Thẩm quyền, người quyết định đầu tư là ai?

Các quy định của pháp luật về dự án đầu tư xây dựng? Người quyết định đầu tư xây dựng là ai? Nghĩa vụ, trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng? Hãy xem bài viết Thẩm quyền, người quyết định đầu tư là ai? dưới đây của Công ty Luật AC

Download (87)

1. Dự án đầu tư xây dựng là gì?

Đầu tư kiến thiết xây dựng là một là cụm từ nói về đầu tư thiết kế xây dựng những khu công trình hạ tầng kỹ thuật, những khu công trình hạ tầng cơ sở kinh tế tài chính – xã hội và nhiều loại khu công trình khác .
Khái niệm đầu tư là hoạt động giải trí bỏ vốn trước mắt để thu doanh thu trong tương lai ; so với đầu tư kiến thiết xây dựng được hiểu là đầu tư thiết kế xây dựng những khu công trình có đặc thù thiết kế xây dựng như sau, gồm có :

+ Xây dựng công trình giao thông.

+ Xây dựng khu công trình thủy lợi, thủy điện, cầu cảng .
+ Xây dựng nhà cửa, văn phòng, nhà máy sản xuất ship hàng sản xuất tăng trưởng kinh tế tài chính .
+ Các khu công trình phúc lợi xã hội như nhà văn hóa khu vui chơi giải trí công viên rạp chiếu, …
+ Và nhiều loại khu công trình khác .
Các dự án đâu tư kiến thiết xây dựng nhằm mục đích ship hàng tăng trưởng của xã hội. Như vậy đầu tư thiết kế xây dựng có đặc trưng riêng đó là doanh thu của nó Giao hàng cho mọi người, mọi ngành trong xã hội, nguồn vốn đấu tư lớn cần có sự đầu tư của nhà nước .

Theo Luật Xây dựng 2014 đã định nghĩa dự án đầu tư xây dựng có nội dung như sau:

“ Dự án đầu tư thiết kế xây dựng là tập hợp những đề xuất kiến nghị có tương quan đến việc sử dụng vốn để triển khai hoạt động giải trí thiết kế xây dựng để thiết kế xây dựng mới, sửa chữa thay thế, tái tạo khu công trình kiến thiết xây dựng nhằm mục đích tăng trưởng, duy trì, nâng cao chất lượng khu công trình hoặc loại sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và ngân sách xác lập. Ở tiến trình chuẩn bị sẵn sàng dự án đầu tư kiến thiết xây dựng, dự án được bộc lộ trải qua Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi đầu tư kiến thiết xây dựng, Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi đầu tư thiết kế xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư thiết kế xây dựng ” .

2. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng

Dự án đầu tư thiết kế xây dựng có những đặc thù chung sau đây :
– Thứ nhất, so với dự án đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản sẽ có đặc thù cố định và thắt chặt đơn cử nơi sản xuất gắn liền với nơi tiêu thụ mẫu sản phẩm. Các loại sản phẩm của dự án đầu tư thiết kế xây dựng là những gia tài cố định và thắt chặt, có tính năng tạo ra loại sản phẩm và dịch vụ khác cho xã hội, thường sẽ cần có vốn đầu tư lớn, do nhiều người, thậm chí còn do nhiều cơ quan, đơn vị chức năng cùng tạo ra dự án đầu tư kiến thiết xây dựng .
– Thứ hai, những dự án đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản sẽ có quy mô lớn và cấu trúc phức tạp, yên cầu một khoảng chừng thời hạn lớn để tạo ra một dự án đầu tư kiến thiết xây dựng .
– Một đặc thù nữa của dự án đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản là có thời hạn sử dụng vĩnh viễn, chất lượng của loại sản phẩm có ý nghĩa quyết định đến hiệu suất cao hoạt động giải trí của những ngành khác .

3. Phân loại dự án đầu tư xây dựng

Hiện nay pháp lý nước ta phân loại những loại dự án đầu tư kiến thiết xây dựng thành ba loại đơn cử như sau :
– Thứ nhất, phân theo quy mô, đặc thù, loại khu công trình chính của dự án. Dự án đầu tư kiến thiết xây dựng theo tiêu chuẩn pháp luật của pháp lý về đầu tư công, gồm có những loại dự án sau đây :
+ Dự án quan trọng vương quốc .
+ Dự án nhóm A .
+ Dự án nhóm B .
+ Dự án nhóm C .
– Thứ hai, dự án đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình chỉ cần nhu yếu lập Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư thiết kế xây dựng gồm những loại sau đây :
+ Công trình kiến thiết xây dựng sử dụng cho mục tiêu tôn giáo .
+ Công trình kiến thiết xây dựng mới, sửa chữa thay thế, tái tạo, tăng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng ( không gồm có tiền sử dụng đất ) .
– Thứ ba, dự án đầu tư thiết kế xây dựng được phân loại theo loại nguồn vốn sử dụng gồm có những loại sau đây :
+ Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước .
+ Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách .
+ Dự án sử dụng vốn khác .

4. Người quyết định đầu tư là ai?

Điều 3 Luật Xây dựng 2014 quy định:

Người quyết định đầu tư là cá thể hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư thiết kế xây dựng .

5. Nghĩa vụ, trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng

Theo quy định tại Điều 72 Luật xây dựng năm 2014 thì người quyết định đầu tư xây dựng có các quyền sau:

Thứ nhất, phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, phong cách thiết kế, dự trù thiết kế xây dựng và quyết toán vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .
Thứ hai, không phê duyệt dự án khi không phân phối tiềm năng đầu tư và hiệu suất cao dự án .
Thứ ba, đình chỉ triển khai dự án đầu tư thiết kế xây dựng đã được phê duyệt hoặc đang tiến hành triển khai khi thấy thiết yếu tương thích với lao lý của pháp lý .
Thứ tư, biến hóa, kiểm soát và điều chỉnh dự án đầu tư kiến thiết xây dựng khi thấy thiết yếu tương thích với lao lý tại Điều 61 của Luật kiến thiết xây dựng năm năm trước .

Người quyết định đầu tư xây dựng có các trách nhiệm sau:

Thứ nhất, tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá dự án và quyết định đầu tư kiến thiết xây dựng .
Thứ hai, bảo vệ nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư kiến thiết xây dựng .
Thứ ba, kiểm tra việc triển khai dự án đầu tư kiến thiết xây dựng của chủ đầu tư ; tổ chức triển khai giám sát, nhìn nhận dự án đầu tư thiết kế xây dựng theo lao lý tại Điều 8 của Luật thiết kế xây dựng năm năm trước .
Thứ tư, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư kiến thiết xây dựng hoàn thành xong .
Thứ năm, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về quyết định của mình .

6. Người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư thẩm định dự án điều chỉnh?

Dự án đầu tư thiết kế xây dựng chỉ cần lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư thiết kế xây dựng trong những trường hợp lao lý tại Khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 đã được sửa đổi, bổ trợ theo Khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020 / QH14 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Xây dựng và Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP ngày 3/3/2021 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít nội dung về quản trị dự án đầu tư thiết kế xây dựng .
Nội dung của báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư kiến thiết xây dựng gồm có phong cách thiết kế bản vẽ xây đắp, dự trù thiết kế xây dựng, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ( nếu có ) và những nội dung khác theo pháp luật tại Điều 55 Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 .
Người quyết định đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư thiết kế xây dựng, phê duyệt dự án, quyết định đầu tư kiến thiết xây dựng theo lao lý tại Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 đã được sửa đổi, bổ trợ theo Khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020 / QH14 .
Đối với việc kiểm soát và điều chỉnh báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư kiến thiết xây dựng ( gồm nội dung phong cách thiết kế, dự trù kiểm soát và điều chỉnh hoặc hàng loạt nội dung của dự án sau khi kiểm soát và điều chỉnh ), người quyết định đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định, phê duyệt theo pháp luật đã nêu và lao lý của pháp lý có tương quan .

Đánh giá post

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.