Học tiếng Anh qua chủ đề ngày Quốc khánh

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Đinh Thị Thái Hà hướng dẫn dùng một số ít từ sử dụng trong ngày Quốc khánh 2/9 .

1. National Day hoặc Independence Day: Ngày quốc khánh

Ví dụ : On September 2 nd, Vietnamese people celebrate the Independence Day ( Người Nước Ta mừng Tết độc lập vào ngày 2/9 ) .

2. Declaration of Independence: Tuyên ngôn độc lập

Ví dụ : Declaration of Independence is one of the greatest documents that we need to read it ( Bản tuyên ngôn độc lập là một trong những áng văn bất hủ mà tất cả chúng ta cần đọc nó ) .

3. Patriotism: Lòng yêu nước

Ví dụ : On this day, the young wear red shirts printed national flags to show their patriotism and join the enjoyment of the country ( Vào ngày này, những bạn trẻ mặc áo màu đỏ có in cờ tổ quốc để tỏ lòng yêu nước và hòa vào niềm vui của cả nước ) .

4. Ba Dinh Square: Quảng trường Ba Đình

Ví dụ : On September 2 nd, 1945, president Ho Chi Minh read the Declaration of Independence at Ba Dinh Square, Hanoi, giving birth to Democratic Republic of Vietnam, now the Socialist Republic of Vietnam .( Vào ngày 2/9/1945, quản trị Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ) .

5. Flag: Lá cờ

Ví dụ : On special days in our country, we hang flags along the roads, the streets, in front of the houses and offices ( Vào những ngày đặc biệt quan trọng của quốc gia, chúng tôi treo cờ dọc theo những con đường, tuyến phố, trước cửa nhà và cơ quan ) .

6. Revolutionary War: Chiến tranh cách mạng

Ví dụ : The major difference in the wars was that the revolutionary war was fought to gain independence, while the Vietnam war was fought to maintain independence ( Điểm độc lạ chính trong những đại chiến là cuộc chiến tranh cách mạng được thực thi để giành độc lập, trong khi cuộc chiến tranh Nước Ta diễn ra để duy trì độc lập ) .

7. Colony: Thuộc địa

Ví dụ : Colony is an area over which a foreign nation or state extends or maintains control ( Thuộc địa là một khu vực mà vương quốc hoặc nhà nước quốc tế lan rộng ra hoặc duy trì quyền trấn áp ) .

8. Government: Chính quyền, chính phủ

Ví dụ : We need to improve relations with foreign governments ( Chúng ta cần cải tổ mối quan hệ với những chính phủ nước nhà quốc tế ) .

9. Celebration: Lễ kỷ niệm

On Independence Day, we organise many celebrations all over the country with different activities ( Vào ngày Tết độc lập, chúng tôi tổ chức triển khai những lễ kỷ niệm ở khắp nơi trên quốc gia với nhiều hoạt động giải trí nhiều mẫu mã ) .

10. Banner: Băng rôn, biểu ngữ

Ví dụ : Banners are hung with colored lights on the streets to express the joy of independence day ( Băng rôn được treo cùng đèn màu trên khắp những tuyến phố để biểu lộ niềm hân hoan của ngày độc lập ) .

11. National Anthem: Quốc ca

The national anthem of Vietnam ” Tien Quan Ca ” was composed by Van Cao, a famous musician ( Quốc ca của Việt nam ” Tiến Quân Ca ” được sáng tác bởi nhạc sĩ nổi tiếng Văn Cao ) .

12. Parade: Cuộc diễu hành

Ví dụ : On Independence Day, we often spend the whole không tính tiền time to watch the parade in community and on TV ( Vào ngày quốc khánh, chúng tôi dành hàng loạt thời hạn rảnh rỗi để xem diễu hành, kể cả ở hội đồng và trên tivi ) .

Đinh Thị Thái Hà

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.