Ngày đăng kí cuối cùng (Record Date) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Ngày đăng kí cuối cùng ( tiếng Anh : Record date ) là một hạn chót được công ty thiết lập, để xác lập xem những cổ đông nào có đủ điều kiện kèm theo nhận cổ tức và phân loại doanh thu .373782-637038226589834738-16x9Hình minh họa. Nguồn : Lynda. com

Ngày đăng kí cuối cùng

Khái niệm

Ngày đăng kí cuối cùng, tiếng Anh gọi là record date.

Ngày đăng kí cuối cùng là một hạn chót được công ty thiết lập, để xác định xem những cổ đông nào có đủ điều kiện nhận cổ tức và phân phối.

Việc thiết lập ngày đăng kí cuối cùng là nhằm xác định chính xác những ai là cổ đông của công ty trong ngày đó, vì danh sách cổ đông của những công ty được giao dịch rộng rãi sẽ thường xuyên thay đổi.

Những cổ đông được ghi nhận trong ngày đăng kí cuối cùng sẽ có quyền nhận cổ tức hoặc phân phối theo quyết định của công ty.

Hiểu rõ hơn về ngày đăng kí cuối cùng

Ngày đăng kí cuối cùng được chú trọng vì nó có liên quan đến một ngày quan trọng khác là ngày giao dịch không hưởng quyền. Trong ngày giao dịch không hưởng quyền và sau đó, người mua cổ phiếu sẽ không được nhận cổ tức vì người bán là người đã được đăng kí trong danh sách nhận cổ tức.

Ngày đăng kí cuối cùng của một công ty là điều cần phải tìm hiểu kĩ trước khi quyết định mua và bán cổ phiếu. Khái niệm về ngày đăng kí cuối cùng sẽ có đôi chút khác biệt tại những quốc giá khác nhau, ví dụ như là giữa Sàn giao dịch Chứng khoán London (LSE)Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày trước ngày đăng kí cuối cùng một ngày làm việc. Lí do là vì theo hệ thống T+2 được sử dụng ở Việt Nam, các cổ phiếu sẽ được bố trí sau hai ngày làm việc kể từ khi giao dịch được thực hiện. Vì thế, nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu một ngày trước ngày đăng kí cuối cùng thì cổ phiếu sẽ về tài khoản của anh ấy một ngày sau ngày đăng kí cuối cùng. Và vì vậy nên anh ấy sẽ không nằm trong danh sách cổ đông được đăng kí để nhận cổ tức.

Ví dụ về ngày đăng kí cuối cùng

Giá sử rằng công ty Alpha công bố chia cổ tức 1$, thanh toán vào ngày 1/5, cho những cổ đông được ghi nhận vào ngày 10/4. Trong trường hợp này, ngày đăng kí cuối cùng là ngày 10/4 và ngày giao dịch không hưởng quyền là trước ngày đăng kí cuối cùng một ngày làm việc, ngày 9/4.

Nếu nhà đầu tư muốn nhận được cổ tức 1$ trên mỗi cổ phiếu Alpha thì anh ấy nên mua cổ phiếu này trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Nếu anh ấy mua cổ phiếu Alpha vào ngày 8/4 thì cổ phiếu sẽ về tài khoản vào ngày 10/4, và vì anh ấy đã là cổ đông vào ngày ghi nhận danh sách 10/4 nên anh ấy sẽ được nhận cổ tức.

Nhưng nếu anh ấy chờ thêm một ngày và mua cổ phiếu vào ngày 9/4, cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền thì cổ phiếu sẽ về tài khoản của anh ấy vào ngày 11/4. Trong trường hợp này thì anh ấy không được nhận cổ tức vì anh ấy không có tên trong danh sách cổ đông vào ngày đăng kí cuối cùng là 10/4.

(Theo Investopedia)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *