Thành ngữ thông dụng tại Mỹ: Short-tempered, Make a mountain out of a molehill

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “ POPULAR AMERICAN IDIOMS ” bài số 19 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon đảm nhiệm .
The two idioms we’re learning today are SHORT-TEMPERED and MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL
Trong bài học kinh nghiệm ngày hôm nay, hai thành ngữ ta học là SHORT-TEMPERED và MAKE A MOUNTAIN OUT OF A MOLEHILL .

Mai Lan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It’s lunch time; employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the pasta dishes prepared by a rather popular chef here.

Mai Lan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng quán ăn Ý. Đó là giờ ăn trưa ; nhân viên cấp dưới những doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết những ghế. Mai Lan và Mike có một giờ để ăn trưa và và họ thực sự thú vị thời hạn nghỉ này. Họ trông tự do và chuẩn bị sẵn sàng để chiêm ngưỡng và thưởng thức những món ăn mì được chuẩn bị sẵn sàng bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này .
MIKE : Mai Lan, how do you like this place ? The atmosphere is quite nice, isn’t it ?
Mai Lan, cô thích tiệm này không ? Không khí khá dễ thương và đáng yêu, phải không ?
MAI LAN : Yes, I agree. I like the pictures on the wall, they depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different !
Có. Tôi chấp thuận đồng ý. Tôi thích những tranh vẽ treo trên tường mô tả cảnh rất lâu rồi người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác giờ đây .
MIKE : This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right, not too soft as in many other places and their tomato sauce and meatballs are excellent .
Tiệm ăn này nổi tiếng về món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới, không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm .
MAI LAN : Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles, and Asians such as the Chinese, Japanese and Vietnamese eat a lot of noodles too ?
Anh có chú ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á châu như người Nước Trung Hoa, Nhật Bản và Nước Ta cũng ăn mì nhiều lắm không ?
MIKE : That’s true. Some people say Italian spaghetti noodle originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, Nước Trung Hoa at Kublai Khan’s time ( 13 rd century ) and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from Trung Quốc when he returned to Venice .
Đúng. Có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một hòn đảo ở miền Nam nước Ý. Nhiều người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Quốc vào thời Hốt Tất Liệt ( cháu Thành Cát Tư Hãn, thế kỷ thứ 13 ) ở đó nhiều năm ; biết về mì của người Nước Trung Hoa, và mang ý niệm mì Nước Trung Hoa về Venise khi ông ta trở lại đó .
MAI LAN : Interesting ! I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look ! A commotion over there. I wonder what happened .
Hay nhỉ. Tôi thích hiểu biết về những thực phẩm và văn hóa truyền thống về thực phẩm. Ồ, nhìn kìa ! Có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xẩy ra .
MIKE : I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilling on a customer and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered !
Tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách ; người này nổi giận, hô hào anh bồi bàn. Người khách này có vẻ như khá short-tempered .
MAI LAN : Short-tempered ? His temper is short ? Does that mean he’s not patient ?
Short-tempered ? Phong thái của anh ta ngắn ngủi ? Đó nghĩa là anh ta không kiên trì, phải không ?
MIKE : Right, Mai Lan. Short S-H-O-R-T tempered T-E-M-P-E-R-E-D means getting upset easily, becoming angry very quickly .
Đúng Mai Lan. Short S-H-O-R-T tempered T-E-M-P-E-R-E-D có nghĩa là trở nên không dễ chịu một cách thuận tiện, dễ nổi nóng .
MAI LAN : Phew ! I’m glad you’re not short-tempered .
Tôi mừng quá anh không short-tempered .
MIKE : I know. I’m glad for myself, too. If I were short-tempered, I’d never have the honor to be your friend, right, Princess ?
Tôi biết. Tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnhđược làm bạn của cô, phải không, Công chúa ?

MAI LAN: Mike, don’t be sarcastic again. But you’re right. I don’t want to be short-tempered either. We don’t gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired!

Mike, đừng có mai mỉa nữa, anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cung cách đó làm ta mệt !
MIKE : Look ! The man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant’s manager. He’s making a mountain out of a molehill !
Nhìn kìa, ông ta đang vung nắm tay đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill, có cái đống đất loài chuột chủi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi .
MAI LAN : Mike, please slow down. Say that idiom again .
Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại cái thành ngữ đó đi .
MIKE : Make a mountain out of a molehill. Mountain M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow, the dirt collects like small hills above ground, called molehills .
Make a mountain out of a molehill, có cái đống đất loài chuột chủi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mountain M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain. Rặng Hy Mã Lạp Sơn là rặng núi cao nhất quốc tế. Molehill M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là loài động vật hoang dã có vú, trông gần giống loài chuột, nó gần như mù, nó sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất, thành những đống nhỏ gọi là molehill .
MAI LAN : And the meaning of “ making a mountain out of a molehill ” is …
Và nghĩa của “ making a mountain out of a molehill ” là …
MIKE : Making a big issue out of something not so important .
Làm to chuyện .
MAI LAN : Ooh ! That’s unnecessary ! We’ll get a headache from behaving this way .
Ồ. Điều đó không thiết yếu. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy .
MIKE : Then don’t make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that’s not pleasing to your ears, OK ?
Vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé .
MAI LAN : Mike. That depends. If you don’t mean it, then there’s a good chance I’ll overlook it. If you’re serious, then, excuse me, I’ll …
Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý thì tôi hoàn toàn có thể bỏ lỡ. Nếu anh chủ ý thì, coi chừng, tôi sẽ …
MIKE : OK, OK, make a mountain out of a molehill, right ? Oh, oh, I’m truly scared !
OK, OK, làm to chuyện phải không ? Tôi sợ lắm !
MAI LAN : Well. It’s a good thing I’m not short-tempered. So you’re safe !
Rồi. May mà tôi không dễ nổi nóng, vậy anh bảo đảm an toàn đấy !
MIKE : And it’s a good thing we both enjoy humor !

Và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài.

MAI LAN : Here comes the server with our orders. Let’s enjoy this treat !
Đây rồi người bồi bàn mang tới thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào !

Hôm nay tất cả chúng ta vừa học hai thành ngữ : short – tempered nghĩa là dễ nổi nóng và make a mountain out of a molehill nghĩa là làm to chuyện, “ có bé xé ra to ”. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *