Quyết định lựa chọn nguồn vốn ngắn hạn phù hợp cho doanh nghiệp

Trong đó, quyết định hành động lựa chọn nguồn vốn ngắn hạn đúng đắn sẽ giúp doanh nghiệp vừa bảo vệ được nhu yếu vốn cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, giúp hoạt động giải trí của doanh nghiệp được diễn ra liên tục liên tục không bị gián đoạn, vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí được ngân sách kêu gọi vốn, làm tăng hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp .

Đặt vấn đề

Vốn là yếu tố quan trọng thiết yếu cho sự sống sót và tăng trưởng hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của bất kể một doanh nghiệp ( Doanh Nghiệp ) nào. Quyết định kêu gọi nguồn vốn nào để hỗ trợ vốn cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của Doanh Nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác làm việc quản trị kinh tế tài chính DN. Với sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của thị trường kinh tế tài chính lúc bấy giờ, nhà quản trị kinh tế tài chính có nhiều sự lựa chọn hình thức kêu gọi vốn để ship hàng cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của Doanh Nghiệp .

Tuy nhiên, mỗi hình thức huy động vốn đều có mặt thuận lợi và bất lợi riêng, vấn đề dặt ra là quyết định hình thức huy động vốn phù hợp với thực trạng của DN và thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của DN. Trong quá trình hoạt động, DN cần đầu tư vốn vào tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Công ty có thể sử dụng nguồn vốn ngắn hạn hoặc nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản ngắn hạn.

Nguồn vốn ngắn hạn là những nguồn hỗ trợ vốn Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể kêu gọi đưa vào sử dụng trong thời hạn ngắn dưới 1 năm. Nguồn vốn này dùng để bổ trợ nhu yếu vốn lưu động, Giao hàng cho quy trình sản xuất kinh doanh thương mại được diễn ra tiếp tục liên tục. Trong quy trình hoạt động giải trí, Doanh Nghiệp có nhu yếu hỗ trợ vốn ngắn hạn tiếp tục, điều này xảy ra khi có sự không trùng khớp về thời hạn và quy mô giữa tiền vào và tiền ra của DN. Khi Doanh Nghiệp tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa và thu tiền về thì phát sinh dòng tiền vào ; khi Doanh Nghiệp mua nguyên vật liệu hoặc sản phẩm & hàng hóa dự trữ cho sản xuất kinh doanh thương mại thì phát sinh dòng tiền ra. Nếu dòng tiền ra lớn hơn dòng tiền vào thì Doanh Nghiệp cần bổ trợ vốn. Nguồn vốn cần bổ trợ này trước hết được lấy từ những khoản nợ phải trả có đặc thù chu kỳ luân hồi mà Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể kêu gọi được, phần còn lại Doanh Nghiệp sẽ sử dụng hỗ trợ vốn bằng những khoản nợ vay như : Tín dụng thương mại, vay ngắn hạn ngân hàng nhà nước, phát hành tín phiếu .

Các nguồn tài trợ ngắn hạn

Về tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng thanh toán giữa những Doanh Nghiệp được triển khai dưới hình thức mua bán chịu, mua và bán trả chậm hay trả góp sản phẩm & hàng hóa. Đến thời hạn đã thỏa thuận hợp tác, Doanh Nghiệp mua phải thanh toán giao dịch không thiếu cho Doanh Nghiệp bán dưới hình thức tiền tệ. Ngày nay, những Doanh Nghiệp hoạt động giải trí liên tục phát sinh việc mua chịu và bán chịu. DN hoàn toàn có thể mua chịu nguyên vật liệu hoặc sản phẩm & hàng hóa của nhà sản xuất vật tư, sản phẩm & hàng hóa. Khi đó, nhà sản xuất vật tư đã cấp một khoản tín dụng thanh toán cho Doanh Nghiệp hay nói cách khác là Doanh Nghiệp đã sử dụng một khoản tín dụng thanh toán thương mại để cung ứng một phần nhu yếu vốn cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
Các yếu tố cơ bản tương quan đến tín dụng thanh toán thương mại là tiêu chuẩn bán chịu, thời hạn bán chịu và tỷ suất chiết khấu. Tiêu chuẩn bán chịu là tiêu chuẩn tối thiểu về mặt uy tín tín dụng thanh toán của Doanh Nghiệp để được nhà cung ứng gật đầu bán chịu nguyên vật liệu, sản phẩm & hàng hóa. Tiêu chuẩn bán chịu là một bộ phận cấu thành chủ trương bán chịu của nhà sản xuất và mỗi nhà phân phối đều thiết lập một tiêu chuẩn bán chịu riêng. Thời hạn bán chịu là khoảng chừng thời hạn mà nhà cung ứng cho Doanh Nghiệp nợ, tỷ suất chiết khấu là tỷ suất Tỷ Lệ trên lệch giá hoặc giá cả được khấu trừ nếu Doanh Nghiệp trả tiền trong thời hạn được chiết khấu .
Ví dụ : Doanh Nghiệp ký một hợp đồng thương mại với nhà phân phối nguyên vật liệu trong đó xác lập hình thức thanh toán giao dịch là “ 3/15 net 45 ”, điều này có nghĩa là Doanh Nghiệp sẽ được hưởng chiết khấu 3 % trên giá trị hóa đơn mua hàng nếu Doanh Nghiệp thanh toán giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hóa đơn được phát hành, nếu Doanh Nghiệp không lấy chiết khấu thì được trả chậm trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn .
Nguốn vốn tín dụng thanh toán thương mại là nguồn vốn ngắn hạn quan trọng giúp Doanh Nghiệp xử lý được thực trạng thiếu vắng vốn lưu động trong quy trình sản xuất kinh doanh thương mại. Đối với những Doanh Nghiệp đã có mối quan hệ lâu dài hơn, uy tín với nhà phân phối thì việc thực thi khoản vốn tín dụng thanh toán thương mại này rất thuận tiện. Tuy nhiên, so với khoản vốn này thì lượng giá trị cho vay bị hạn chế, chỉ số lượng giới hạn trong năng lực vốn sản phẩm & hàng hóa mà họ có, trong nhiều trường hợp sử dụng tín dụng thanh toán thương mại của nhà sản xuất, Doanh Nghiệp phải trả ngân sách cao hơn so với lãi suất vay vay vốn ngân hàng nhà nước .

Vay ngắn hạn ngân hàng

Vay ngắn hạn ngân hàng nhà nước là một nguồn hỗ trợ vốn quan trọng để phân phối nhu yếu vốn lưu động của Doanh Nghiệp trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Ngân hàng cho những Doanh Nghiệp vay ngắn hạn với thời hạn vay tối đa là 12 tháng. Yếu tố cơ bản để xác lập khoản vay này đó là thời hạn vay và lãi suất vay vay. Thời hạn vay được xác lập tương thích với chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại và năng lực trả nợ của doanh nghiệp. Lãi suất vay được thỏa thuận hợp tác giữa ngân hàng nhà nước với Doanh Nghiệp vay tương thích với thị trường và tương thích với những pháp luật của ngân hàng nhà nước nhà nước .
Để vay được nguồn vốn ngắn hạn từ ngân hàng nhà nước, những Doanh Nghiệp cần triển khai những thủ tục và chấp hành rất đầy đủ những nguyên tắc lao lý hiện hành về tín dụng thanh toán ngắn hạn. Khoản vốn vay ngắn hạn ngân hàng nhà nước sẽ giúp Doanh Nghiệp giảm được những khó khăn vất vả do thiếu vốn, đặc biệt quan trọng là vốn lưu động, cạnh bên đó, ngân sách sử dụng vốn vay ngân hàng nhà nước thường thấp hơn ngân sách sử dụng những công cụ kinh tế tài chính khác. Tiền lãi vay là một khoản ngân sách hài hòa và hợp lý và được tính trừ vào thu nhập chịu thuế nên Doanh Nghiệp tiết kiệm ngân sách và chi phí được một khoản thuế nếu sử dụng nguồn vốn này. Tuy nhiên, so với nguồn vốn vay ngắn hạn ngân hàng nhà nước thì thủ tục vay vốn tương đối phức tạp, Doanh Nghiệp phải có gia tài thế chấp ngân hàng, nếu Doanh Nghiệp hoạt động giải trí không hiệu suất cao thì nguồn vốn này sẽ làm tăng rủi ro đáng tiếc không trả được nợ cho Doanh Nghiệp .

