QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN QUẢN LÝ ĐẤT ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG CÁC NHÓM DỮ LIỆU NHƯ THẾ NÀO?

Nhóm tài liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản trị đất là một trong những nhóm tài liệu quan trọng để Nhà nước thực thi công dụng quản trị đất đai. Vậy nhóm tài liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản trị đất được bộc lộ như thế nào ?

Điều 16 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất đai ở Việt Nam, quyền quản lý đất như sau:

 “Điều 16. Nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất

Nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất bao gồm các loại dữ liệu được xác định và thể hiện như sau:

1. Dữ liệu hình thức sử dụng đất riêng, chung được bộc lộ theo pháp luật như sau :
a ) Hình thức sử dụng đất riêng bộc lộ so với trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của một người sử dụng đất ( là một cá thể hoặc một hộ mái ấm gia đình, một hội đồng dân cư, một tổ chức triển khai trong nước, một cơ sở tôn giáo, một cá thể quốc tế, một tổ chức triển khai quốc tế, một người Nước Ta định cư ở quốc tế ), kể cả trường hợp quyền sử dụng đất chung của vợ và chồng ;
b ) Hình thức sử dụng đất chung bộc lộ so với trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng chung của nhiều người sử dụng đất ( gồm nhiều cá thể không cùng một hộ mái ấm gia đình hoặc nhiều hộ mái ấm gia đình hoặc nhiều cặp vợ chồng hoặc nhiều tổ chức triển khai hoặc của cả cá thể, hộ mái ấm gia đình, tổ chức triển khai ) ;
c ) Trường hợp thửa đất có phần diện tích quy hoạnh thuộc quyền sử dụng chung của nhiều người sử dụng đất và có phần diện tích quy hoạnh thuộc quyền sử dụng riêng của từng người sử dụng đất thì phải xác lập, bộc lộ từng phần diện tích quy hoạnh đất sử dụng chung và biểu lộ tên những người sử dụng đất chung đó kèm theo ; ghi từng phần diện tích quy hoạnh đất sử dụng riêng và ghi tên của người có quyền sử dụng đất riêng kèm theo .
2. Dữ liệu loại đất gồm có tên gọi loại đất và mã ( ký hiệu ) của loại đất, được bộc lộ theo lao lý như sau :
a ) Loại đất được xác lập và biểu lộ bằng tên gọi trên sổ địa chính và bằng mã trên map địa chính và sổ mục kê đất đai cho từng thửa đất, đối tượng người tiêu dùng chiếm đất nhưng không tạo thành thửa đất ;
b ) Loại đất biểu lộ trên sổ địa chính theo mục tiêu sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất hoặc được Nhà nước giao quản trị đất. Trường hợp ĐK đất đai lần đầu mà chưa được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì xác lập và biểu lộ theo loại đất thực trạng đang sử dụng tại thời gian ĐK. Các loại đất bộc lộ gồm có :
– Nhóm đất nông nghiệp gồm những loại : Đất chuyên trồng lúa nước ; đất trồng lúa nước còn lại ; đất trồng lúa nương ; đất trồng cây hàng năm khác ; đất trồng cây nhiều năm ; đất rừng sản xuất ; đất rừng phòng hộ ; đất rừng đặc dụng ; đất nuôi trồng thủy hải sản ; đất làm muối ; đất nông nghiệp khác ;
– Nhóm đất phi nông nghiệp gồm những loại : Đất ở tại nông thôn ; đất ở tại đô thị ; đất thiết kế xây dựng trụ sở cơ quan ; đất quốc phòng ; đất bảo mật an ninh ; đất kiến thiết xây dựng trụ sở tổ chức triển khai sự nghiệp ; đất kiến thiết xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống ; đất thiết kế xây dựng cơ sở y tế ; đất kiến thiết xây dựng cơ sở giáo dục và giảng dạy ; đất thiết kế xây dựng cơ sở thể dục thể thao ; đất thiết kế xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ tiên tiến ; đất kiến thiết xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội ; đất thiết kế xây dựng cơ sở ngoại giao ; đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp khác ; đất khu công nghiệp ; đất cụm công nghiệp ; đất khu công nghiệp ; đất thương mại, dịch vụ ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên ; đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, làm đồ gốm ; đất giao thông vận tải ; đất thủy lợi ; đất có di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống ; đất có danh lam thắng cảnh ; đất hoạt động và sinh hoạt hội đồng ; đất khu đi dạo, vui chơi công cộng ; đất khu công trình nguồn năng lượng ; đất khu công trình bưu chính, viễn thông ; đất chợ ; đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải ; đất khu công trình công cộng khác ; đất cơ sở tôn giáo ; đất cơ sở tín ngưỡng ; đất làm nghĩa trang, nghĩa trang hoặc đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà hỏa táng hoặc đất làm nhà hỏa táng hoặc đất làm nhà tang lễ ; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối ; đất có mặt nước chuyên dùng ; đất phi nông nghiệp khác ;
– Nhóm đất chưa sử dụng bộc lộ so với trường hợp ĐK đất được Nhà nước giao quản trị, gồm những loại : Đất bằng chưa sử dụng ; đất đồi núi chưa sử dụng ; núi đá không có rừng cây ;
c ) Trường hợp loại đất thực trạng sử dụng khác với loại đất theo mục tiêu sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất hoặc được Nhà nước giao quản trị đất thì biểu lộ cả loại đất theo thực trạng và loại đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất hoặc được Nhà nước giao quản trị đất vào sổ mục kê đất đai và map địa chính ;
d ) Mã loại đất biểu lộ trên sổ mục kê đất đai và map địa chính triển khai theo lao lý về map địa chính và được lý giải theo lao lý về thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường ;
đ ) Trường hợp thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất đồng thời vào nhiều mục tiêu khác nhau mà không phân biệt ranh giới sử dụng giữa những mục tiêu thì biểu lộ toàn bộ những mục tiêu sử dụng đất đó. Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục tiêu mà trong đó có mục tiêu chính, mục tiêu phụ thì phải ghi chú thêm chữ “ ( là chính ) ” hoặc chữ “ ( là phụ ) ” sau từng mục tiêu. Ví dụ : “ Đất trồng lúa ( là chính ) ; đất nuôi trồng thủy hải sản ( là phụ ) ” .
Thửa đất có vườn ao gắn liền với nhà ở trong khu dân cư mà không được công nhận hàng loạt thửa đất là đất ở thì phải xác lập diện tích quy hoạnh theo từng mục tiêu : Đất ở và đất nông nghiệp theo thực trạng đang sử dụng ( là đất trồng cây hàng năm khác hoặc đất trồng cây nhiều năm, đất nuôi trồng thủy hải sản ) .

(Ảnh minh họa: Nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất)

3. Dữ liệu thời hạn sử dụng đất được bộc lộ như sau :
a ) Dữ liệu thời hạn sử dụng đất được xác lập và bộc lộ thống nhất với Giấy ghi nhận ;
b ) Trường hợp sử dụng đất có thời hạn thì bộc lộ những thông tin : Ngày tháng năm hết hạn sử dụng đất ;
c ) Trường hợp sử dụng đất không thay đổi lâu bền hơn thì bộc lộ là “ Lâu dài ” ;
d ) Trường hợp thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất đồng thời vào nhiều mục tiêu mà từng mục tiêu sử dụng có thời hạn khác nhau thì bộc lộ lần lượt thời hạn sử dụng tương ứng với từng mục tiêu ;
đ ) Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thuộc khu dân cư và diện tích quy hoạnh đất ở được công nhận nhỏ hơn diện tích quy hoạnh thửa đất thì thời hạn sử dụng đất so với đất ở là “ Lâu dài ” ; thời hạn sử dụng so với đất vườn, ao không được công nhận là đất ở được xác lập thời hạn theo lao lý của Luật Đất đai so với loại đất nông nghiệp hiện đang sử dụng ;
e ) Trường hợp ĐK đất đai mà chưa có nhu yếu cấp Giấy chứng nhận nhưng có sách vở về quyền sử dụng đất thì xác lập và ghi thời hạn sử dụng đất theo sách vở đó ; trường hợp không có sách vở hoặc có sách vở về quyền sử dụng đất nhưng chưa xác lập thời hạn thì bộc lộ là “ Chưa xác lập ”. Trường hợp ĐK đất đai mà không đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy ghi nhận thì bộc lộ là “ Tạm sử dụng ” ;
g ) Trường hợp thửa đất có nhiều phần diện tích quy hoạnh có thời hạn sử dụng đất khác nhau thì phải xác lập và biểu lộ thời hạn sử dụng tương ứng với từng phần diện tích quy hoạnh đó ;
h ) Trường hợp ĐK đất được Nhà nước giao quản trị thì biểu lộ theo văn bản giao quản trị đất ; trường hợp không có văn bản giao quản trị đất hoặc văn bản giao quản trị đất không biểu lộ thời hạn thì biểu lộ là ” Không xác lập ” .
4. Dữ liệu nguồn gốc sử dụng đất được xác lập, biểu lộ bằng tên gọi và bằng mã theo lao lý như sau :
a ) Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì biểu lộ tên gọi “ Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất ” và bằng mã “ DG-KTT ” ;
b ) Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ( kể cả trường hợp giao đất trải qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp mua căn hộ chung cư cao cấp nhà ở của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và trường hợp được Ban quản trị khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính giao lại đất ) thì biểu lộ tên gọi “ Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ” và bằng mã “ DG-CTT ” ;
c ) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê ( kể cả trường hợp thuê đất trải qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất và trường hợp được Ban quản trị khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính cho thuê đất trả tiền thuê một lần ) thì bộc lộ tên gọi “ Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần ” và bằng mã “ DT-TML ” ;
d ) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm ( kể cả trường hợp thuê đất trải qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất và trường hợp được Ban quản trị khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính cho thuê đất trả tiền hàng năm ) thì biểu lộ tên gọi “ Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm ” và bằng mã “ DT-THN ” ;
đ ) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất ( kể cả trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất ở và đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp mà không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận ) thì biểu lộ tên gọi “ Công nhận quyền như giao đất có thu tiền sử dụng đất ” và bằng mã “ CNQ-CTT ” ;
e ) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo chính sách giao đất không thu tiền thì bộc lộ tên gọi “ Công nhận quyền như giao đất không thu tiền sử dụng đất ” và bằng mã “ CNQ-KTT ” ;
g ) Trường hợp tách thửa, hợp thửa, cấp lại hoặc cấp đổi Giấy ghi nhận thì bộc lộ nguồn gốc sử dụng đất như đã ĐK, cấp Giấy ghi nhận lần đầu và được bộc lộ theo lao lý tại những Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này .

Trường hợp đã đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thể hiện nguồn gốc sử dụng đất thì căn cứ vào hồ sơ cấp Giấy chứng nhận trước đây và quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm đăng ký biến động, cấp đổi cấp lại Giấy chứng nhận để xác định và thể hiện nguồn gốc sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này;

h ) Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất thì lần lượt bộc lộ hình thức nhận chuyển quyền ( so với trường hợp nhận quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận thừa kế, được khuyến mãi ngay cho, nhận góp vốn ) hoặc bộc lộ “ Nhận chuyển quyền ” và địa thế căn cứ nhận chuyển quyền ( so với trường hợp trúng đấu giá, giải quyết và xử lý nợ thế chấp ngân hàng, xử lý tranh chấp, xử lý khiếu nại hoặc tố cáo, triển khai quyết định hành động hoặc bản án của Tòa án nhân dân, triển khai quyết định hành động thi hành án, … ) ; tiếp theo biểu lộ nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy ghi nhận đã cấp lần đầu và được bộc lộ theo lao lý tại Thông tư này. Các trường hợp nhận chuyển quyền được bộc lộ mã chung “ NCQ ” kèm theo mã nguồn gốc như trên Giấy ghi nhận đã cấp lần đầu. Ví dụ : “ Nhận chuyển nhượng ủy quyền đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất ( NCQ-DG-KTT ) ” ; “ Nhận chuyển quyền do xử lý tranh chấp đất Nhà nước giao có thu tiền ( NCQ-DG-CTT ) ” .
Trường hợp nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục tiêu khác mà phải làm thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất thì bộc lộ nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng đất ;
i ) Trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất thì biểu lộ như pháp luật so với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ; trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất thì bộc lộ như pháp luật so với trường hợp Nhà nước cho thuê đất ; trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất và không phải chuyển sang thuê đất thì biểu lộ như đã ĐK, cấp Giấy chứng nhận trước khi chuyển mục tiêu sử dụng đất ;
k ) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê một lần của chủ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính thì biểu lộ “ Thuê đất khu công nghiệp ( hoặc cụm công nghiệp, khu công nghiệp … ) trả tiền một lần ” và bằng mã “ DT-KCN-TML ” .
Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê hàng năm của chủ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính thì bộc lộ “ Thuê đất khu công nghiệp ( hoặc cụm công nghiệp, khu công nghiệp ) trả tiền hàng năm ” và bằng mã “ DT-KCN-THN ” ;
l ) Trường hợp thửa đất gồm nhiều phần diện tích quy hoạnh có nguồn gốc sử dụng đất khác nhau thì lần lượt biểu lộ từng loại nguồn gốc và diện tích quy hoạnh đất theo nguồn gốc đó ;
m ) Trường hợp ĐK so với đất đang sử dụng mà người sử dụng đất không có sách vở pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất và không có nhu yếu cấp Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy ghi nhận thì bộc lộ nguồn gốc theo trong thực tiễn sử dụng gồm những thông tin : Thời điểm mở màn sử dụng đất vào mục tiêu ĐK và nguyên do có đất sử dụng. Ví dụ : “ Sử dụng đất từ năm 1984, do tự khám phá ( hoặc do Ông cha để lại, do nhận chuyển nhượng ủy quyền, được Nhà nước giao không thu tiền … ) ” ;
n ) Trường hợp ĐK đất được Nhà nước giao để quản trị thì biểu lộ “ Nhà nước giao đất để quản trị ” và bằng mã “ DG-QL ” .
5. Dữ liệu nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính được bộc lộ theo pháp luật như sau :
a ) Dữ liệu nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính bộc lộ so với những loại nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính phải nộp gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ;
b ) Nội dung tài liệu được biểu lộ trong những trường hợp như sau :
– Trường hợp đã triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính biểu lộ thông tin gồm : Loại nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính phải nộp ; số tiền phải nộp, số tiền đã nộp và ngày tháng năm nộp. Trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì chỉ biểu lộ : “ Nộp tiền thuê đất hàng năm ” ;
– Trường hợp được miễn nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì biểu lộ loại nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính phải nộp ; số tiền phải nộp ( nếu đã xác lập ) ; tiếp theo biểu lộ “ được miễn nộp tiền theo … ( ghi tên và số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản miễn nộp tiền ) ;
– Trường hợp không phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì biểu lộ loại nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính không phải nộp ; tiếp theo bộc lộ “ theo pháp luật tại … ( ghi tên và số hiệu văn bản pháp luật ) ;
– Trường hợp được giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì bộc lộ loại nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính phải nộp ; số tiền phải nộp ; số tiền ( hoặc mức % hoặc số năm ) được giảm và địa thế căn cứ pháp lý ( tên và số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ) ; số tiền đã nộp, ngày tháng năm nộp ( trừ trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm ) ;
c ) Nội dung tài liệu so với trường hợp được nợ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước cần biểu lộ gồm : Loại nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính được nợ ; số tiền nợ ( bằng số và chữ ) và văn bản pháp lý xác lập số tiền nợ ( tên văn bản, ngày ký, cơ quan thẩm quyền ký ) so với trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền thu nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính xác lập ( nếu có ). Ví dụ : “ Nợ tiền sử dụng đất ” hoặc “ Nợ tiền sử dụng đất, số tiền : 200.000.000 đồng ( Hai trăm triệu đồng ) theo Thông báo số 15 / TB-CCT ngày 20/10/2013 của Chi cục thuế ” .
Trường hợp số tiền ghi nợ đã được xóa nợ theo pháp luật của pháp lý hoặc theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền thu nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì bộc lộ loại nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính được xóa nợ ; số tiền nợ được xóa ( nếu xóa một phần số tiền nợ ) ; cơ sở pháp lý về việc xóa nợ ( tên và số hiệu, ngày ký, cơ quan thẩm quyền ký văn bản ) .
Trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ số tiền ghi nợ thì biểu lộ loại nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính đã triển khai xong ; số tiền đã nộp ; chứng từ nộp tiền ( tên và số hiệu, ngày ký chứng từ nộp tiền ). Ví dụ : “ Đã nộp xong tiền sử dụng đất ghi nợ, số tiền nộp : 200.000.000 đồng ( Hai trăm triệu đồng ), theo Giấy nộp tiền số 006523 ngày 23/5/1998 ” ;
d ) Trường hợp ĐK đất đai mà chưa ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy ghi nhận thì bộc lộ là “ Chưa xác lập ” ;
đ ) Trường hợp ĐK đất được Nhà nước giao quản trị thì biểu lộ “ Không xác lập ” .
6. Dữ liệu về hạn chế quyền sử dụng đất được biểu lộ khoanh vùng phạm vi đất bị hạn chế và nội dung hạn chế quyền sử dụng đất như sau :
a ) Dữ liệu về hạn chế quyền sử dụng đất bộc lộ so với những trường hợp gồm : Thửa đất thuộc hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình ; trong quyết định hành động giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất hoặc sách vở về nhận chuyển quyền sử dụng có nội dung hạn chế quyền sử dụng đất so với lao lý của pháp lý ; trường hợp ĐK đất đai nhưng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ; trường hợp người Nước Ta định cư ở quốc tế được thừa kế hoặc Tặng Kèm cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhưng không thuộc đối tượng người tiêu dùng được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta ;
b ) Phạm vi đất bị hạn chế quyền sử dụng đất cần bộc lộ rõ là hàng loạt thửa đất hay một phần thửa đất. Trường hợp hạn chế quyền sử dụng trên một phần thửa đất thì ngoài việc biểu lộ diện tích quy hoạnh đất có hạn chế trong sổ địa chính, còn phải bộc lộ vị trí, ranh giới phần đất có hạn chế trên map, sơ đồ thửa đất ;
c ) Nội dung hạn chế quyền sử dụng đất bộc lộ so với những trường hợp như sau :
– Trường hợp trong quyết định hành động giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất hoặc những sách vở nhận chuyển quyền sử dụng đất có nội dung hạn chế quyền sử dụng đất thì biểu lộ : “ Thửa đất ( hoặc Thửa đất có … m² ( nếu một phần thửa có hạn chế ) ) … ( ghi nội dung hạn chế theo sách vở hiện có ) theo … ( ghi tên sách vở có nội dung hạn chế ) ” ;
– Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình thì biểu lộ : “ Thửa đất ( hoặc Thửa đất có … m² ( nếu một phần thửa có hạn chế ) ) thuộc hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình … ( ghi tên của khu công trình có hiên chạy bảo vệ ) ” ;
– Trường hợp ĐK đất đai mà không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì bộc lộ “ Phải giữ nguyên thực trạng sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định hành động giải quyết và xử lý ” ;
– Trường hợp cá thể hoặc hai vợ chồng hoặc một trong hai người ( vợ hoặc chồng ) là người Nước Ta định cư ở quốc tế được thừa kế hoặc Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhưng không thuộc đối tượng người dùng được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta và người đó chưa chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi ĐK đất cho người đó phải biểu lộ hạn chế ( ghi tên người không thuộc đối tượng người dùng được chiếm hữu nhà ở ) là người Nước Ta định cư ở quốc tế không thuộc đối tượng người tiêu dùng được chiếm hữu nhà ở tại Nước Ta ” ;
– Trường hợp thửa đất không có hạn chế thì biểu lộ :
7. Dữ liệu quyền sử dụng hạn chế so với thửa đất liền kề được biểu lộ so với cả thửa đất được hưởng quyền sử dụng hạn chế và thửa đất cung ứng quyền sử dụng hạn chế như sau :
a ) Phần ĐK của thửa đất được quyền sử dụng hạn chế trên thửa đất khác phải bộc lộ “ Được quyền … ( ghi nội dung quyền sử dụng hạn chế ) trên thửa đất số … theo … ( ghi tên văn bản xác lập quyền được sử dụng hạn chế ) ngày … / … / .. ” ;
b ) Phần ĐK của thửa đất bị hạn chế quyền sử dụng phải biểu lộ : “ Cho người sử dụng thửa đất số … được … ( ghi nội dung quyền sử dụng hạn chế ) trên thửa đất … ( ghi số hiệu thửa đất của bên bị hạn chế quyền sử dụng ) theo … ( ghi tên văn bản xác lập quyền được sử dụng hạn chế ) ngày … / … / … ” ;

c) Trường hợp có giới hạn quyền sử dụng hạn chế trên một phần diện tích thửa đất thì ngoài việc thể hiện nội dung hạn chế trên sổ địa chính còn phải thể hiện vị trí, diện tích được quyền sử dụng hạn chế trên bản đồ, sơ đồ thửa đất;

d ) Trường hợp thửa đất không có hạn chế so với thửa đất liền kề thì bộc lộ : “ – / – ”. ”

Trên đây là các nội dung tư vấn về nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.