Kinh tế phát triển (Development Economics) là gì? Bản chất của kinh tế phát triển

Kinh tế phát triển ( tiếng Anh : Development Economics ) là một bộ phận của kinh tế học, nghiên cứu và điều tra phương pháp để cải tổ điều kiện kèm theo kinh tế tài chính, kinh tế và xã hội ở những nước đang phát triển .Development-Economics

Hình minh họa. Nguồn: marketbusinessnews.com

Kinh tế phát triển

Khái niệm

Kinh tế phát triển trong tiếng Anh là Development Economics.

Kinh tế phát triển là một nhánh của kinh tế học, tập trung vào việc cải thiện các điều kiện tài chính, kinh tế và xã hội ở các nước đang phát triển. 

Kinh tế phát triển xem xét các yếu tố như y tế, giáo dục, điều kiện làm việc, chính sách trong nước và quốc tế và điều kiện thị trường với trọng tâm là cải thiện điều kiện ở các nước nghèo nhất thế giới.

Lĩnh vực này cũng xem xét cả những yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô tương quan đến cấu trúc của những nền kinh tế đang phát triển, cũng như tăng trưởng kinh tế trong nước và quốc tế. Kinh tế vĩ mô đề cập đến những yếu tố có ảnh hưởng tác động rộng như lãi suất vay, trong khi kinh tế vi mô tương quan đến những tác động ảnh hưởng cá thể .

Bản chất của kinh tế phát triển

Kinh tế phát triển nghiên cứu sự chuyển đổi của các quốc gia mới nổi thành các quốc gia thịnh vượng hơn. Các chiến lược để chuyển đổi một nền kinh tế đang phát triển thường mang tính độc nhất vì nền tảng xã hội và chính trị của các quốc gia có thể khác biệt nhau rất lớn.

Sinh viên kinh tế và những nhà kinh tế học chuyên nghiệp tạo ra những lí thuyết và chiêu thức hướng dẫn việc xác lập những chủ trương nào hoàn toàn có thể được triển khai và tiến hành ở cấp vương quốc và quốc tế .

Một số khía cạnh của kinh tế phát triển bao gồm: xác định mức độ tăng trưởng dân số nhanh gây cản trở cho sự phát triển, sự chuyển đổi cơ cấu của các nền kinh tế, vai trò của giáo dục và chăm sóc sức khỏe đối với sự phát triển.

Kinh tế phát triển cũng bao gồm thương mại quốc tế và toàn cầu hóa, phát triển bền vững, ảnh hưởng của dịch bệnh như HIV, và tác động của thảm họa đối với sự phát triển kinh tế và con người.

Một số ví dụ về kinh tế phát triển

Chủ nghĩa trọng thươngChủ nghĩa trọng thương là một lí thuyết kinh tế giữ vai trò thống trị ở châu Âu từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 18. Lí thuyết này thôi thúc tăng cường sức mạnh nhà nước bằng cách giảm tiếp xúc với những cường quốc đối thủ cạnh tranh, ủng hộ những lao lý của chính phủ nước nhà cấm những thuộc địa thanh toán giao dịch với những vương quốc khác, thiết kế xây dựng thị trường độc quyền bằng những cảng chính .Chủ nghĩa dân tộc bản địa kinh tế

Chủ nghĩa dân tộc kinh tế bao hàm các chính sách tập trung vào kiểm soát trong nước đối với sự hình thành vốn, nền kinh tế và lao động bằng cách sử dụng thuế quan hoặc các rào cản khác. 

Những người theo chủ nghĩa dân tộc bản địa kinh tế thường không đống ý với toàn thế giới hóa và thương mại tự do .Một số lí thuyết điển hình nổi bật khác gồm có lí thuyết đổi khác cơ cấu tổ chức, lí thuyết nhờ vào quốc tế và lí thuyết kinh tế học tân cổ xưa .

(Theo investopedia)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *