Dẫn Luận Ngôn Ngữ Học (MS-493) | Trung Tâm Hướng Nghiệp & Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai

Chương 1. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÔN NGỮ (Nguyễn Thiện Giáp viết)

A. Bản chất của ngôn ngữ

I. Ngôn ngữ là một hiện tượng kỳ lạ xã hội

II. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt

В. Chức năng của ngôn ngữ

I. Ngôn ngữ là phương tiện đi lại tiếp xúc trọng điểm nhất của con người
II. Ngôn ngữ là phương tiện đi lại của tư duy

Chương 2. NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ (Nguyễn Thiện Giáp viết)

A. Nguồn gốc của ngôn ngữ

I. Nội dung và khoanh vùng phạm vi của yếu tố
II. Một số giả thuyết về nguồn gốc của ngôn ngữ
III. Vấn đề nguồn gốc của ngôn ngữ

В. Sự phát triển của ngôn ngữ

I. Quá trình tăng trưởng của ngôn ngữ
II. Cách thức tăng trưởng của ngôn ngữ
III. Những tác nhân khách quan và chủ quan làm cho ngôn ngữ biến hóa và tăng trưởng

Chương 3. NGÔN NGỮ LÀ MỘT HỆ THỐNG TÍN HIỆU ĐẶC BIỆT (Nguyễn Thiện Giáp viết)

А. Hệ thống và kết cấu của ngôn ngữ

I. Khái niệm mạng lưới hệ thống và cấu trúc
II. Các loại đơn vị chức năng hầu hết của ngôn ngữ
III. Những kiểu quan hệ đa phần trong ngôn ngữ

B. Ngồn ngữ là một hệ thông tín hiệu đặc biệt

I. Bản chất tín hiệu của mạng lưới hệ thống ngôn ngữ
II. Ngôn ngữ là một mạng lưới hệ thống tín hiệu đặc biệt quan trọng

Chương 4. TỪ VỰNG (Nguyễn Thiện Giáp viết)

A. Các đơn vị từ vựng

I. Từ là đơn vị chức năng cơ bản của từ vựng
II. Từ vị và những biến thể
III. Cấu tạo từ
IV. Ngữ – đơn vị chức năng từ vựng tương tự với từ

В. Ý nghĩa của từ và ngữ

I. Phân biệt ý, nghĩa và ý nghĩa
II. Sự biến đổi ý nghĩa của từ ngữ
III. Kết cấu ý nghĩa của từ
IV. Hiện tượng đồng âm
V. Hiện tượng đồng nghĩa tương quan
VI. Hiện tượng trái nghĩa
VII. Trường nghĩa

С. Các lớp từ vựng

I. Từ vựng toàn dân và từ vựng hạn chế về mặt xã hội và chủ quyền lãnh thổ
II. Từ vựng tích cực và từ vựng xấu đi
III. Từ bản ngữ và từ ngoại lai

D. Vấn đề hệ thống hoá từ vựng trong các từ điển

I. Từ điển khái niệm và từ điển ngôn ngữ
II. Từ điển biểu ý và từ điển biểu âm
III. Từ điển lý giải và từ điển so sánh
IV. Từ điển từ nguyên và từ điển lịch sử vẻ vang

Chương 5. NGỮ ÂM (Đoàn Thiện Thuật viết)

А. Các sự kiện của lời nói

I. Âm thanh của lời nói. Bản chất và cấu trúc
II. Nguyên âm

III. Phụ âm

IV. Các hiện tượng kỳ lạ ngôn điệu
V. Sự biến đổi ngữ âm trong lời nói

В. Sự khu biệt trong mặt biểu đạt của ngôn ngữ

I. Âm vị, âm tố và những biến thể của âm vị
II. Nét khu biệt
III. Âm vị siêu đoạn tính
IV. Phương pháp xác lập âm vị và những biến thể của âm vị

Chương 6. NGỮ PHÁP (Nguyễn Minh Thuyết viết)

А. Ý nghĩa ngữ pháp

I. Ý nghĩa ngữ pháp là gì ?
II. Các loại ý nghĩa ngữ pháp

В. Phương thức ngữ pháp

I. Phương thức ngữ pháp là gì ?
II. Các phương pháp ngữ pháp thông dụng
III. Phân loại những ngôn ngữ theo sự sử dụng những phương pháp ngữ pháp

С. Phạm trù ngữ pháp

I. Phạm trù ngữ pháp là gì ?
II. Các phạm trù ngữ pháp phổ cập

D. Phạm trù từ vựng – ngữ pháp

I. Phạm trù từ vựng – ngữ pháp là gì ?
II. Các phạm trù từ vựng – ngữ pháp phổ cập

E. Quan hệ ngữ pháp

I. Quan hệ ngữ pháp là gì ?
II. Các kiểu quan hệ ngữ pháp
III. Tính tầng bậc của những quan hệ ngữ pháp trong câu và cách miêu tả chúng bằng sơ đồ

G. Đơn vị ngữ pháp

I. Khái niệm
II. Hình vị
III. Từ
IV. Cụm từ
V. Câu

Chương 7. CHỮ VIẾT (Nguyễn Thiện Giáp viết)

A. Khái niệm về chữ viết

В. Các kiểu chữ viết

I. Chữ ghi ý
II. Chữ ghi âm

Chương 8. CÁC NGÔN NGỮ THẾ GIỚI (Nguyễn Thiện Giáp viết)

A. Phân loại các ngôn ngữ theo nguồn gốc

I. Cơ sở phân loại những ngôn ngữ theo nguồn gốc
II. Phương pháp so sánh – lịch sử dân tộc
III. Một số họ ngôn ngữ hầu hết

В. Phân loại ngôn ngữ theo loại hình

I. Cơ sở phân loại
II. Phương pháp so sánh – mô hình
III. Các mô hình ngôn ngữ

Chương 9. NGÔN NGỮ HỌC (Nguyễn Thiện Giáp viết)

А. Sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ học

В. Đối tượng và nhiệm vụ của ngôn ngữ học

I. Đối tượng của ngôn ngữ học
II. Nhiệm vụ của ngôn ngữ học. Các ngành, những bộ môn của nó

С. Mối quan hệ của ngôn ngữ học với các khoa học khác

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.