Đề tài Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng (Môn: Thẩm định tín dụng) – Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Ngân hàng là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế tài chính, là tín hiệu báo hiệu trạng thái sức khỏe thể chất của nền kinh tế tài chính. Với tư cách là tổ chức triển khai trung gian kinh tế tài chính nhận tiền gửi và triển khai những hoạt động giải trí cho vay và góp vốn đầu tư. Ngân hàng đã xâm nhập vào mọi nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính – xã hội như là người mở đường, người tham gia, người quyết định hành động so với mọi quy trình sản xuất kinh doanh thương mại. Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt quan trọng kinh doanh thương mại trên nghành tiền tệ. Trong số những nhiệm vụ kinh doanh thương mại của mình thì tín dụng thanh toán là nhiệm vụ kinh doanh thương mại đa phần và cũng là nội dung hầu hết của bản thân những nhân viên cấp dưới của toàn mạng lưới hệ thống. Đây là nhiệm vụ tạo ra doanh thu cao nhất, nó chiếm khoảng chừng 2/3 cống phẩm nhiệm vụ ngân hàng nhà nước có từ tiền lãi cho vay. Nhưng đây cũng là nhiệm vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng tiếc nhất. Có vô số những rủi ro đáng tiếc khác nhau khi cho vay, xuất phát từ nhiều yếu tố và hoàn toàn có thể dẫn đến việc không chi trả được nợ khi đến hạn làm cho ngân hàng nhà nước bị phá sản gây tác động ảnh hưởng nghiêm trọng cho hàng loạt nền kinh tế tài chính. Quá trình tăng trưởng của Nước Ta theo hướng CNH – HĐH theo kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước yên cầu việc tiến hành ngày càng nhiều những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính. Đó cũng đặt ra một thử thách không nhỏ so với những ngân hàng nhà nước về sự bảo đảm an toàn và hiệu suất cao của nguồn vốn cho vay theo dự án Bất Động Sản. Bởi vì, những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thường yên cầu số vốn lớn, thời hạn lê dài và rủi ro đáng tiếc rất cao. Do đó vai trò của ngân hàng nhà nước trong nền kinh tế tài chính là vô cùng quan trọng, không riêng gì việc đáp ứng vốn kịp thời và vừa đủ mà ngân hàng nhà nước còn đóng vai trò hạn chế những tổn thất kinh tế do việc triển khai những dự án Bất Động Sản không khả thi trải qua vai trò đánh giá và thẩm định những dự án Bất Động Sản độc lập. Chính thế cho nên, nhóm em đã đi sâu và tìm hiểu và khám phá công tác làm việc thẩm định và đánh giá cho vay trong những dự án Bất Động Sản. Do đó, nhóm em xin trình diễn về một phần nhỏ của nội dung trong công tác làm việc thẩm định và đánh giá đó là : Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng để làm rõ thêm nội dung này .

doc21 trang |

Chia sẻ: lvbuiluyen

| Lượt xem : 8665

| Lượt tải: 7

download

Bạn đang xem trước 20 trang

tài liệu Đề tài Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng (Môn: Thẩm định tín dụng), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH VĨNH LONG KHOA TÀI CHÍNH ˜ và ™ TIỂU LUẬN MÔN : THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG. KHÓA : K6 LỚP : NGÂN HÀNG 1 NHÓM THỰC HIỆN : 01 GVHD : BÙI THÀNH QUÍ Vĩnh Long, tháng 10 năm 2012. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐIỂM : DANH SÁCH NHÓM MSSV HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC 010 Nguyễn Thị Bảo Châu Tìm tài liệu chương II, hoàn tất, 95 % 015 Nguyễn Thị Kim Cúc Tìm tài liệu chương II. 95 % 030 Võ Thanh Hà Tìm tài liệu chương II, hoàn tất 95 % 044 Bùi Thị Kim Hoanh Tìm tài liệu chương II, hoàn tất. 95 % 063 Nguyễn Chí Linh Tìm tài liệu chương II, làm bìa. 95 % 143 Trần Nguyễn Minh Thông Tìm tài liệu phần kết bài, lập bài nháp 95 % 182 Đỗ Tường Vi Tìm tài liệu phần mở màn, lập bài nháp 95 % Tìm tài liệu chương II, lập bài nháp. 95 % MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU. 5 NỘI DUNG. 6 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN CHUNG VỀ TÍN DỤNG. 6 1. Các khái niệm chung về tín dụng thanh toán : 6 2. Vấn đề đặt ra so với công tác làm việc thẩm định và đánh giá. 6 CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC PHÁP LÝ CỦA KHÁCH HÀNG. 7 I. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC PHÁP LÝ. 7 1. Khái niệm. 7 2. Mục đích thẩm định và đánh giá khách hàng. 8 3. Phương pháp thẩm định và đánh giá. 8 4. Phân loại tư cách pháp lý. 8 5. Điều kiện được vay vốn. 10 6. Một số điểm cần quan tâm khi xem xét, nhìn nhận năng lực pháp lý của khách hàng doanh nghiệp. 11 7. Nội dung bộ hồ sơ pháp lý. 13 II.GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG. 14 1. Giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá và thẩm định tín dụng thanh toán. 14 2. Giải pháp tương hỗ tăng nhanh chất lượng tín dụng thanh toán. 17 CHƯƠNG 3 : KẾT LUẬN. 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 21 LỜI NÓI ĐẦU Ngân hàng là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế tài chính, là tín hiệu báo hiệu trạng thái sức khỏe thể chất của nền kinh tế tài chính. Với tư cách là tổ chức triển khai trung gian kinh tế tài chính nhận tiền gửi và thực thi những hoạt động giải trí cho vay và góp vốn đầu tư. Ngân hàng đã xâm nhập vào mọi nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính – xã hội như là người mở đường, người tham gia, người quyết định hành động so với mọi quy trình sản xuất kinh doanh thương mại. Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt quan trọng kinh doanh thương mại trên nghành tiền tệ. Trong số những nhiệm vụ kinh doanh thương mại của mình thì tín dụng thanh toán là nhiệm vụ kinh doanh thương mại hầu hết và cũng là nội dung đa phần của bản thân những nhân viên cấp dưới của toàn mạng lưới hệ thống. Đây là nhiệm vụ tạo ra doanh thu cao nhất, nó chiếm khoảng chừng 2/3 cống phẩm nhiệm vụ ngân hàng nhà nước có từ tiền lãi cho vay. Nhưng đây cũng là nhiệm vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng tiếc nhất. Có vô số những rủi ro đáng tiếc khác nhau khi cho vay, xuất phát từ nhiều yếu tố và hoàn toàn có thể dẫn đến việc không chi trả được nợ khi đến hạn làm cho ngân hàng nhà nước bị phá sản gây ảnh hưởng tác động nghiêm trọng cho hàng loạt nền kinh tế tài chính. Quá trình tăng trưởng của Nước Ta theo hướng CNH – HĐH theo kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước yên cầu việc tiến hành ngày càng nhiều những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính. Đó cũng đặt ra một thử thách không nhỏ so với những ngân hàng nhà nước về sự bảo đảm an toàn và hiệu suất cao của nguồn vốn cho vay theo dự án Bất Động Sản. Bởi vì, những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thường yên cầu số vốn lớn, thời hạn lê dài và rủi ro đáng tiếc rất cao. Do đó vai trò của ngân hàng nhà nước trong nền kinh tế tài chính là vô cùng quan trọng, không riêng gì việc đáp ứng vốn kịp thời và không thiếu mà ngân hàng nhà nước còn đóng vai trò hạn chế những tổn thất kinh tế do việc triển khai những dự án Bất Động Sản không khả thi trải qua vai trò đánh giá và thẩm định những dự án Bất Động Sản độc lập. Chính vì thế, nhóm em đã đi sâu và tìm hiểu và khám phá công tác làm việc thẩm định và đánh giá cho vay trong những dự án Bất Động Sản. Do đó, nhóm em xin trình diễn về một phần nhỏ của nội dung trong công tác làm việc thẩm định và đánh giá đó là : Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng để làm rõ thêm nội dung này. NỘI DUNG CHƯƠNG I : TỔNG QUAN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG : 1. Các khái niệm chung về tín dụng thanh toán : “ Tín dụng là sự chuyển nhượng ủy quyền trong thời điểm tạm thời một lượng giá trị từ người chiếm hữu sang người sử dụng và sau một thời hạn nhất định được quay trở lại người chiếm hữu một lượng giá trị lớn hơn khởi đầu ”. Gồm những loại : – Tín dụng thương mại : là quan hệ tín dụng thanh toán giữa những đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại được thực thi dưới hình thức mua bán chịu những khoản vật tư hay nguyên vật liệu sản phẩm & hàng hóa, công cụ lưu thông của tín dụng thanh toán thương mại thường là những thương phiếu. – Tín dụng nhà nước : + Là mối quan hệ tín dụng thanh toán giữa nhà nước và những những tầng lớp dân cư hoặc với những tổ chức triển khai được thực thi dưới hình thức cơ quan chính phủ phát hành những công trái để kêu gọi vốn của nhân dân và tổ chức triển khai trong xã hội. + Loại hình tín dụng thanh toán này giúp ngân sách nhà nước kích thích kinh tế tài chính tăng trưởng và xử lý một phần thất nghiệp nhờ góp vốn đầu tư vào hạ tầng. – Tín dụng ngân hàng nhà nước : Là quan hệ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng vốn giữa ngân hàng nhà nước và khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản ngân sách nhất định. – Tín dụng tiêu dùng : + Là loại tín dụng thanh toán phân phối nhu yếu của những tầng lớp dân cư trong xã hội để shopping phương tiện đi lại hoạt động và sinh hoạt và nhà ở. + Tín dụng tiêu dùng được triển khai qua việc bán hàng trả góp để kích thích tiêu dùng bằng thu nhập trong tương lai, trong dân chúng. – Tín dụng quốc tế : Là mối quan hệ cho vay và sử dụng vốn lẫn nhau giữa những nước, những tổ chức triển khai của nhà nước, những tổ chức triển khai quốc tế, những Doanh Nghiệp xuất nhập khẩu … Loại tín dụng thanh toán này thường là dài hạn và nhằm mục đích mục tiêu trợ giúp những nước đang tăng trưởng 2. Vấn đề đặt ra so với công tác làm việc thẩm định và đánh giá : Để hoàn toàn có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất những khoản nợ xấu và đưa ra quyết định hành động tương thích, thẩm định và đánh giá là một trong những khâu quan trọng trong việc ra quyết định hành động cho vay giúp ngân hàng nhà nước phòng ngừa được rủi ro đáng tiếc so với những khoản nợ. Đồng thời, quy trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế tài chính quốc tế, mở ra cho Nước Ta nhiều thời cơ tăng trưởng nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Hòa mình vào xu thế chung, nền kinh tế tài chính nước ta lúc bấy giờ đã và đang trong quá trình thực thi thay đổi tổng lực nhằm mục đích tạo những bước chuyển biến can đảm và mạnh mẽ đưa quốc gia nhanh gọn đi lên. Phấn đấu từ nay đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp văn minh. Để thực thi tiềm năng công nghiệp hóa, tân tiến hóa “ Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất – kỹ thuật văn minh, cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính hài hòa và hợp lý, quan hệ sản xuất tân tiến, tương thích với trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và niềm tin cao, quốc phòng, bảo mật an ninh vững chãi, dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh văn minh, kiến thiết xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội [ 2 ] ”. Muốn vậy những giải pháp góp vốn đầu tư cần phải đồng điệu, phải được tiến hành nhanh gọn và mang lại hiệu suất cao về mặt kinh tế tài chính – xã hội. Tuy nhiên, những biến hóa trong quy trình hội nhập và do ảnh hưởng tác động của nền kinh tế tài chính quốc tế. Thị trường kinh tế tài chính Nước Ta đang dịch chuyển can đảm và mạnh mẽ, việc cho vay và đáp ứng vốn nhằm mục đích tiến hành những giải pháp góp vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn vất vả, vướng mắc và trở ngại. Do vậy, tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước được coi là đòn kích bẩy quan trọng cho nền kinh tế tài chính. Nghiệp vụ này không chỉ có ý nghĩa với nền kinh tế tài chính mà nó còn là nhiệm vụ số 1, có ý nghĩa quan trọng, quyết định hành động so với sự sống sót và tăng trưởng của từng ngân hàng nhà nước. Đi liền với nó, chất lượng tín dụng thanh toán làm thế nào hoàn toàn có thể tương hỗ tốt nhất, là cơ sở để phán quyết tín dụng thanh toán đúng đắn, tăng tính bền vững và kiên cố và độ bảo đảm an toàn cao của những giải pháp được hỗ trợ vốn. CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC PHÁP LÝ CỦA KHÁCH HÀNG : I. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC PHÁP LÝ : 1. Khái niệm : Thẩm định tín dụng thanh toán là việc sử dụng những công cụ và kĩ thuật nghiên cứu và phân tích nhằm mục đích kiểm tra, nhìn nhận mức độ đáng tin cậy và rủi ro đáng tiếc của một dự án Bất Động Sản khách hàng đã xuất trình nhằm mục đích ship hàng cho việc ra quyết định hành động tín dụng thanh toán. Thẩm định tín dụng thanh toán là một rong những khâu rất quan trọng trong hàng loạt tiến trình tín dụng thanh toán. Do đó, để bảo vệ được tiềm năng tịch thu nợ, đánh giá và thẩm định tín dụng thanh toán cần tập trung chuyên sâu vào những nội dung chính sau đây : + Thẩm định về tư cách của khách hàng. + Thẩm định về tình hình sản xuất kinh doanh thương mại. + Phân tích tình hình kinh tế tài chính. + Thẩm định giải pháp sản xuất kinh doanh thương mại. + Ước lượng và trấn áp rủi ro đáng tiếc. + Các nội dung khác. 2. Mục đích đánh giá và thẩm định khách hàng : Mục đích của thẩm định và đánh giá tín dụng thanh toán là việc ra quyết định hành động cho vay. Việc đánh giá và thẩm định khách hàng và nghiên cứu và phân tích hồ sơ và giải pháp vay vốn do nhân viên nghiên cứu và phân tích tín dụng thanh toán chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai với sự phối hợp của nhân viên khách hàng có tương quan. Do vậy, để giúp cho cán bộ tín dụng thanh toán và chỉ huy ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể mạnh dạn và tránh sai lầm đáng tiếc trong quyết định hành động cho vay, đánh giá và thẩm định tín dụng thanh toán cần đạt được những tiềm năng sau : + Đánh giá được mức độ an toàn và đáng tin cậy của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mà khách hàng đã lập và nộp cho ngân hàng nhà nước khi làm thủ tục vay vốn. + Phân tích và nhìn nhận được mức độ rủi ro đáng tiếc của dự án Bất Động Sản khi quyết định hành động cho vay. Giảm Xác Suất của hai loại sai lầm đáng tiếc khi quyết định hành động cho vay : ( 1 ) cho một dự án Bất Động Sản tồi và ( 2 ) khước từ cho vay một dự án Bất Động Sản tốt. 3. Phương pháp thẩm định và đánh giá. Ngoài việc kiểm tra, xem xét, đánh giá và thẩm định qua hồ sơ xin cấp tín dụng thanh toán do khách hàng cung ứng, cán bộ thẩm định và đánh giá phải tìm hiểu, tích lũy, tổng hợp và nghiên cứu và phân tích những nguồn thông tin về khách hàng để việc nhìn nhận, nghiên cứu và phân tích được tổng lực. Các nguồn thông tin chính gồm có : thông tin do khách hàng cung ứng, thông tin do cán bộ đánh giá và thẩm định tự tìm hiểu từ những nguồn thông tin khác ( mạng thông tin tín dụng thanh toán, phương tiện đi lại truyền thông online, từ những Bộ, Ngành, Thương Hội ngành nghề, những đơn vị chức năng có quan hệ với khách hàng … ). 4. Phân loại tư cách pháp lý. Trong quan hệ giữa người với người, những bên được gọi là chủ thể. Trên nguyên tắc, mọi cá thể đều có tư cách pháp lý, nhưng với tổ chức triển khai thì không phải. Để được Nhà nước công nhận có tư cách pháp lý, chủ thể cần phải cung ứng tối thiểu một hoặc cả hai điều kiện kèm theo sau : – Có năng lực hưởng quyền và gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý ( năng lực pháp lý ) – Có năng lực thực tiễn ( được pháp lý thừa nhận ) để thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý ( năng lực hành vi ) * Tư cách thể nhân là tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận cho một cá thể ( con người bằng xương, bằng thịt ). Người này được gọi là thể nhân. Mỗi cá thể đang hiện hữu trong xã hội đều được Nhà nước công nhận tư cách thể nhân, bất kể họ đã trưởng thành hay chưa, có nhận thức được hoặc tăng trưởng có thông thường hay không : “ Mọi cá thể đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau. Năng lực pháp lý dân sự của cá thể có từ khi người đó sinh ra và chấm hết khi người đó chết ” ( Điều 16 Bộ luật dân sự năm 1995 ). * Tư cách pháp nhân là tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận cho một tổ chức triển khai ( nhóm người ) có khả tồn tại và hoạt động giải trí độc lập trước pháp lý. Tổ chức này được gọi là pháp nhân ( là con người trên phương diện pháp lý chứ không phải con người thực thể ). Khác với thể nhân, không phải tổ chức triển khai nào, tập thể nào cũng đều được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân. Theo điều 94 BLDS năm 1995, một tổ chức triển khai muốn được công nhận tư cách pháp nhân phải hội dủ những điều kiện kèm theo cơ bản sau : – Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, được cho phép xây dựng, ĐK hoặc công nhận ; – Có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ngặt nghèo ; – Có gia tài độc lập với cá thể, tổ chức triển khai khác và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài đó ; – Nhân danh mình tham gia những quan hệ xã hội một cách độc lập. Một pháp nhân luôn luôn bảo vệ có không thiếu năng lực pháp lý và năng lực hành vi. Theo điều 110 BLDS năm 1995, ở nước ta có những loại pháp nhân sau : – Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang ; – Tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị xã hội ; – Tổ chức kinh tế tài chính ; – Tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội-nghề nghiệp ; – Quỹ xã hội, quỹ từ thiện ; – Các tổ chức triển khai khác có đủ điều kiện kèm theo pháp luật tại điều 94 BLDS. * Một số tư cách pháp lý đặc biệt quan trọng : Hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác là những tập thể chỉ được lao lý được cho phép tham gia 1 số ít quan hệ pháp lý nhất định như : quan hệ đất đai, quan hệ dân sự, thương mại, … ( xem Bộ luật dân sự 1995, chương IV từ điều 116 đến 129 ). Từ đó Tóm lại : Khách hàng có đủ tư cách pháp nhân để xác lập mối quan hệ tín dụng thanh toán với ngân hàng nhà nước hay không ? Trường hợp chưa đủ thì cần bổ trợ những văn bản pháp lý khác. 5. Điều kiện được vay vốn : Vốn vay phải được sử dụng đúng theo mục tiêu mà khách hàng đã dăng ký với ngân hàng nhà nước. Để bảo vệ nguyên tắc này những Ngân hàng phải liên tục giám sát và kiểm tra việc sử dụng vốn cúa những cá thể. Đồng thời cũng như mọi khoản vay khác, những khoản vay của những khách hàng cá thể cần bảo vệ trả đúng trả đủ cho ngân hàng nhà nước theo những thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong hợp đồng. Và những nội dung được nhu yếu cho công tác làm việc đánh giá và thẩm định. Đánh giá về năng lực pháp lý của khách hàng : + Khách hàng xin cấp tín dụng thanh toán phải có đủ năng lực pháp lý theo lao lý của pháp lý, phải có đủ hồ sơ chứng tỏ năng lực pháp lý theo pháp luật của pháp lý hiện hành. + Đối với những khách hàng xin cấp tín dụng thanh toán là pháp nhân phải kiểm tra tính pháp lý của ” người đại diện thay mặt pháp nhân ” theo lao lý của pháp lý. Trong một số ít trường hợp, theo nhu yếu của mô hình cấp tín dụng thanh toán, phải xem khách hàng có thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo thuộc đối tượng người tiêu dùng cấp tín dụng thanh toán hay không. + Đánh giá quan hệ của khách hàng với những Tổ chức tín dụng thanh toán + Đánh giá chung về khách hàng xin cấp tín dụng thanh toán. * Thông tin ( cá thể, tổ chức triển khai ) : cần kiểm tra 1 số ít nội dung chính về cá thể như năng lực hành vi dân sự theo pháp luật của Bộ Luật dân sự, hộ khẩu thường trú, chứng minh thư, tuổi, địa chỉ cư trú, … * Tài chính ( Thu nhập ). * Uy tín của khách hàng : nghiên cứu và phân tích những khoản vay, nợ của khách hàng, chủ góp vốn đầu tư với những Tổ chức tín dụng thanh toán trong và ngoài nước, những khoản vay tín dụng thanh toán thời gian ngắn, trung hạn, bảo lãnh ( kể cả bảo lãnh trả chậm và bảo lãnh khác ), doanh thu cho vay, thu nợ, dư nợ ; nhìn nhận mức độ tin tưởng trong quan hệ tín dụng thanh toán của khách hàng với những ngân hàng nhà nước, những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trong việc trả nợ tiền vay, doanh thu tiền gửi, thực thi những cam kết. Việc nhìn nhận uy tín của khách hàng nhằm mục đích để hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro đáng tiếc do chủ quan khách hàng gây nên như : rủi ro đáng tiếc về đạo đức, rủi ro đáng tiếc về thiếu năng lực, trình độ, kinh nghiệm tay nghề, năng lực thích ứng với thị trường ; đề phòng, phát hiện những thủ đoạn lừa đảo ngay từ bắt đầu của một số ít khách hàng. * Tài sản bảo vệ ( đất, nhà, thiết bị, sản phẩm & hàng hóa ) : như quy mô kinh doanh thương mại, công nghệ tiên tiến thiết bị, khu vực hoạt động giải trí, mô hình chiếm hữu, những loại sản phẩm chính, những tiện ích, những mối quan hệ về tiêu thụ loại sản phẩm, quan hệ về kinh tế tài chính. Doanh nghiệp phải xác lập được vị thế của mình so với khách hàng, xem xét kế hoạch cạnh tranh đối đầu qua việc nghiên cứu và phân tích điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp qua hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại và lưu thông sản phẩm & hàng hóa. 6. Một số điểm cần quan tâm khi xem xét, nhìn nhận năng lực pháp lý của khách hàng doanh nghiệp. Để nhìn nhận năng lực pháp lý của khách hàng vay vốn, điều quan trọng là phải biết được khách hàng thuộc mô hình doanh nghiệp nào, thành phần kinh tế tài chính nào, và những luật nào sẽ kiểm soát và điều chỉnh việc xây dựng cũng như hoạt động giải trí của khách hàng. Do đó, cần địa thế căn cứ vào mô hình doanh nghiệp, so sánh với những văn bản pháp quy ( luật, nghị định, thông tư, quyết định hành động, và những văn bản dưới luật khác ) kiểm soát và điều chỉnh từng mô hình doanh nghiệp, để từ đó nhìn nhận năng lực pháp lý của khách hàng vay vốn. Đến thời gian lúc bấy giờ, khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của một số ít bộ luật tương quan tới hoạt động giải trí của những mô hình doanh nghiệp được tóm tắt như sau : + Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật doanh nghiệp : Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân ; doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị xã hội khi được quy đổi thành công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một hoặc hai thành viên trở lên hoặc công ty CP ; + Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật doanh nghiệp nhà nước : Công ty nhà nước ; so với doanh nghiệp có 100 % vốn nhà nước tổ chức triển khai dưới hình thức công ty CP nhà nước, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn nhà nước một hoặc hai thành viên trở lên, Luật DNNN chỉ lao lý về thẩm quyền của chủ sở hữu nhà nước trong việc quyết định hành động xây dựng mới, tổ chức triển khai lại, giải thể và quy đổi chiếm hữu những doanh nghiệp này với tư cách là chủ sở hữu và pháp luật về quan hệ giữa chủ sở hữu nhà nước với người được ủy quyền đại diện thay mặt phần vốn góp của nhà nước và công ty nhà nước. Việc tổ chức triển khai quản trị hoạt động giải trí và thực thi những thủ tục xây dựng, ĐK kinh doanh thương mại, tổ chức triển khai lại, giải thể, quy đổi chiếm hữu được triển khai theo pháp luật của Luật doanh nghiệp ; + Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh Luật góp vốn đầu tư quốc tế tại Nước Ta : Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế dưới những hình thức doanh nghiệp liên kết kinh doanh, doanh nghiệp 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế, và hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại có bên quốc tế tham gia ; Sự lan rộng ra của khái niệm Doanh nghiệp Nhà nước : Nhằm tạo tiền đề và tiến tới hình thành một khung pháp lý thống nhất, bình đẳng giữa những mô hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính, Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003 đã lan rộng ra khái niệm doanh nghiệp nhà nước hơn so với Bộ luật DNNN phát hành năm 1995, theo đó có 3 loại doanh nghiệp nhà nước, đơn cử như sau : + ( 1 ) DNNN có 100 % vốn nhà nước, hoạt động giải trí theo Luật DNNN mới ( năm 2005 ) được gọi là Công ty nhà nước ( để phân biệt với DNNN có 100 % vốn nhà nước nhưng hoạt động giải trí theo những luật khác ) ; + ( 2 ) Công ty CP, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một hoặc hai thành viên trở lên có 100 % vốn Nhà nước, hoạt động giải trí theo Luật Doanh nghiệp ; và + ( 3 ) Công ty CP, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên có CP chi phối hoặc vốn góp chi phối của nhà nước, hoạt động giải trí theo Luật doanh nghiệp, Luật góp vốn đầu tư quốc tế tại Nước Ta. Chính vì có sự lan rộng ra khái niệm DNNN, nên nếu dùng chung một khái niệm DNNN thì dễ lẫn lộn giữa 3 loại DNNN nói trên, do vậy khi nhìn nhận năng lực pháp lý của DNNN, cần phải nẵm vững được DNNN đó thuộc mô hình gì. Mặc dù khái niệm DNNN gồm có cả 3 loại doanh nghiệp nêu trên, nhưng những công ty CP, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ( dù có 100 % vốn nhà nước hay vốn nhà nước chi phối ), vẫn hoạt động giải trí theo Luật doanh nghiệp hoặc Luật Đầu tư quốc tế tại Nước Ta, từ việc xây dựng, tổ chức triển khai lại, giải thể, chuyển đối ở hữu, tổ chức triển khai quản trị và hoạt động giải trí của những công ty này. Về mô hình DNNN thứ ( 2 ) và thứ ( 3 ) trên đây, Luật DNNN mới không can thiệp, không pháp luật chồng chéo với Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Đầu tư quốc tế tại Nước Ta, mà chỉ kiểm soát và điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ sở hữu nhà nước với người đại diện thay mặt vốn nhà nước tại những công ty CP, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, mà mối quan hệ này chưa được kiểm soát và điều chỉnh ở những luật đó. Đối với khách hàng là doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc vào, nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ chính và sau cuối vẫn là pháp nhân có đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào đó, nên mọi thanh toán giao dịch với ngân hàng nhà nước : Mục đích vay vốn, mức vốn được phép vay, thời hạn vay vốn, thời hạn hoàn trả nợ vay, những hình thức bảo vệ tiền vay, … đều phải được pháp nhân của đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc vào đó có quan điểm chính thức bằng văn bản. Đối với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn : Điều 42 Luật doanh nghiệp – Các hợp đồng phải được hội đồng thành viên chấp thuận đồng ý lao lý rõ : Nếu hợp đồng được ký mà chưa được Hội đồng thành viên đồng ý chấp thuận trước ( chậm nhất là 15 ngày trước khi ký ), thì hợp đồng đó vô hiệu và được giải quyết và xử lý theo pháp luật của lao lý. Do đó, để tránh rơi vào trường hợp hợp đồng vô hiệu, những hợp đồng kinh tế tài chính, dân sự, … trong đó có quan hệ với ngân hàng nhà nước như nội dung trong giấy ý kiến đề nghị vay vốn do Giám đốc công ty ký ( mức vốn đề xuất vay, mục tiêu sử dụng vốn vay, thời hạn vay trả, những hình thức bảo vệ tiền vay, … ) đều phải được Hội đồng thành viên chấp thuận đồng ý trước bằng văn bản. Khách hàng là công ty CP : Hội đồng quản trị là cấp quyết định hành động những nội dung như : Chiến lược tăng trưởng của công ty, giải pháp góp vốn đầu tư, chỉ định và không bổ nhiệm những chức vụ giám đốc ( tổng giám đốc ) và cán bộ quản trị quan trọng khác của công ty. Tất cả những quan tâm nêu trên để giúp cán bộ ngân hàng nhà nước trong quy trình nhìn nhận năng lực pháp lý khách hàng. Về nhu yếu nhìn nhận, kết thúc nội dung này, cán bộ ngân hàng nhà nước phải nêu rõ và nhìn nhận được : + Tên khách hàng vay vốn ; + Quyết định xây dựng, cấp ra quyết định hành động xây dựng, ngành nghề nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí. Ngành nghề nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí hiện tại có tương thích với nghành của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mà khách hàng đặt yếu tố vay vốn tại ngân hàng nhà nước hay không ? ; + Người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty ; + Chế độ hạch toán : Độc lập hay phụ thuộc vào. Tuy nhiên việc tìm hiểu và khám phá cần thực thi khôn khéo và tế nhị. 7. Nội dung bộ hồ sơ pháp lý : + Đối với cá thể, hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác : – Đăng ký kinh doanh thương mại ( so với những trường hợp pháp lý có pháp luật phải đă

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *