Đại diện theo pháp luật tiếng Anh là gì? Định nghĩa theo Luật mới nhất !

 • Đại diện theo pháp luật tiếng Anh là gì?

  Như bài viết trước về Luật quy định đại diện theo pháp luật là gì? Thì đến bài viết này các bạn cần tìm hiểu về đại diện theo pháp luật tiếng Anh là gì? Mục đích của việc tìm hiểu này để mình có thể nắm được thông tin về người đại diện theo pháp luật trong tiếng anh.Qua đó mình chuẩn bị thông tin, hồ sơ (Dossier) thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc đơn giản là mình chỉ cần biết được nghĩa và thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật trong tiếng anh.

  Đại diện : Representative
  Pháp luật, Pháp lý : Legal

  => Đại diện theo pháp luật: The Legal Representative

  – Ngoài ra còn có 1 số ít thuật ngữ chuyên ngành tương quan đến Luật công ty / Luật doanh nghiệp ( Luật này theo lao lý tên gọi của từng nước hoàn toàn có thể khác nhau ) như sau :

  + Loại hình doanh nghiệp ( Type of business)

  + Đặt tên doanh nghiệp ra làm sao ? ( How to Name the enterprise )
  + Ngành nghề kinh doanh thương mại ( Business Line ) ,

  + Vốn điều lệ (The Capital),

  + Xác định thành viên/ cổ đông góp vốn (Determination of members / shareholders to contribute company capital)

  + CHUẨN BỊ HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY (PREPARATION OF ESTABLISHED COMPANY RECORDS) trong đó có Giấy tờ tùy thân(Identification), Hồ sơ đăng ký (The registration dossier)

  Đại diện theo pháp luật

  Định nghĩa về đại diện/người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ Luật dân sự mới nhất và Luật doanh nghiệp mới nhất.

  Điều 134. Đại diện – Quy định tại Bộ Luật dân sự năm ngoái

  1. Đại diện là việc cá thể, pháp nhân ( sau đây gọi chung là người đại diện ) nhân danh và vì quyền lợi của cá thể hoặc pháp nhân khác ( sau đây gọi chung là người được đại diện ) xác lập, thực thi thanh toán giao dịch dân sự .
  2. Cá nhân, pháp nhân hoàn toàn có thể xác lập, triển khai thanh toán giao dịch dân sự trải qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp lý pháp luật họ phải tự mình xác lập, thực thi thanh toán giao dịch đó .
  3. Trường hợp pháp lý pháp luật thì người đại diện phải có năng lượng pháp luật dân sự, năng lượng hành vi dân sự tương thích với thanh toán giao dịch dân sự được xác lập, triển khai .

  Đại diện theo pháp luật có 2 loại: Đại diện theo pháp luật của cá nhânĐại diện theo pháp luật của pháp nhân.

  Điều 136. Đại diện theo pháp lý của cá thể

  1. Cha, mẹ so với con chưa thành niên .
  2. Người giám hộ so với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp lý nếu được Tòa án chỉ định .
  3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác lập được người đại diện lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này .
  4. Người do Tòa án chỉ định so với người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự .

  Điều 137. Đại diện theo pháp lý của pháp nhân

  1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:

  a ) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ ;
  b ) Người có thẩm quyền đại diện theo lao lý của pháp lý ;
  c ) Người do Tòa án chỉ định trong quy trình tố tụng tại Tòa án .
  2. Một pháp nhân hoàn toàn có thể có nhiều người đại diện theo pháp lý và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo lao lý tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này .

  Điều 138. Đại diện theo ủy quyền

  1. Cá nhân, pháp nhân hoàn toàn có thể ủy quyền cho cá thể, pháp nhân khác xác lập, thực thi thanh toán giao dịch dân sự .
  2. Các thành viên hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác, tổ chức triển khai khác không có tư cách pháp nhân hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác cử cá thể, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực thi thanh toán giao dịch dân sự tương quan đến gia tài chung của những thành viên hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác, tổ chức triển khai khác không có tư cách pháp nhân .
  3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi hoàn toàn có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp lý lao lý thanh toán giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực thi .
  Đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp
  Luật doanh nghiệp mới nhất năm trước :

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Điều 13 Luật doanh nghiệp mới nhất – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  2. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty CP hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp lý. Điều lệ công ty pháp luật đơn cử số lượng, chức vụ quản trị và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp .
  3. Doanh nghiệp phải bảo vệ luôn có tối thiểu một người đại diện theo pháp lý cư trú tại Nước Ta. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp lý thì người đó phải cư trú ở Nước Ta và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp lý khi xuất cảnh khỏi Nước Ta. Trường hợp này, người đại diện theo pháp lý vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm đã chuyển nhượng ủy quyền .
  4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp chưa trở lại Nước Ta và không có ủy quyền khác thì thực thi theo lao lý sau đây :
  a ) Người được ủy quyền vẫn liên tục triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trong khoanh vùng phạm vi đã được chuyển nhượng ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp trở lại thao tác tại doanh nghiệp ;

  b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp lý và người này vắng mặt tại Nước Ta quá 30 ngày mà không chuyển nhượng ủy quyền cho người khác triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, phán quyết tù, bị hạn chế hoặc mất năng lượng hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp lý của công ty .

