Cách giải bài tập về Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng hay, chi tiết | Vật Lí lớp 10

Cách giải bài tập về Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng hay, chi tiết

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1. Lực căng bề mặt.

– Lực căng bề mặt tính năng lên một đoạn đường nhỏ bất kể trên bề mặt chất lỏng luôn luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích quy hoạnh bề mặt của chất lỏng và có độ lớn tỉ lệ thuận với độ dài của đoạn đường đó :
f = σ l .
– Với σ là thông số căng mặt ngoài, có đơn vị chức năng là N / m. Hệ số σ nhờ vào vào thực chất và nhiệt độ của chất lỏng : σ giảm khi nhiệt độ tăng .

2. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.

– Bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó có dạng mặt khum lỏm khi thành bình bị dính ướt và có dạng mặt khum lồi khi thành bình không bị dính ướt .

3. Hiện tượng mao dẫn.

– Hiện tượng mức chất lỏng ở bên trong những ống có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng kỳ lạ mao dẫn .
– Các ống trong đó xẩy ra hiện tượng kỳ lạ mao dẫn gọi là ống mao dẫn .
– Hệ số căng mặt ngoài σ càng lớn, đường kính trong của ống càng nhỏ mức chênh lệch chất lỏng trong ống và ngoài ống càng lớn .

Bài tập vận dụng

Bài 1: Một màng xà phòng được căng trên mặt khung dây đồng hình chữ nhật treo thẳng đứng, đoạn dây ab dài 50mm và có thể trượt dễ dàng trên khung. Tính trọng lượng P của đoạn dây ab để nó cân bằng. Màng xà phòng có hệ số căng mặt ngoài σ = 0,04N/m.

Hướng dẫn:

Lực căng bề mặt của xà phòng là : F = σ. l .
Để dây nằm cân đối thì : F = P .
⇔ P = σ. l = 2.10 – 3 N .

Quảng cáo

Bài 2: Cho nước vào một ống nhỏ giọt có đường kính miệng ống là d = 0,4mm. Hệ số căng bề mặt của nước là s = 73.10-3 N/m. Lấy g = 9,8m/s2. Tính khối lượng giọt nước khi rơi khỏi ống.

Hướng dẫn:

Lúc giọt nước hình thành, lực căng bề mặt F ở đầu ống kéo nó lên là :
F = s. l = s. ( πd ) .
Giọt nước rơi khỏi ống khi khối lượng giọt nước bằng lực căng bề mặt : F = P .

⇔ mg = s.(πd) ⇔ Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án = 0,0094g

Bài 3: Nhúng một khung hình vuông có chiều dài mỗi cạnh là 10cm vào rượu rồi kéo lên. Tính lực tối thiểu kéo khung lên, nếu biết khối lượng của khung là 5g. cho hệ số căng bề mặt của rượu là 24.10-3N/m và g = 9,8m/s2.

Hướng dẫn:

Lực kéo thiết yếu để nâng khung lên : Fk = mg + f .
Ở đây f = 2. s. l nên :
Fk = mg + 2. s. l = 5.10 – 3.9,8 + 2.24.10 – 3.4.0, 1 = 0,068 N

Bài 4: Một cộng rơm dài 10cm nổi trên mặt nước. người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống một bên mặt nước của cọng rơm và giả sử nước xà phòng chỉ lan ra ở một bên. Tính lực tác dụng vào cộng rơm. Biết hệ số căng mặt ngoài của nước và nước xà phòng lần lượt là s1 = 73.10-3 N/m, s2 = 40.10-3 N/m.

Hướng dẫn:

Giả sử bên trái là nước,bên phải là dung dịch xà phòng. Lực căng bề mặt tác dụng lên cộng rơm gồm lực căng mặt ngoài F1→, F2→ của nước và nước xà phòng.

Gọi l là chiều dài cộng rơm: Ta có: F1 = s1.l, F2 = s2.l. Do s1 > s2 nên cộng rơm dịch chuyển về phía nước.

Hợp lực công dụng lên cọng rơm : F = F1 – F2 = ( 73 – 40 ). 10-3. 10.10 – 2 = 33.10 – 4N .

Bài 5: Có 20 cm3 nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8 mm. Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một. Hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt, cho biết s = 0,073 N/m, D = 103 kg/m3, g = 10 m/s2.

Hướng dẫn:

Khi giọt nước mở màn rơi : P1 = F
⇔ m1 g = s. l .
⇔ V1 Dg = s. l .
⇔ ( V / n ). Dg = s. ( πd ) .
Suy ra số giọt nước trong ống là :
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Quảng cáo

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng?

A. Bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí .
B. Chiếc đinh ghim nhờn mỡ nỗi trên mặt nước .
C. Nước chảy từ trong vòi ra ngoài .
D. Giọt nước động trên lá sen .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 2: Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng :

A. Làm tăng diện tích quy hoạnh mặt thoáng của chất lỏng .
B. Làm giảm diện tích quy hoạnh mặt thoáng của chất lỏng .
C. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn không thay đổi .
D. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn nằm ngang .
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 3: Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?

