Các trường có ngành Quản Trị Kinh Doanh tốt nhất ở Hàn Quốc

Chuyên ngành học

Tên trường

Xếp hạng

Quản trị kinh doanh / 경영학부 Đại học Quốc gia Seoul 1 Đại học Kyung Hee 2 Catholic Kwangdong University 3 Đại học Quốc gia Gangneung Wonju 4 Đại học Kyonggi 5 Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 6 Đại học Kyungsung 7 Đại học Myongji [Cơ sở 2] 8 Đại học Quốc gia Kongju 9 Đại học Gwangju 10 Đại học Kumho 11 Đại học Nazarene 12 Đại học Namseoul 13 Đại học Daegu 14 Đại học Daejeon 15 Đại học Kyungnam 16 Đại học Quốc gia Kyungpook 17 Đại học Kwangwoon 18 Đại học Kookmin 19 Đại học Dankook 20 Quản trị Kinh doanh (Quản lý CNTT) / 경영학부 (IT경영전공) Đại học Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc 1 Quản trị Kinh doanh (Quản lý Công nghiệp) / 경영학부(산업경영전공) Đại học Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc 1 Quản lý du lịch / 관광경영학과 Đại học Kyonggi [Seoul Campus] 1 Đại học Quốc gia Gangneung Wonju 2 Đại học quốc gia Kangwon 3 Catholic Daegu University 4 Đại học Tongmyong 5 Đại học Dongshin 6 Đại học Dong-A 7 Đại học Soonchunhyang 8 Quản trị Kinh doanh EMU / EMU경영학부 Đại học Keimyung 1 Quản lý khách sạn / Hospitality경영학부 Đại học Kyonggi [Soeul Campus] 1 International University of Korea 2 Đại học Kyungdong 3 Đại học Quốc gia Gyeongju 4 Đại học Tongmyong 5 Đại học Kyung Hee 6 Quản lý du lịch khách sạn / 호텔관광경영학과 Đại học Semyung 1 Đại học Kyungsung 2 Quản lý thực phẩm du lịch khách sạn / 호텔관광외식경영학부 Đại học Sejong 1 Đại học Dong Eui 2 Khách sạn ăn uống tham quan nhượng quyền thương mại bộ phận quản trị kinh doanh / 호텔외식관광프랜차이즈경영학과 Đại học Sejong 1 Quản lý CNTT / IT경영학과 Đại học Kosin 1 Kinh doanh điện tử / e-비즈니스학과 Đại học Ajou 1 Thông tin quản lý / 경영정보학과 Đại học Kyungnam 1 Kinh doanh quốc tế / 국제경영학과 Đại học nữ sinh Dongduk 1 Đại học Dankook 2 Đại học quốc gia Chungbuk 3 Quản lý Du lịch Quốc tế / 국제관광경영학부 Đại học Silla 1 Thể thao và giải trí quốc tế / 국제스포츠레저학부 Đại học Ngoại ngữ Hankuk 1 Quản lý Y tế Quốc tế / 국제의료경영학과 Đại học Ngoại ngữ Hankuk 1 Quản lý Y tế / 의료경영학과 Đại học Gachon 1 International University of Korea 2 Đại học Kosin 3 Đại học Daegu Haany 4 Đại học Sangji 5 Kinh doanh toàn cầu / 글로벌경영학과 Đại học Dong-A 1 Đại học Konyang 2 Đại học Sun Moon 3 Đại học Sungkyunkwan 4 Đại học Anyang 5 Quản lý du lịch toàn cầu / 글로벌관광경영학과 Đại học Shinhan [Cơ sở 2] 1 Công nghiệp văn hóa toàn cầu / 글로벌문화산업학과 Đại học Soonchunhyang 1 Quản lý dịch vụ y tế toàn cầu / 글로벌의료서비스경영학과 Đại học Woosong 1 Thương mại toàn cầu / 글로벌통상경영학과 Đại học Shinhan [Cơ sở 2] 1 Quản lý khách sạn toàn cầu / 기업경영학부 Đại học Woosong 1 Quản lý công nghệ / 기술경영학과 Đại học Konkuk 1 Quản lý công nghệ số / 디지털기술경영전공 Đại học Hoseo 1 Giải trí & Resort / 레저&리조트학과 Đại học Kyungdong 1 Quản lý Doanh nghiệp nhỏ / 벤처중소기업학과 Đại học Soongsil 1 Quản lý dịch vụ / 서비스경영학과 Đại học nữ Gwangju 1 Quản lý thủy sản / 수산경영학과 Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 1 Quản lý dịch vụ thực phẩm / 외식서비스경영학전공 Đại học Kyungsung 1 Quản lý đường sắt / 철도경영학과 Đại học Dongyang 1 Đại học Woosong 1 Quản lý tài chính / 파이낸스경영학과 Đại học Hanyang [Hanyang Campus] 1 Quản lý hàng không / 항공경영학과 International University of Korea 1 Quản lý Dịch vụ Hàng không / 항공서비스경영학과 Đại học Quốc tế Jeju 1 Hàng không / 항공운항학과 Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc 1 Quản lý Du lịch và Khách sạn Hàng không / 항공호텔관광경영학과 Đại học Nazarene 1 Quản lý thủy sản biển / 해양수산경영학과 Đại học Quốc gia Pukyong 1 Quản lý vận chuyển / 해운경영학부 Đại học Hàng hải Hàn Quốc 1

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *