Ví dụ về năng suất sinh học và năng suất kinh tế

Bạn đang làm Ví dụ về năng suất sinh học và năng suất kinh tế, bài viết này chính là dành cho bạn. Mình sẽ cho bạn đáp án trả lời, đồng thời bạn cũng sẽ nhận thêm bài viết về năng suất cây trồng

Nội dung chính Show

  • Năng suất cây trồng là gì?
  • Các loại năng suất
  • Tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp
  • Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Câu hỏi: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

Trả lời :
Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô của hàng loạt cây. Năng suất kinh tế tài chính chỉ tính năng suất chứa trong những cơ quan có giá trị kinh tế tài chính như hạt, củ. quả. lá … tùy vào mục tiêu so với từng loại cây xanh .

Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn về năng suất cây trồng nhé!

Năng suất cây trồng là gì?

Năng suất cây xanh là số lượng loại sản phẩm chính thuđược tính trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh gieo trồng hoặc diện tích quy hoạnh thu hoạch của từng loại cây xanh trong một vụ sản xuất hoặc cả năm của mộtđơn vị sản xuất nông nghiệp, một địa phương hay cả nước .

Các loại năng suất

– Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích góp được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời hạn sinh trưởng .
Ví dụ : 1 hecta gieo trồng ngô thu được 100 kg tổng sinh khối mỗi ngày, sinh khối này gồm có lá, thân, bắp, … là năng suất sinh học của cây ngô .
– Năng suất kinh tế tài chính là một phần của năng suất sinh học được tích góp trong những cơ quan ( hạt, củ, quả, lá … ) chứa những loại sản phẩm có giá trị kinh tế tài chính so với con người của từng loại cây .
Ví dụ : Cũng 1 hecta gieo trồng ngô thu được 100 kg tổng sinh khối mỗi ngày, nhưng chỉ có 10 kg là ở trong những bắp ngô, như vậy chỉ có phần bắp ngô được coi là năng suất kinh tế tài chính .

Tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp

Tăng diện tích lá:

Có thể bạn quan tâm

  • Thay thế dấu gạch chéo ngược bằng dấu gạch chéo về phía trước
  • Làm cách nào để trả về JSON từ PHP?
  • Trình độ đọc sách Ông già và biển cả là bao nhiêu?
  • Chức năng chạy Python vào thời gian cụ thể hàng ngày
  • Cách xác định vị trí lệnh không tìm thấy với Ví dụ

+ Tăng diện tích quy hoạnh lá hấp thụ ánh sáng là tăng mức độ quang hợp dẫn đến tăng tích góp chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây xanh .

+ Điều khiển tăng diện tích quy hoạnh bộ lá bằng những giải pháp : Bón phân, tưới nước hợp lý, thực thi kĩ thuật chăm nom tương thích so với loài và giống cây xanh .
+ Cách triển khai tăng diện tích quy hoạnh lá, tăng mức độ quang hợp, tăng thông số kinh tế tài chính :
– Tăng diện tích quy hoạnh lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường mức độ quang hợp dẫn đến tăng tích góp chất hữu cơ trong cây tăng năng suất cây cối .
– Điều khiển tăng diện tích quy hoạnh bộ lá nhờ những giải pháp : bón phân, tưới nước hài hòa và hợp lý, thực thi kỹ thuật chăm nom tương thích so với mỗi loại và giống cây xanh .
– Điều tiết hoạt động giải trí quang hợp của lá bằng cách vận dụng những giải pháp kỹ thuật chăm nom, bón phân, tưới nước hài hòa và hợp lý, tương thích so với mỗi loài và giống cây cối. Tạo điều kiện kèm theo cho cây hấp thụ và chuyển hóa nguồn năng lượng mặt trời một cách có hiệu suất cao .
– Tuyển chọn cách dùng cây có sự phân bổ loại sản phẩm quang hợp vào những bộ phận có giá trị kinh tế tài chính với tỷ suất cao ( hạt, quả, củ, … ) tăng thông số kinh tế tài chính của cây xanh .
– Các giải pháp nông : sinh bón phân hài hòa và hợp lý .
Ý nghĩa : cung ứng tiềm năng thu được nhiều sản lượng kinh tế tài chính cho con người

Tăng cường độ quang hợp:

– Cường độ quang hợp bộc lộ hiệu suất hoạt động giải trí của cỗ máy quang hợp. Chỉ số đó tác động ảnh hưởng quyết định hành động đến sự tích lũy chất khô và năng suất cây cối .
– Điều tiết hoạt động giải trí quang hợp của lá bằng cách vận dụng những giải pháp kĩ thuật chăm nom, bón phân, tưới nước hợp lý tương thích so với loài và giống cây xanh tạo điều kiện kèm theo cho cây hấp thụ và chuyển hóa nguồn năng lượng mặt trời một cách có hiệu suất cao .

Tăng hệ số kinh tế

– Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỉ lệ cao (hạt, quả, củ…) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

– Các giải pháp nông sinh như bón phân hợp lý, ví dụ như bón đủ phân kali giúp cây luân chuyển mẫu sản phẩm quang hợp vào hạt, củ, quả .

Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 2 (trang 50 SGK Sinh 11)

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế tài chính ?

Lời giải:

Năng suất sinh học

Năng suất kinh tế

Định nghĩa Là tổng lượng chất khô tích góp được mỗi ngày trên 1 hecta giao trồng trong suốt thời hạn sinh trưởng Một phần của năng suất sinh học được tích góp trong những cơ quan ( hạt, lá, của, quả, … ) có giá trị kinh tế tài chính so với con người
Ví dụ : Ngô được trồng trên cánh đồng thì năng suất sinh học = tổng khối lượng khô của thân + lá + bắp / ngày / 1 hecta Năng suất kinh tế tài chính = tổng khối lượng khô của những hạt ngô / ngày / 1 hecta

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat .
Create an account

– Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích góp được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời hạn sinh trưởng .
Ví dụ : 1 hecta gieo trồng ngô thu được 100 kg tổng sinh khối mỗi ngày, sinh khối này gồm có lá, thân, bắp, … là năng suất sinh học của cây ngô .

– Năng suất kinh tế là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loại cây.

Ví dụ : Cũng 1 hecta gieo trồng ngô thu được 100 kg tổng sinh khối mỗi ngày, nhưng chỉ có 10 kg là ở trong những bắp ngô, như vậy chỉ có phần bắp ngô được coi là năng suất kinh tế tài chính .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *