Từ Vựng Chuyên Ngành Kinh Tế, Quản Trị Kinh Doanh Tiếng Nhật Là Gì – Khối ngành Kinh tế

Quản trị kinh doanh tiếng Nhật là 経営管理 ( けいえいかんり – Keieikanri ) được hiểu là việc thực thi những hành vi quản trị tiến trình kinh doanh để duy trì, tăng trưởng việc làm kinh doanh của doanh nghiệp. Bạn đang xem : Quản trị kinh doanh tiếng nhật là gì

*Bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất”, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

Một doanh nghiệp kinh doanh hiệu suất cao là cả một quy trình quản lý và vận hành phức tạp bị ảnh hưởng tác động và ảnh hưởng tác động từ nhiều yếu tố khác nhau .

Bạn đang đọc: Từ Vựng Chuyên Ngành Kinh Tế, Quản Trị Kinh Doanh Tiếng Nhật Là Gì

Để doanh nghiệp tăng trưởng tốt yên cầu sự trấn áp khắc nghiệt và hòa giải và hài hòa và hợp lý. Chính vì vậy cho nên vì thế ngành quản trị kinh doanh sinh ra và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa mạng lưới mạng lưới hệ thống, tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách ngân sách, tăng nguồn thu, …

Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến quản trị kinh doanh:

顧客 ( こきゃく ) : Khách hàng戦略 ( せんりゃく ) : Chiến lược促進 ( そくしん ) : Xúc tiến*規模 ( きぼ ) : Quy mô

サービス: Dịch vụ

経営分野 ( けいえいぶんや ) : Lĩnh vực kinh doanh研究分野 ( けんきゅうぶんや ) : Lĩnh vực tìm hiểu và điều tra và nghiên cứu

Một số ví dụ tiếng Nhật liên quan đến quản trị kinh doanh:

1. 企業が掲げる業績目標を達成するために必要不可欠な企業努力といえます 。 生産 ・ 販売 、 マーケティングだけでなく 、 人事 ・ 労務までを適切に管理する経営管理は経営陣の重要な職務といえます 。Kigyou ga kakageru gyouseki mokuhyou o tassei suru tame ni hitsuyou fukaketsuna kigyō doryoku to iemasu. Seisan hanbai, maaketingu dakedenaku, jinji roumu made o tekisetsu ni kanri suru keiei kanri wa keieijin no juuyouna shokumu to iemasu .Xem thêm : Sinh Năm 1992 Mệnh Gì ? Tuổi Nhâm Thân Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào ?Có thể nói, việc đạt được những tiềm năng hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh mà công ty đã đề ra là một nỗ lực tất yếu. Và quản trị kinh doanh một cách hiệu suất cao không riêng gì trong sản xuất, bán hàng và tiếp thị mà còn cả trong nhân sự, lao động, là một trách nhiệm quan trọng của đội ngũ quản trị .

2. 経営管理とは 、 企業または組織が経済活動の促進 、 効率的な目標達成のために 、 意図的に調整 ・ 総括を行う経営手法です 。
Keiei kanri to wa, kigyō matawa soshiki ga keizai katsudō no sokushin, kouritsu tekina mokuhyou tassei no tame ni, itotekini chousei soukatsu o okonau keiei shuhoudesu. Quản trị kinh doanh là một chiêu thức quản trị trong đó một công ty hoặc tổ chức triển khai tiến hành có chủ ý trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh và tổng kết nhằm mục đích mục tiêu thôi thúc những hoạt động giải trí vui chơi kinh tế tài chính kinh tế tài chính và đạt được những tiềm năng hiệu suất cao .

Bài viết quản trị kinh doanh tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật diywkfbv.com.

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *