Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do: A. Gió B. Động đất C. Núi lửa phun D. Thủy triều – Hoc24

Câu 1 : Hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi tít ra xa được gọi là A. sóng thần. B. thủy triều. C. sóng biển. D. dòng biển. Câu 2 : Nguyên nhân tạo nên sóng biển không phải là do A. động đất. B. dòng biển. C. bão. D. gió thổi. Câu 3 : Nước biển và đại dương có vị mặn ( độ muối ) là do A. hoạt động giải trí sống những loài sinh vật trong biển và đại dương tiết ra. B. những hoạt động giải trí hoạt động xây đắp dưới biển và đại dương sinh ra. C. những trận động đất, núi lửa ngầm …

Câu 1: Hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi tít ra xa được gọi là 

A. sóng thần. 

B. thủy triều. 

C. sóng biển. 

D. dòng biển. 

Câu 2: Nguyên nhân tạo nên sóng biển không phải là do 

A. động đất. 

B. dòng biển. 

C. bão. 

D. gió thổi. 

Câu 3: Nước biển và đại dương có vị mặn (độ muối) là do 

A. hoạt động sống các loài sinh vật trong biển và đại dương tiết ra. 

B. các hoạt động vận động kiến tạo dưới biển và đại dương sinh ra. 

C. các trận động đất, núi lửa ngầm dưới đấy biển, đại dương tạo ra. 

D. nước sông hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra. 

Câu 4. Con người đã khai thác, sử dụng nước ngầm trong sinh hoạt và đời sống dưới dạng nào sau đây? 

A. Làm ao. 

B. Xây hồ. 

C. Làm đập. 

D. Đào giếng. 

Câu 5: Ở miền ôn đới nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là do 

A. nước mưa. 

B. nước ngầm. 

C. băng tuyết. 

D. nước ao, hồ. 

Câu 6: Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là 

A. đá mẹ. 

B. sinh vật. 

C. địa hình. 

D. khí hậu. 

Câu 7: Trên thế giới không có đại dương nào sau đây? 

A. Ấn Độ Dương. 

B. Bắc Băng Dương. 

C. Đại Tây Dương. 

D. Châu Nam Cực. 

Câu 8: Mực nước ngầm phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây? 

A. Nguồn cung cấp nước và lượng bốc hơi. 

B. Độ cao địa hình, bề mặt các dạng địa hình. 

C. Các hoạt động sản xuất của con người. 

D. Vị trí trên mặt đất và hướng của địa hình. 

Câu 9. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là 

A. sinh vật. 

B. đá mẹ. 

C. địa hình. 

D. khí hậu. 

Câu 10. Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở 

A. đới ôn hòa và đới lạnh. 

B. đới nóng và đới ôn hòa. 

C. xích đạo và nhiệt đới.  

D. đới lạnh và đới nóng. 

Câu 11. Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây? 

A. Dòng biển nóng và dòng biển lạnh. 

B. Dòng biển lạnh và dòng biển nguội. 

C. Dòng biển nóng và dòng biển trắng. 

D. Dòng biển trắng và dòng biển nguội. 

Câu 12. Dòng biển được hình thành chủ yếu do 

A. núi lửa phun, động đất ngầm dưới đáy biển. 

B. các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất. 

C. sự thay đổi áp suất của khí quyển. 

D. các thiên thể chuyển động xung quanh Trái Đất. 

Câu 13: Ở đới nào sau đây thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa rõ nét nhất? 

A. Ôn đới.  

B. Nhiệt đới. 

C. Cận nhiệt đới. 

D. Hàn đới.  

Câu 14: Lưu vực của một con sông là 

A. vùng hạ lưu của sông. 

B. vùng đất cung cấp các loại nước cho một con sông.  

C. vùng đất đai đầu nguồn. 

D. chiều dài từ nguồn đến cửa sông. 

Câu 15: Khí hậu ôn đới lục địa có nhóm đất chính nào sau đây? 

A. Đất pốtdôn. 

B. Đất đen. 

C. Đất đỏ vàng. 

D. Đất nâu đỏ. 

Câu 16: Hai yếu tố của khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất là 

A. bức xạ và lượng mưa. 

B. độ ẩm và lượng mưa. 

C. nhiệt độ và lượng mưa. 

D. nhiệt độ và ánh sáng. 

Câu 17: Hiện tượng thủy triều được sinh ra do 

A. Các hoạt động núi lửa, động đất. 

B. Sự thay đổi áp suất của khí quyển. 

C. Chuyển động của các dòng khí xoáy. 

D. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời. 

Câu 18: Sóng thần được hình thành do 

A. Sự thay đổi áp suất của khí quyển. 

B. Động đất ngầm dưới đáy biển. 

C. Bão, lốc xoáy. 

D. Chuyển động của dòng khí xoáy. 

Câu 19: Dòng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của những vùng đất ven biển mà chúng chảy qua vì dòng biển có 

A. Độ ẩm. 

B. Nhiệt độ. 

C. Hướng chảy. 

D. Áp suất. 

Câu 20: Độ muối hay độ mặn trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu? 

   A. 35% 

   B. 35‰ 

   C. 25‰ 

   D. 25% 

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.