  6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

  7. Trong 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp lý trong quy trình tố tụng tại Tòa án .

  Điều 14. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  1. Người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
  a ) Thực hiện những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được giao một cách trung thực, thận trọng, tốt nhất nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp ;
  b ) Trung thành với quyền lợi của doanh nghiệp ; không sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, không lạm dụng vị thế, chức vụ và sử dụng gia tài của doanh nghiệp để tư lợi hoặc Giao hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác ;
  c ) Thông báo kịp thời, khá đầy đủ, đúng chuẩn cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có tương quan của họ làm chủ hoặc có CP, phần vốn góp chi phối tại những doanh nghiệp khác .
  2. Người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể so với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại khoản 1 Điều này .

  Điều 15. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

  1. Người đại diện theo chuyển nhượng ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức triển khai phải là cá thể được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của Luật này .
  2. Trường hợp Điều lệ công ty không có pháp luật khác thì việc cử người đại diện theo chuyển nhượng ủy quyền thực thi theo lao lý sau đây :
  a ) Tổ chức là thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có chiếm hữu tối thiểu 35 % vốn điều lệ hoàn toàn có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện ;
  b ) Tổ chức là cổ đông công ty CP có chiếm hữu tối thiểu 10 % tổng số CP đại trà phổ thông hoàn toàn có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện .
  3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức triển khai cử nhiều người đại diện theo chuyển nhượng ủy quyền thì phải xác lập đơn cử phần vốn góp, số CP, cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác lập phần vốn góp, số CP tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số CP sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền .
  4. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông tin cho công ty và chỉ có hiệu lực hiện hành so với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông tin. Văn bản chuyển nhượng ủy quyền phải có những nội dung đa phần sau đây :
  a ) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ;
  b ) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ suất CP, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo chuyển nhượng ủy quyền ;
  c ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của từng người đại diện theo chuyển nhượng ủy quyền ;
  d ) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền ; trong đó ghi rõ ngày mở màn được chuyển nhượng ủy quyền ;
  đ ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp lý của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền .
  5. Người đại diện theo ủy quyền phải có những tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo sau đây :
  a ) Có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ ;
  b ) Không thuộc đối tượng người dùng bị cấm xây dựng và quản trị doanh nghiệp ;
  c ) Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay CP do Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản trị và của người có thẩm quyền chỉ định người quản trị công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác ;
  d ) Các tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo khác do Điều lệ công ty pháp luật .

  Điều 16. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

  1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông so với người đại diện theo chuyển nhượng ủy quyền trong việc thực thi những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực thực thi hiện hành so với bên thứ ba .
  2. Người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia rất đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông ; triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được ủy quyền một cách trung thực, thận trọng, tốt nhất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền .
  3. Người đại diện theo ủy quyền chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước bên thứ ba so với nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh tương quan đến quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được triển khai trải qua người đại diện theo ủy quyền .
  Xem thêm tại bài : ” Đại diện theo pháp lý là gì ” Quy định trong bộ Luật dân sự mới nhất và Luật doanh nghiệp .

  B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY
  1. Giấy tờ tùy thân
  Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu sao y có công chứng không quá 3 tháng và còn hiệu lực không quá 15 năm của đại diện pháp luật và thành viên góp vốn.
  2. Hồ sơ đăng ký
  – Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
  – Điều lệ Công ty
  – Danh sách thành viên/cổ đông (TNHH 1TV, 2TV, Cổ phần)
  – Danh sách chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề cần chứng chỉ

  7. The legal representative
  Who is responsible for all business operations of the business, as the representative for the enterprise work, signing paperwork and procedures with state agencies, individuals or other organizations.
  – Position of representative is the Director (General Director) or the Chairman of the Board member / administrator.
  – The legal representative of the enterprise must reside in Vietnam; Absences in Vietnam for over 30 days must be authorized in writing to the other person as specified in the charter business to perform the rights and obligations of the legal representative of the business.
  – The foreignal representatives (including expatriates) must reside in Vietnam meant that the card must have a permanent residence in Vietnam

  B. PREPARATION OF ESTABLISHED COMPANY RECORDS
  1. Identification

  Identity card / passport copy notarized are not more than 3 months and valid not exceeding 15 years of legal representation and limited partners.

  2. The registration dossier
  – Request for business registration
  – Company rules
  – List of members / shareholders (Limited 1 member, 2 members, share)
  – List of practicing certificates for certificate needed trades

  Trên đây là thông tin về Người đại diện theo pháp luật tiếng Anh là gì? Đồng thời cũng thông tin đến các bạn các quy định mới nhất của Luật hiện hành về đại diện/ Đại diện pháp luật.

 • Source: https://thaiphuongthuy.com
  Category : Blog

  Related Posts

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.