Vốn lưu động thuần (Net Working Capital – NWC) là gì?

Vốn lưu động thuần ( tiếng Anh : Net Working Capital, viết tắt : NWC ) là chênh lệch giữa gia tài thời gian ngắn và nợ thời gian ngắn .Nguồn vốn bên trong (2)Hình minh họa

Vốn lưu động thuần (Net Working Capital)

Định nghĩa

Vốn lưu động thuần trong tiếng Anh là Net Working Capital, viết tắt là NWC. Vốn lưu động thuần hay vốn lưu động thường xuyên là chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn.

Ý nghĩa

Vốn lưu động thuần là thước đo tính thanh khoản, hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính ngắn hạn của công ty. Một công ty có lượng vốn lưu động thuần đáng kể sẽ có cơ hội tiềm năng để đầu tư và phát triển.

trái lại, trong trường hợp gia tài hiện tại của công ty không vượt quá những khoản nợ hiện tại, thì công ty đó hoàn toàn có thể gặp khó khăn vất vả do không bảo vệ năng lực giao dịch thanh toán, thậm chí còn phá sản .- Ý nghĩa kinh tế tài chính của chỉ tiêu vốn lưu động thuần là để nhìn nhận phương pháp hỗ trợ vốn vốn lưu động của doanh nghiệp .- Để nhìn nhận mức độ bảo đảm an toàn hay rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính trong hoạt động giải trí của doanh nghiệp. Người ta thường phối hợp chỉ tiêu này với nhóm chỉ tiêu phản ánh năng lực thanh toán giao dịch .

Cách xác định vốn lưu động thuần NWC

NWC = Nguồn vốn dài hạn – Tài sản dài hạnHoặcNWC = Tài sản thời gian ngắn – Nợ thời gian ngắnCách giám sát vốn lưu động thuần ( NWC ) hoàn toàn có thể nhìn nhận tình hình hỗ trợ vốn vốn lưu động của doanh nghiệp. Có ba trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra :- Trường hợp 1 : Khi gia tài thời gian ngắn lớn hơn nợ phải trả thời gian ngắn. Nghĩa là nguồn vốn lưu động tiếp tục có giá trị dương .

Khi đó, sẽ có một sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì có một bộ phận nguồn vốn lưu động thường xuyên tài trợ cho tài sản lưu động để sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Screenshot (172)Nguồn : Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính- Trường hợp 2 : Nếu gia tài lưu động nhỏ hơn nợ phải trả thời gian ngắn thì nguồn vốn lưu động liên tục sẽ có giá trị âm .Đây là tín hiệu đáng quan ngại cho doanh nghiệp khi hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp hay kiến thiết xây dựng .Trong trường hợp đặc biệt quan trọng khi nguồn vốn lưu động liên tục < 0 ( nghĩa là doanh nghiệp hình thành gia tài dài hạn bằng nguồn vốn thời gian ngắn ) là tín hiệu của việc sử dụng vốn sai, cán cân thanh toán giao dịch chắc như đinh đã mất cân đối, thông số năng lực giao dịch thanh toán nợ < 1 .Tuy nhiên, so với ngành thương mại thì cách hỗ trợ vốn này vẫn hoàn toàn có thể xảy ra vì ngành này có vận tốc quay vòng vốn nhanh .Screenshot (173)Nguồn : Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính- Trường hợp 3 : Nếu gia tài lưu động bằng nợ phải trả thời gian ngắn, hay nguồn vốn liên tục bằng giá trị gia tài cố định và thắt chặt thì vốn lưu động thuần sẽ có giá trị bằng không .Cách hỗ trợ vốn này cho thấy, chỉ có gia tài cố định và thắt chặt được hỗ trợ vốn bằng nguồn vốn dài hạn, còn gia tài lưu động được hỗ trợ vốn bằng nguồn vốn thời gian ngắn. Trường hợp này cũng không tạo ra được tính không thay đổi trong hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, đặc biệt quan trọng so với những ngành có vận tốc quay vòng vốn chậm .Screenshot (174)

Nguồn: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính

Đánh giá chung

– Với mỗi doanh nghiệp tại những thời gian khác nhau thì phương pháp hỗ trợ vốn gia tài lưu động cũng sẽ khác nhau .- Tuy nhiên qua xem xét mối quan hệ trên đây cho phép nhà quản trị nhìn nhận được tình hình hỗ trợ vốn gia tài lưu động của doanh nghiệp, trên cơ sở đó sẽ có những kiểm soát và điều chỉnh và lựa chọn chủ trương hỗ trợ vốn vốn lưu động thích hợp cho doanh nghiệp .

(Tài liệu tham khảo: Working Capital (NWC), Investopedia; Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.