Giá trị (kinh tế học) – Wikipedia tiếng Việt

Giá trị là một khái niệm trừu tượng, là ý nghĩa của sự vật trên phương diện phù hợp với nhu cầu của con người. Tạm thời có thể xem giá trị kinh tế của sự vật liên quan mật thiết đến ba mặt chính yếu của nhu cầu là sản xuất, tiêu thụ, sở hữu, của chủ thể kinh tế ở bất kỳ cấp bậc nào (cá nhân, công ty, nhà nước, toàn thế giới).

Các sự vật có năng lực thỏa mãn nhu cầu nhu yếu con người ở dạng đơn lẻ, riêng không liên quan gì đến nhau, nhưng giá trị của chúng được link lại thành mạng lưới hệ thống trải qua sự tương tác của những nhu yếu chính yếu nói trên .
Giá trị của hàng hóa là một thuộc tính của hàng hóa, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hóa. Để hiểu khái niệm này, phải đi từ sự trao đổi và giá trị trao đổi .

Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, là tỉ lệ theo một giá trị sử dụng loại hàng hoá này được trao đổi với một giá trị sử dụng khác. Ví dụ 1 m vải có thể đổi được 4 kg gạo. Gạo và vải, tại sao lại trao đổi được với nhau, hơn nữa lại trao đổi được theo một tỉ lệ nhất định như vậy, rõ ràng nó phải có một cơ sở chung, đó không phải là giá trị sử dụng của chúng vì vải và gạo có giá trị sử dụng hoàn toàn khác nhau, cái chung đó là cả vải và gạo đều là sản phẩm của lao động, do lao động (thời gian lao động và công sức lao động) được chứa đựng trong hàng hoá, đó chính là cơ sở giá trị của hàng hoá.

Đây là khái niệm được chứng minh và khẳng định trong những giáo trình kinh tế tài chính chính trị. Nếu xét nó trên quan điểm của phe phái hiệu dụng biên thì vẫn đạt được lý lẽ hoàn hảo. Theo đó, đối tượng người tiêu dùng chung của nhu yếu có trong những cá thể khác nhau vẫn bảo vệ cơ sở cho trao đổi. Ví dụ : nhu yếu ăn và mặc có trong hai cá thể A và B, trong lúc A sở hữu áo và B sở hữu gạo thì nhu yếu chung kia sẽ tạo tiền đề cho trao đổi, tỷ suất trao đổi tùy thuộc rất nhiều yếu tố : vị thế, độ bức xúc nhu yếu, thói quen tâm ý, lao lý xã hội v.v., do đó tỷ suất trao đổi sẽ là ngẫu nhiên nhưng mang tính không thay đổi nhất định .
Cần phân biệt giữa giá trị với Giá trị sử dụng, Giá trị trao đổi và Giá cả .Karl Marx cho rằng mẫu sản phẩm lao động mang giá trị sử dụng và giá trị tiềm năng – phần giá trị của mẫu sản phẩm dôi dư mà thành viên tạo ra chúng nhưng không tiêu thụ hết. Khi tham gia vào quy trình trao đổi giá trị sử dụng giãn rộng ra phần giá trị tiềm năng và tạo thành giá trị trao đổi. Có thể hiểu rằng, giá trị trao đổi vẫn chỉ là giá trị sử dụng trong quy mô xã hội, ở đó diễn ra sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa .

Giá trị sử dụng được biểu hiện bằng tiền nếu xã hội áp dụng định chế tiền tệ, đó là giá cả. Xuất phát từ đây ý nghĩ về quy luật giá trị, hay là “giá cả xoay quanh giá trị”. Có thể suy ra rằng sự chênh lệch giữa giá trị và giá cả chính là phần giá trị tiềm năng. Như vậy phạm trù giá trị không chỉ thu hẹp trong phạm vi trao đổi vì giá trị tiềm năng chưa thuộc quan hệ trao đổi. Nghĩa là không thể phân định được ranh giới giữa giá trị kinh tế, theo Marx K. và những nhà kinh tế học cổ điển khác, và giá trị nói chung.

Định lượng giá trị là yếu tố chăm sóc của những nhà nghiên cứu kinh tế tài chính triết lý. Các nhà kinh tế tài chính chính trị cổ xưa và Marx K. cho rằng đặc thù chung của giá trị xuất phát từ lao động. Giá trị lao động được đo bằng thời hạn lao động. Giá trị của hàng hóa là lượng lao động trung bình thiết yếu để sản xuất hàng hóa đó. Tuy nhiên triết lý này không lý giải được giá trị của tài nguyên, yếu tố chưa tương quan đến lao động .Trường phái hiệu dụng biên cho rằng cơ sở giá trị của loại sản phẩm là tính ích dụng và sự khan hiếm. Tính ích dụng so với từng cá thể và ở những thời gian, thực trạng khác nhau cũng khác nhau. Nhờ vào triết lý cận biên trong toán học được lập ra ở cuối thế kỷ XIX, những nhà nghiên cứu của phe phái này đã lý giải hoàn hảo nguồn gốc giá trị của hàng hóa. Tuy nhiên học thuyết này cũng gặp phải sự phê phán khi bỏ lỡ vai trò của lao động trong việc tạo ra giá trị .

Lý thuyết hiện đại về giá trị giải quyết những vướng mắc trong định lượng giá trị bằng cơ chế cung-cầu. Đó là đóng góp của Alfred Marshall với nguyên lý cung cầu của ông. Tuy nhiên học thuyết này dựa trên tiên đề về “sự cân bằng kinh tế” mà hiện nay nhiều nhà nghiên cứu ngờ vực, có hai loại định nghĩa về giá cả đó là

  • Giá cả là người mua trả cho người bán để được quyền sở hữu sản phẩm dịch vụ
  • Giá cả là khoản thu nhập mà người bán nhận được khi tiêu thụ một loại sản phẩm dịch vụ.

Theo chính sách kế toán IVSC Chi tiêu là số tiền được đưa ra nhu yếu so với một loại loại sản phẩm dịch vụ. Giá trị thị trường là số tiền trao đổi ước tính về gia tài tại thời gian thẩm định giá giữa một bên là người bán sẵn sàng chuẩn bị bán với một bên là người mua chuẩn bị sẵn sàng mua, sau một quy trình tiếp thị công khai minh bạch, mà tại đó những bên hành vi khách quan, hiểu biết và không bị ép buộc. Giá trị phi thị trường là số tiền ước tính một gia tài dựa trên việc nhìn nhận yếu tố chủ quan của giá trị nhiều hơn là dựa vào năng lực hoàn toàn có thể mua và bán trên thị trường
Cần phải chú ý quan tâm rằng, những giá trị tiềm năng của những mẫu sản phẩm từ tự nhiên xét cho cùng chính là ” tiềm năng ” + Lao động. Loại trừ những sự như mong muốn, những mẫu sản phẩm từ tự nhiên như vàng, bạc, đá quý … đều phải tương quan đến lao động. Người ta phải mất rất nhiều sức lực lao động, thậm chí còn mất mạng, vì việc tìm kiếm, bào chế, chế tác … những quặng hay những phôi …. để có được mẫu sản phẩm có giá trị. Như vậy, giá trị của mẫu sản phẩm của nó trước hết là do lao động tạo nên, có nguồn gốc từ lao động. Còn giá trị tiềm năng bộc lộ ở đặc thù và hiệu quả của vật chất. Cả hai thứ đó đề tương quan những bài viết và quan điểm của K.Max, vì vậy theo K. Max thì mọi giá trị đều tương quan và có nguồn gốc từ lao động, là không hề bị bác bỏ .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.