Better life for you

Trong hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ, có rất nhiều những lao lý. Việc nhớ hết những thông tin trong hợp đồng là điều khó khăn vất vả với mỗi người mua. Tuy nhiên, chỉ cần nắm được những thông tin chính, sẽ giúp người mua bảo vệ quyền hạn của mình .

1. Ngày phát hành hợp đồng

Ngày cấp hợp đồng là ngày hợp đồng được công ty chấp thuận và phát hành theo hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng (bên mua bảo hiểm). Ngày cấp hợp đồng được ghi nhận tại Trang Hợp Đồng hoặc Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

Bạn đang đọc: Better life for you

Ngày cấp hợp đồng được xác định từ khi công ty đóng dấu xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ và đã nhận được đầy đủ phí bảo hiểm đầu tiên.

2. Ngày Hiệu lực Hợp Đồng

Ngày hiệu lực hiện hành hợp đồng là ngày hợp đồng mở màn có hiệu lực thực thi hiện hành, được ghi nhận tại trang hợp đồng giấy xác nhận đổi khác hợp đồng. Ngày hiệu lực hiện hành hợp đồng là địa thế căn cứ để xác lập những ngày kỉ niệm hợp đồng, kỉ niệm hàng tháng, năm hợp đồng và ngày đáo hạn hợp đồng .
Thông thường ngày hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng sẽ trùng với ngày cấp hợp đồng. Tuy nhiên như đã nói ở phần đầu, việc xác lập những ngày này lúc bấy giờ chưa có pháp luật chung. Phụ thuộc vào mỗi công ty mà có cách xác lập khác nhau .

3. Ngày kỷ niệm hợp đồng

Ngày kỷ niệm hợp đồng là ngày kỷ niệm tương ứng hàng năm của ngày hiệu lực hợp đồng trong suốt thời gian hợp đồng. Nếu năm mà không có ngày này thì ngày cuối cùng của tháng đó sẽ là ngày kỷ niệm hợp đồng.

Trong rất nhiều mẫu sản phẩm của những công ty BHNT, có những quyền hạn như duy trì hợp đồng, thưởng tiền vào những ngày kỉ niệm hợp đồng khi người mua đạt được những điều kiện kèm theo nhất định ( như đóng phí rất đầy đủ và đúng hạn trước đó … ). Vậy nên việc nắm được ngày kỷ niệm hợp đồng sẽ giúp người mua dữ thế chủ động hơn với quyền hạn của mình .

4. Ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm

Là ngày mà phí bảo hiểm cơ bản cần được đóng vừa đủ theo những lao lý và điều kiện kèm theo của từng loại sản phẩm, của từng công ty .
Ngày đến hạn đóng phí được xác lập bởi ngày hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng. Thông thường những công ty BHNT đều có những kênh thông tin đến người mua trước ngày đến hạn đóng phí ( gọi điện, gửi tin nhắn, gửi mail ) .
Phí bảo hiểm hoàn toàn có thể đóng theo định kỳ phí : Tháng, Quý, nửa năm, năm. Tuy nhiên cũng tùy thuộc vào nhu yếu mỗi công ty, hoàn toàn có thể có hoặc không có định kỳ phí theo tháng, quý .

5. Ngày đáo hạn hợp đồng

Là ngày ở đầu cuối của thời hạn hợp đồng, và được ghi nhận tại trang hợp đồng nếu hợp đồng có hiệu lực hiện hành tại thời điiểm đó .
Thời gian đáo hạn hợp đồng sẽ phụ thuộc vào vào từng loại sản phẩm, hoàn toàn có thể là 10 năm, 20 năm, … hay đến trọn đời .

Theo sugiabinhan.com

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.