NHÂN NGHĨA LỄ TRÍ TÍN

NHÂN NGHĨA LỄ TRÍ TÍN

 

Bạn đang đọc: NHÂN NGHĨA LỄ TRÍ TÍN

 

Người không có Nhân thì sẽ thành kẻ độc ác.

 Người không có Nghĩa thì sẽ thành kẻ bội bạc

Người không có Lễ thì sẽ thành kẻ vô phép.

Người không có Trí thì sẽ thành kẻ ngu ngốc.

Người không có Tín thì sẽ thành kẻ giả dối.

NHÂN

 

Thời nào cũng vậy, chữ nhân luôn đặt lên số 1, là quan trọng hơn cả, nó đã là bao quát, là đạo làm người. Dù thời xưa hay thời nay chữ nhân đó vẫn bộc lộ trong cách sống của mỗi con người. Cách đối nhân xử thế, tấm lòng của con người giữa đời thường, cũng như vai trò nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá thể trong xã hội .

Chữ nhân trong mỗi người không chỉ là một tấm lòng, tấm lòng yêu thương con người, quê nhà quốc gia mà còn biết gắn cái riêng của mình vào cái chung của xã hội hiện tại, với sự ràng buộc giữa người với người, bằng những mối tương quan kết nối .

image

NGHĨA

Muốn thực hành thực tế chữ nghĩa, thì phải noi theo câu : “ Kỷ sở bất dục vật thi ư nhơn ”. Những việc gì ta chẳng muốn ai làm cho ta chịu đau khổ thảm sầu thì ta không nên đem những điều ấy mà làm cho người khác, mới là trọn nghĩa .

Chữ nghĩa bao hàm rất lớn thay. Như là nghĩa cha con, nghĩa thầy trò, nghĩa chồng vợ, nghĩa đồng đội cốt nhục đồng-bào, nghĩa bạn hữu chi giao, ấy là ngũ-luân chi đạo. Mọi sự đều phải có nghĩa, thì mới đủ tư-cách làm người cao trọng .

Chữ nhân và chữ nghĩa thường song song với nhau, cho nên vì thế trong Kinh Sám Hối có 4 câu dạy rằng :

Làm người nhân-nghĩa xử xong ,

Rủi cho gặp lúc long-đong chẳng sờn .

Làm người nhân-nghĩa giữ tròn ,

Muôn năm bóng khuất tiếng còn bay xa .

Nghĩa ở đây bộc lộ vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của con người với người, giữa người với đời, với xã hội hiện tại. Sống ở đời cần có một nghĩa vụ và trách nhiệm với đời, cũng chính thế cho nên mà cần có nghĩa, sống có nghĩa vụ và trách nhiệm với quê nhà quốc gia, với mái ấm gia đình, với đồng đội bạn hữu cũng là nghĩa. Biết trả ơn khi mình đã nhận được những điều suôn sẻ trong đời sống – đó cũng là nghĩa. Tại sao có nhiều người luôn biết chăm sóc giúp sức mọi người trong xã hội, làm từ thiện tri ân với đời … cũng vì họ sống có nghĩa với đời, với đời sống hiện tại, họ biết cho khi đã nhận .

Nghĩa cũng là sống cho mọi người chứ không chỉ sống cho riêng cá thể mình .

LỄ

 

image

Xem qua cách hành xử, ứng xử cùng với những nghi thức, lễ nghi đúng thủ tục, hợp lòng người trong đời sống đương thời mà qua đó xã hội nhìn nhận đến sự hiểu biết của một cá thể, phải đạo với trời đất, hợp đạo với đời .

Con người hoàn toàn có thể sống hùng vĩ, phẩm giá được tôn quí là do nơi biết giữ lễ, còn bị tội lỗi làm mất tư-cách con người, thiên-hạ chê bai khinh bỉ nhục-nhã, là do nơi thất lễ .

Nếu nhìn nhận một con người, một mái ấm gia đình mà chỉ xét qua cách hành lễ nghi thôi không xét về nghĩa thì quả là thiếu sót. Bởi có nhiều người trong xã hội hàng ngày hành sự có thừa lễ nghi nhưng nghĩa thì lại thiếu .

TRÍ

image

Nếu muốn làm được việc nghĩa thì phải có trí, phải có một sự hiểu biết nhất định ở xã hội. Có nhân, có nghĩa mà không có trí thì chẳng khác nào một người lính ra trận chỉ có áo giáp mà không có gươm, đao, chỉ bảo vệ được mình mà không bảo vê được người khác. Sống ở đời nếu chỉ sống cho riêng ta thì đơn thuần quá, mà muốn trợ giúp được người khác tất mình phải có tài, có hiểu biết .

Trí là một sự hiểu biết, người không trí, không hiểu biết thì quả là một thiệt thòi lớn, hoàn toàn có thể nói người không trí không làm được gì cả. Nếu như thời xưa nhìn nhận chữ trí của một con người qua sự hiểu biết về đạo quân tử, triết lý Khổng giáo, Lão giáo hay Phật giáo thì thời nay ngoài sự hiểu biết về nghành văn hóa truyền thống xã hội, triết học thì cần có một sự hiểu biết về khoa học tự nhiên, bước sang thế kỷ XXI, với đời sống tân tiến, thông tin chóng mặt thì điều đó là thiết yếu. Hiểu biết nhiều hoàn toàn có thể làm được nhiều việc có ích với đời nếu người đó có nhân, có nghĩa trong tâm .

TÍN

Chữ tín là bạn hữu của uy tín, thủy chung trước sau như một, không thay lòng đổi dạ, dù hứa hẹn một việc nhỏ cũng chẳng sai lời, mới gọi là người biết giữ uy tín .

Chữ tín trong đời sống hàng ngày rất quan trọng, dù thời xưa hay thời nay thì sống ở đời mọi người cũng cần có một uy tín nhất định trong quan hệ với mọi người xung quanh. Thời xưa cái uy tín với bạn hữu luôn được nhìn nhận cao, uy tín đó sẽ kiến thiết xây dựng được lòng tin, mọi người tin yêu sẽ thuận tiện được mọi người giúp sức trong đời sống. Nói thì phải làm, sống trung thực với mọi người, với bản thân .

image

Ngày nay cũng vậy mặc dầu anh có tài nhưng không có được uy tín thì cũng chẳng ai theo, muốn được người khác giúp sức thì bản thân mình phải giữ được lòng tin trước mọi người, chưa nói đến trong quan hệ làm ăn ở xã hội, chữ tín cái uy tín trong việc làm luôn đặt lên số 1, quyết định hành động đến sự thành công xuất sắc .

Nói chung, Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín luôn có sự kết nối với nhau, làm con người mà thiếu đi một cũng không được. Như bài thơ sau :

Người không có Nhân thì sẽ thành kẻ độc ác.

Người không có Nghĩa thì sẽ thành kẻ bội bạc.

Người không có Lễ thì sẽ thành kẻ vô phép.

Người không có Trí thì sẽ thành kẻ ngu ngốc.

Người không có Tín thì sẽ thành kẻ giả dối.

 

Nguồn :
https://www.aihuubienhoa.com

( Bài này hay, lý giải dễ hiểu, xin phép được đựa về Web site để khi cần đọc đỡ phải tìm )

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.