Nợ phải trả có tính chất chu kỳ

Doanh Nghiệp hoạt động giải trí sẽ liên tục phát sinh những khoản phải trả, phải nộp nhưng đến kỳ hạn mới thanh toán giao dịch như những khoản thuế phải nộp nhà nước, bảo hiểm xã hội phải nộp nhưng chưa đến kỳ nộp, tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động nhưng chưa đến kỳ trả. Đây là những khoản nợ ngắn hạn phát sinh có đặc thù chu kỳ luân hồi. DN hoàn toàn có thể sử dụng trong thời điểm tạm thời những khoản này để cung ứng nhu yếu vốn mà không phải trả tiền cho việc sử dụng vốn. Các khoản nợ phải trả có đặc thù chu kỳ luân hồi này có khuynh hướng tăng lên hoặc giảm xuống theo quy mô những hoạt động giải trí của Doanh Nghiệp .
Chẳng hạn như : Khi doanh thu tăng lên thì tiền lương sẽ tăng theo, do đó khoản nợ lương cũng tăng lên. Khi doanh thu tăng lên, tiền thuế thu nhập Doanh Nghiệp sẽ tăng lên và như vậy khoản nợ thuế cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, Doanh Nghiệp phải bảo vệ giao dịch thanh toán những khoản này đúng thời hạn. Đối với khoản nợ thuế, nếu Doanh Nghiệp đang trong thời kỳ khó khăn vất vả về kinh tế tài chính hoàn toàn có thể trì hoãn trả thuế cho Nhà nước trong thời hạn ngắn nhưng Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể bị phạt và bị tính lãi. DN hoàn toàn có thể trì hoãn trả lương nhưng phải chịu ngân sách cho người lao động, nếu chậm trả lương hoàn toàn có thể người lao động sẽ nghỉ việc hoặc giảm hiệu suất cao thao tác. Việc bảo vệ thanh toán giao dịch đúng hạn những khoản nợ có đặc thù chu kỳ luân hồi này còn bộc lộ nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của Doanh Nghiệp và sẽ ảnh hưởng tác động đến tên thương hiệu, uy tín của Doanh Nghiệp trên thị trường .

Phát hành tín phiếu công ty

Tín phiếu là một loại sách vở ghi nhận khoản nợ ngắn hạn được phát hành theo pháp luật của phát luật. Tín phiếu xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên đi vay và bên cho vay. Tín phiếu được hình thành do sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên với nhau, trong đó xác lập rõ lãi suất vay và thời hạn hoàn vốn đơn cử. Đây là loại sách vở được phát hành với mục tiêu kêu gọi vốn trong thời hạn dưới 1 năm .

Tín phiếu DN thường chỉ được phát hành bởi những DN lớn có uy tín và mức độ tín dụng cao trên thị trường. Nếu không có uy tín thì nhà đầu tư sẽ không mua tín phiếu DN vì rủi ro cao. DN muốn phát hành tín phiếu huy động vốn thì uy tín tín dụng của DN phải cao hơn của ngân hàng mới có cơ hội huy động vốn với chi phí huy động thấp hơn vay ngân hàng. Thực tế ở Việt Nam  cho thấy, hiện nay, hầu hết các DN chưa đủ uy tín để có thể phát hành tín phiếu huy động vốn. Trong tương lai, với sự phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ của các DN, hình thức huy động vốn thông qua phát hành tín phiếu sẽ sớm được thực hiện.

Gợi ý quyết định lựa chọn nguồn vốn ngắn hạn phù hợp

Huy động vốn thông qua tín dụng thương mại hay vay ngắn hạn ngân hàng?

Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng nguồn vốn tín dụng thanh toán thương mại thay cho nguồn vốn vay ngắn hạn từ ngân hàng nhà nước. Vấn đề đặt ra là khi nào nên vay ngân hàng nhà nước và khi nào nên sử dụng tín dụng thanh toán thương mại. Chi phí kêu gọi vốn của nguồn vốn tín dụng thanh toán thương mại ngầm định trong giá bán sản phẩm & hàng hóa .
Ví dụ : Nhà phân phối bán chịu sản phẩm & hàng hóa cho Doanh Nghiệp trị giá 300 triệu đồng theo pháp luật “ 3/15 net 45 ”, có nghĩa là Doanh Nghiệp được chiết khấu 3 % nếu trả trong thời hạn 15 ngày đầu, còn không lấy chiết khấu thì được mua chịu trong thời hạn 45 ngày. Với pháp luật bán chịu này Doanh Nghiệp phải quyết định hành động lựa chọn : hoặc là bỏ lỡ chiết khấu 3 % để lấy khoản tín dụng thanh toán thương mại trong thời hạn 45 ngày hoặc là lấy chiết khấu 3 % và bỏ lỡ khoảng chừng thời hạn hỗ trợ vốn thương mại 30 ngày thay vào đó bằng khoản vay ngắn hạn khác .
Nếu lấy chiết khấu thì Doanh Nghiệp phải trả 291 triệu đồng vào ngày thứ 15 và được lợi 9 triệu đồng tiền chiết khấu ( 300 triệu đồng x 3 % ), Doanh Nghiệp phải gật đầu bỏ lỡ khoản hỗ trợ vốn thương mại trị giá 291 trđ trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày. Giả sử lãi suất vay ngân hàng nhà nước tại thời gian đó là 12 % / năm, tức là 1 % / tháng, Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể vay ngân hàng nhà nước để trả cho nhà cung ứng và lấy chiết khấu 3 % giá trị hóa đơn. Nếu không lấy chiết khấu thì Doanh Nghiệp được sử dụng khoản tín dụng thanh toán thương mại, Doanh Nghiệp trả 300 triệu đồng vào ngày thứ 45. Sử dụng quy mô chiết khấu dòng tiền để quy đổi những khoản tiền về cùng thời gian và so sánh giữa hai giải pháp trên .
Với giải pháp lấy chiết khấu, vào ngày thứ 15 Doanh Nghiệp trả 291 triệu đồng cho nhà sản xuất, để có tiền Doanh Nghiệp đi vay ngân hàng nhà nước trong vòng 30 ngày với lãi suất vay 12 % / năm tương ứng lãi suất vay 30 ngày là 0,986 % ( tức là 0,12 x 30/365 ), như vậy đến ngày thứ 45 Doanh Nghiệp phải trả ngân hàng nhà nước khoản tiền là 291 ( 1 + 0,986 % ) = 293,87 triệu đồng. Với giải pháp sử dụng tín dụng thanh toán thương mại thì đến ngày thứ 45 Doanh Nghiệp phải trả 300 triệu đồng cho nhà phân phối. Như vậy, Doanh Nghiệp nên chọn giải pháp vay ngân hàng nhà nước để lấy chiết khấu sẽ có lợi hơn so với khoản tín dụng thanh toán thương mại .

Huy động vốn bằng cách phát hành tín phiếu hay vay ngân hàng?

Khi Doanh Nghiệp đã quyết định hành động nên đi vay thay vì sử dụng tín dụng thanh toán thương mại, thì tiếp đến Doanh Nghiệp cần quyết định hành động nên vay ngân hàng nhà nước hay vay trên thị trường kinh tế tài chính bằng cách phát hành tín phiếu. Việc lựa chọn này dựa trên cơ sở so sánh ngân sách vốn của 2 giải pháp trên. Chi tiêu vay ngân hàng nhà nước gồm có tiền lãi và ngân sách thanh toán giao dịch, ngân sách phát hành tín phiếu gồm có tiền lãi và ngân sách phát hành. Sử dụng quy mô chiết khấu dòng tiền để so sánh giữa 2 giải pháp .
Với giải pháp vay ngân hàng nhà nước, Doanh Nghiệp sẽ nhận số tiền là PV ở hiện tại và sau này hoàn trả lại ngân hàng nhà nước một số tiền là FV trong tương lai. giá thành cho khoản vay này chính là lãi suất vay, giả sử thời hạn vay là m ngày thì lãi suất vay theo năm được tính như sau :
Với giải pháp phát hành tín phiếu, Doanh Nghiệp sẽ phát hành 1 tín phiếu có mệnh giá là P và bán ra thị trường với giá bán ròng sau khi trừ ngân sách phát hành là C, giả sử m là thời hạn vay ( tính theo ngày ) như vậy ngân sách kêu gọi vốn tính theo năm sẽ là :
So sánh 2 giải pháp trên, giải pháp nào có ngân sách kêu gọi vốn thấp hơn sẽ được lựa chọn .
Như vậy, trong quy trình hoạt động giải trí Doanh Nghiệp sẽ phát sinh nhu yếu vốn ngắn hạn. Để phân phối nhu yếu đó, Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng nợ phải trả có đặc thù chu kỳ luân hồi, nếu thiếu Doanh Nghiệp sẽ lựa chọn những giải pháp sử dụng tín dụng thanh toán thương mại hay vay ngân hàng nhà nước hay phát hành tín phiếu công ty. Cơ sở để lựa chọn nguồn vốn nào đa phần dựa vào ngân sách kêu gọi vốn. DN sẽ lựa chọn nguồn vốn có ngân sách kêu gọi vốn thấp nhất để Giao hàng cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại .

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Thanh Liêm (2014),Quản trị tài chính, NXB Thống kê;

2. Nguyễn Minh Kiều ( 2013 ), Tài chính doanh nghiệp cơ bản, NXB Lao động xã hội ;
3. Đặng Thị Việt Đức, Đỗ Thu Hà ( 2018 ), “ Nguồn kinh tế tài chính cho những doanh nghiệp khởi nghiệp ở Nước Ta ”, Tạp chí Tài chính, số tháng 4/2018 ;

4. Lê Thị Minh Ngọc ( 2020 ), “ Hình thức kêu gọi vốn của những doanh nghiệp khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo ở Nước Ta ”, Tạp chí Tài chính, số tháng 3/2020 .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.