Những nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là gì

Với giải câu hỏi 6 trang 64 Lịch Sử lớp 6 Kết nối tri thức với đời sống cụ thể được biên soạn bám sát nội dung bài học kinh nghiệm Lịch Sử 6 Bài 14 : Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Lịch Sử 6. Mời những bạn đón xem :

Giải Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc

Câu hỏi 6 trang 64 Lịch Sử lớp 6: Những nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là gì?

Lời giải:

– Những nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là :
+ Nông nghiệp trồng lúa nước và những cây hoa màu .
+ Nghề luyện kim ( đúc đồng, rèm sắt … ) .

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu hỏi mở đầu trang 60 Bài 14 Lịch Sử lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba…

Câu hỏi 1 trang 61 Lịch Sử lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Dựa vào thông tin trong mục 1 và sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam…

Câu hỏi 2 trang 61 Lịch Sử lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào? Hãy nêu ý nghĩa sự ra đời…

Câu hỏi 3 trang 62 Lịch Sử lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Dựa vào thông tin mục 2 và sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam…

Câu hỏi 4 trang 62 Lịch Sử lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Nhà nước Âu Lạc ra đời trong bối cảnh nào? Nhà nước này có gì giống…

Câu hỏi 5 trang 64 Lịch Sử lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan sát hình 6, 7, 8 và dựa vào thông tin trong mục a, em hãy mô tả…

Câu hỏi 7 trang 64 Lịch Sử lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trình bày những nét chính về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc…

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 64 Lịch Sử lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy ghi lại những thông tin cơ bản nhất về hai nhà nước…

Luyện tập và Vận dụng 2 trang 64 Lịch Sử lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Nêu một số thành tựu tiêu biểu của thời đại Văn Lang – Âu Lạc…

Luyện tập và Vận dụng 3 trang 64 Lịch Sử lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Lễ hội Đền Hùng được tổ chức vào ngày 10-3 âm lịch hàng năm…

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.