toán, luật và kinh tế tài chính. Họ nghiên cứu và phân tích doanh thu và thua lỗ, cung ứng thông tin mà những nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp cần để nhìn nhận phương pháp một công ty hoạt động giải trí trong một khoảng chừng thời hạn. Thông tin này là cơ sở của báo cáo giải trình của công ty và báo cáo giải trình nộp đơn hợp pháp. Một kế toán theo dõi và ghi lại dòng tiền trải qua một doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai. Sau đây là một số ít trách nhiệm mà Nhân viên kế toán hoàn toàn có thể phải thực thi :

Phát hành hóa đơn lẫn báo cáo thu chi

 • Phát hành hóa đơn cho người mua, gồm có ghi lại doanh thu và khoản phải thu .

 • Nhận hóa đơn từ nhà sản xuất, gồm có ghi lại ngân sách hoặc gia tài và thông tin tài khoản phải trả .

 • Phát hành tiền lương hoặc tiền lương cho nhân viên, gồm có ghi lại một ngân sách và dòng tiền mặt .

 • Điều chỉnh một báo cáo giải trình ngân hàng nhà nước, có năng lực tạo ra những kiểm soát và điều chỉnh cho thông tin tài khoản tiền mặt .

 • Lập báo cáo giải trình lãi lỗ và báo cáo giải trình kế toán ngân sách và kết thúc hàng tháng

Nhân viên kế toán phát hành hóa đơn lẫn báo cáo thu chi Nhân viên kế toán phát hành hóa đơn lẫn báo cáo thu chi

Lập các loại báo cáo như

 • Báo cáo kinh tế tài chính được phát hành cho chủ sở hữu và / hoặc nhà quản lý của một doanh nghiệp, cũng như cho người cho vay và những chủ nợ khác. Báo cáo kinh tế tài chính gồm có báo cáo giải trình thu nhập, bảng cân đối và báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ .

 • Báo cáo quản trị được phát hành cho đội ngũ quản trị. Các báo cáo giải trình được tùy chỉnh cao theo nhu yếu của từng thực thể và hoàn toàn có thể gồm có những chủ đề như doanh thu của một số ít dòng mẫu sản phẩm nhất định, tìm hiểu về chênh lệch ngân sách, doanh thu bán hàng và nghiên cứu và phân tích thời hạn làm thêm .

 • Báo cáo thuế được phát hành cho 1 số ít thực thể chính phủ nước nhà. Các báo cáo giải trình cung ứng chi tiết cụ thể về những khoản phải trả cho thuế thu nhập, thuế gia tài, thuế bán hàng, thuế sử dụng, v.v.

Nhận và lưu trữ các loại biên lai

 • Biên lai từ nhà phân phối

 • Biên lai tiền mặt từ người mua

Tương tác với kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài trong việc hoàn thành kiểm toán

Các công việc xử lý quy chế, hành chính liên quan đến kế toán

 • Giám sát nguồn vào và giải quyết và xử lý tài liệu kinh tế tài chính và báo cáo giải trình cho những mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính tự động hóa của công ty

 • Giải quyết chênh lệch kế toán

 • Thiết lập, duy trì và phối hợp thực thi những thủ tục kế toán và trấn áp kế toán

 • Đề xuất, tăng trưởng và duy trì cơ sở tài liệu kinh tế tài chính, mạng lưới hệ thống ứng dụng máy tính và mạng lưới hệ thống tàng trữ thủ công bằng tay

Các công việc xử lý quy chế, hành chính liên quan đến kế toán Các công việc xử lý quy chế, hành chính liên quan đến kế toán

3. Tên tiếng Anh của những mô hình kế toán

Kế toán công ( Public Accounting ) – Đây sẽ là một dịch vụ kế toán cho công chúng nói chung, và được coi là chuyên nghiệp hơn kế toán tư nhân. Kế toán công chứng và không ghi nhận hoàn toàn có thể cung ứng dịch vụ kế toán công. Kế toán tư nhân ( Private Accounting ) – Đây sẽ là kế toán chỉ số lượng giới hạn ở một công ty duy nhất, nơi một Nhân viên kế toán nhận được tiền lương trên cơ sở chủ nhân viên. Thuật ngữ này được sử dụng ngay cả khi người sử dụng lao động trong một công ty đại chúng. Kế toán thu nhập vương quốc ( National Income Accounting ) – Thay vì khái niệm thực thể kinh doanh thương mại thường thì, kế toán thu nhập vương quốc sử dụng khái niệm kinh tế tài chính hoặc xã hội trong việc thiết lập kế toán. Loại kế toán này chịu nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối những ước tính công khai minh bạch về sức mua hàng năm của một vương quốc. GNP ( tổng sản phẩm quốc dân ) đề cập đến tổng giá trị thị trường của toàn bộ sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một vương quốc, thường là trong vòng một năm dương lịch. Kế toán ủy thác ( Fiduciary Accounting ) – Loại kế toán này được triển khai bởi một ủy viên, giám đốc điều hành quản lý, quản trị viên hoặc bất kể ai ở vị trí đáng tin cậy. Công việc của Nhân viên kế toán là lưu giữ hồ sơ và sẵn sàng chuẩn bị những báo cáo giải trình, hoàn toàn có thể được ủy quyền bởi hoặc thuộc thẩm quyền của TANDTC. Kế toán ủy thác sẽ trấn áp tổng thể những gia tài thuộc quyền sở hữu hoặc ủy thác. Kế toán quỹ hoặc cơ quan chính phủ ( Fund or Governmental Accounting ) – Loại Nhân viên kế toán này sẽ thao tác cho một tổ chức triển khai phi doanh thu hoặc Trụ sở hoặc đơn vị chức năng thuộc bất kể cấp chính phủ nước nhà nào. Hệ thống kế toán kép với những tạp chí và sổ cái được sử dụng, giống như kế toán thường thì. Các dịch vụ của kế toán tư nhân hoặc công cộng hoàn toàn có thể được sử dụng, giống như bất kỳ thực thể kinh doanh thương mại nào. Kế toán quỹ đặc biệt quan trọng được sử dụng để trấn áp vì động cơ doanh thu không hề được sử dụng như một thước đo hiệu suất cao. Tên tiếng Anh của các loại hình kế toán Tên tiếng Anh của các loại hình kế toán Kế toán pháp y ( Forensic Accounting ) – Kế toán pháp y là nghành hành nghề trình độ của kế toán miêu tả những cam kết xuất phát từ những tranh chấp hoặc kiện tụng thực tiễn hoặc Dự kiến. ” Pháp y ” có nghĩa là ” tương thích để sử dụng trong TANDTC của pháp lý “, và đó là hiệu quả tiêu chuẩn và tiềm năng mà kế toán pháp y thường phải thao tác. Kế toán pháp y cũng được gọi là kiểm toán viên pháp y hoặc kiểm toán viên tìm hiểu, thường phải đưa ra dẫn chứng trình độ tại phiên tòa xét xử ở đầu cuối. Tất cả những công ty kế toán lớn hơn, cũng như nhiều công ty quy mô vừa và shop, đều có bộ phận kế toán pháp y chuyên nghiệp. Trong những nhóm này, hoàn toàn có thể có thêm những chuyên ngành phụ : một số ít kế toán pháp y hoàn toàn có thể, ví dụ, chỉ chuyên về nhu yếu bảo hiểm, nhu yếu bồi thường thương tích cá thể, gian lận, thiết kế xây dựng hoặc truy thuế kiểm toán nhuận bút. Kế toán góp vốn đầu tư ( Investment Accounting ) – Kế toán góp vốn đầu tư, kế toán hạng mục góp vốn đầu tư hoặc kế toán sàn chứng khoán – tổng thể những từ đồng nghĩa tương quan miêu tả quy trình kế toán hạng mục góp vốn đầu tư như sàn chứng khoán, sản phẩm & hàng hóa và / hoặc được tổ chức triển khai trong một quỹ góp vốn đầu tư như quỹ tương hỗ hoặc quỹ phòng hộ. Tuyển nhân viên kế toán

4. Làm thế nào để trở thành một accountant ?

Khi bạn nghĩ về một Nhân viên kế toán, có lẽ rằng bạn tưởng tượng ra một người nào đó khá bạo gan, người không làm gì ngoài việc bấm số cả ngày, tay anh ta mờ đi trên máy thêm. Hình ảnh đó là một điều của quá khứ. Những ngày này, kế toán là một nỗ lực của nhóm, và bạn có năng lực khởi đầu như thể một thành viên cơ sở của một nhóm.

4.1. Sự độc lạ giữa một chuyên viên thống kê giám sát và accountant là gì ?

Sự khác biệt giữa một chuyên gia tính toán và accountant là gì? Sự khác biệt giữa một chuyên gia tính toán và accountant là gì? Cả chuyên viên đo lường và thống kê và kế toán đều thao tác với cùng một thông tin, cả hai đều giải quyết và xử lý tài liệu kinh tế tài chính và cả hai đều tạo ra số liệu thống kê. Tuy nhiên, mỗi người sẽ thực thi những tính năng kinh doanh thương mại khác nhau và sẽ Giao hàng những mục tiêu khác nhau. Phần lớn những chuyên viên giám sát được sử dụng trong ngành bảo hiểm và hầu hết đối phó với rủi ro đáng tiếc. Họ sẽ cung ứng Phần Trăm thống kê về một sự kiện trong tương lai xảy ra ( như tai nạn đáng tiếc hoặc thiên tai ) và tư vấn cho những nhà quản trị về cách giảm bất kể tác động ảnh hưởng kinh tế tài chính nào hoàn toàn có thể xảy ra so với những sự kiện bất lợi. Họ cũng tư vấn cho những công ty bảo hiểm bao nhiêu phí bảo hiểm và người mua nào phải bảo hiểm.

>>> Bạn đọc có thể quan tâm xem thêm: Thông tin tuyển dụng nhân viên bảo hiểm mới nhất, với rất nhiều vị trí hấp dẫn, từ các công ty bảo hiểm lớn và uy tín, từ đó Bạn có thể ứng tuyển ngay trên timviec365.vn

Kế toán thao tác với những cá thể hoặc tổ chức triển khai, giải quyết và xử lý những thanh toán giao dịch tiền tệ bằng cách ghi lại thông tin kinh tế tài chính. Công việc của họ cũng hoàn toàn có thể gồm có nghiên cứu và phân tích và báo cáo giải trình kinh tế tài chính, sẵn sàng chuẩn bị khai thuế, truy thuế kiểm toán thông tin tài khoản và / hoặc đóng vai trò tư vấn về nhiều vấn đề tài chính. Nhiệm vụ của họ thường rộng hơn trách nhiệm của một chuyên viên đo lường và thống kê.

4.2. Có đáng để học accountant không ?

Nếu tiềm năng của bạn là có một sự nghiệp không thay đổi với bảo vệ việc làm và nơi bạn sẽ là gia tài quý giá cho doanh nghiệp của người khác, kế toán là một lựa chọn tốt. Có những thời cơ việc làm tuyệt vời, mức lương ấn tượng và nhu yếu cao về kỹ năng và kiến thức kế toán. Nếu bạn xem xét toàn bộ những điều đó, thì câu vấn đáp cho thắc mắc – Có đáng để học kế toán không ? – là có. Tuy nhiên, nếu bạn thích ở tuyến đầu, đưa ra quyết định hành động và / hoặc tạo ra điều gì đó mê hoặc, bạn hoàn toàn có thể muốn xem xét một nghề nghiệp khác. Khi trở thành một accountant, bạn hoàn toàn có thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty, truy thuế kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính của người mua hoặc hoàn toàn có thể dành thời hạn một lần với người mua và giúp họ xử lý những yếu tố kế toán độc lạ. Trở thành một Nhân viên kế toán trong quốc tế thời nay có nghĩa là có năng lực hợp tác và tiếp xúc với người khác, cũng như có kiến thức và kỹ năng thám tử và xử lý yếu tố tuyệt vời. Các trách nhiệm tương quan đến sự nghiệp này phong phú hơn nhiều so với nhiều người nghĩ. Đó là nguyên do bạn nên học kế toán ! Có đáng để học accountant không Có đáng để học accountant không Hy vọng rằng với bài viết này đã giúp bạn xử lý 2 yếu tố :

 • Thứ nhất đó là hiểu được nhân viên kế toán tiếng Anh tiếng Anh là gì và những danh từ tiếng Anh khác tương quan đến kế toán

 • Thứ hai đó là những điều cần biết về công việc của một nhân viên kế toán. 

​ Tìm việc làm

Dựa vào những hiểu biết này cùng với website hỗ trợ tìm kiếm việc làm timviec365.vn, các bạn sẽ dễ dàng tìm được việc làm kế toán tphcm hay bất cứ tỉnh thành nào phù hợp với mình!

Chia sẻ :

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.