A. Độ lớn lực căng bề mặt tỉ lệ với độ dài đường số lượng giới hạn l mặt thoáng của chất lỏng .
B. Hệ số căng bề mặt σ của chất lỏng phụ thuộc vào vào thực chất của chất lỏng .
C. Hệ số căng bề mặt σ không nhờ vào vào nhiệt độ của chất lỏng .
D. Lực căng bề mặt có phương tiếp tuyến với mặt thoáng của chất lỏng và vuông góc với đường số lượng giới hạn của mặt thoáng .
Hiển thị lời giải
Chọn A

Quảng cáo

Câu 4: Hiện tượng dính ướt của chất lỏng được ứng dụng để:

A. Làm giàu quặng ( loại bẩn quặng ) theo chiêu thức tuyển nổi .
B. Dẫn nước từ xí nghiệp sản xuất đến những mái ấm gia đình bằng ống nhựa .
C. Thấm vết mực loang trên mặt giấy bằng giấy thấm .
D. Chuyển chất lỏng từ bình nọ sang bình kia bằng ống xi phông .
Hiển thị lời giải

Chọn A

Câu 5: Chọn những câu đúng trong các câu sau:

A. Nếu lực tương tác giữa những phân tử chất rắn với chất lỏng mạnh hơn lực tương tác giữa những phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng kỳ lạ dính ướt .
B. Nếu lực tương tác giữa những phân tử chất rắn với chất lỏng mạnh hơn lực tương tác giữa những phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng kỳ lạ không dính ướt .
C. Sự dính ướt hay không dính ướt là hệ quả của tương tác rắn lỏng .
D. Khi lực hút của những phân tử chất lỏng với nhau hớn hơn lực hút của những phân tử chất khí với chất lỏng thì có hiện tượng kỳ lạ không dính ướt .
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 6: Chọn những câu đúng trong các câu sau:

A. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng kỳ lạ nước trong những ống có tiết diện nhỏ ( hoặc những khe nhỏ ) được dâng lên hay hạ xuống so với mực nước trong bình chứa .
B. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng kỳ lạ trong những ống có tiết diện nhỏ ( hoặc những khe nhỏ ) được dâng lên so với mực chất lỏng trong bình chứa .
C. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng kỳ lạ trong những ống mao quản ( hoặc những khe nhỏ ) được dâng lên hay hạ xuống so với mực chất lỏng trong bình chứa .
D. Nếu ống mao dẫn có tiết diện rất nhỏ thì xảy ra hiện tượng kỳ lạ mao dẫn .
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 7: Chọn những câu đúng trong các câu sau:

A. Người ta chỉ dựa vào hiện tượng kỳ lạ căng mặt ngoài của chất lỏng để lý giải hiện tượng kỳ lạ mao dẫn .
B. Hiện tượng dính ướt hay không dính ướt là yếu tố gây nên hiện tượng kỳ lạ mao dẫn .
C. Khi lực tương tác giữa những phân tử chất lỏng với nhau và lực tương tác giữa những phân tử chất lỏng với chất rắn, có sự chênh lệch với nhau là một trong những yếu tố gây nên hiện tượng kỳ lạ mao dẫn .
D. Độ dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng trong ống mao dẫn nhờ vào vào tiết diện ống mao dẫn, khối lượng riêng của chất lỏng và thực chất của chất lỏng .
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 8: Điều nào sau đây là sai khi nói về các phân tử cấu tạo nên chất lỏng?

A. Khoảng cách giữa những phân tử chất lỏng vào khoảng chừng size phân tử .
B. Mỗi phân tử chất lỏng luôn giao động hỗn độn quanh một vị trí cân đối xác lập. Sau một khoảng chừng thời hạn nào đó, nó lại nhảy sang một vị trí cân đối khác .
C. Mọi chất lỏng đều được cấu tạp từ một loại phân tử .
D. Khi nhiệt độ tăng, hoạt động nhiệt của những phân tử chất lỏng cũng tăng .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 9: Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng.

A. Bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí .
B. Chiếc đinh ghim nhờn mỡ nỗi trên mặt nước .
C. Nước chảy từ trong vòi ra ngoài .
D. Giọt nước động trên lá sen .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 10: Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng :

A. Làm tăng diện tích quy hoạnh mặt thoáng của chất lỏng .
B. làm giảm diện tích quy hoạnh mặt thoáng của chất lỏng .
C. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn không thay đổi .
D. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn nằm ngang .
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 11: Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?

A. Độ lớn lực căng bề mặt tỉ lệ với độ dài đường số lượng giới hạn l mặt thoáng của chất lỏng .
B. Hệ số căng bề mặt s của chất lỏng phụ thuộc vào vào thực chất của chất lỏng .
C. Hệ số căng bề mặt s không phụ thuộc vào vào nhiệt độ của chất lỏng .
D. Lực căng bề mặt có phương tiếp tuyến với mặt thoáng của chất lỏng và vuông góc với đường số lượng giới hạn của mặt thoáng .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 12: Hiện tượng dính ướt của chất lỏng được ứng dụng để:

A. Làm giàu quặng ( loại bẩn quặng ) theo chiêu thức tuyển nổi .
B. Dẫn nước từ xí nghiệp sản xuất đến những mái ấm gia đình bằng ống nhựa .
C. Thấm vết mực loang trên mặt giấy bằng giấy thấm .
D. Chuyển chất lỏng từ bình nọ sang bình kia bằng ống xi phông .
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 13: Ống được dùng làm ống mao dẫn phải thoả mãn điều kiện:

A. Tiết diện nhỏ, hở cả hai đầu và không bị nước dính ướt .
B. Tiết diện nhỏ hở một đầu và không bị nước dính ướt .
C. Tiết diện nhỏ, hở cả hai đầu .
D. Tiết diện nhỏ, hở cả hai đầu và bị nước dính ướt .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng mao dẫn?

A. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng kỳ lạ chất lỏng trong những ống có tiết diện nhỏ được dâng lên hay hạ xuống so với mực chất lỏng bên ngoài ống .
B. Hiện tượng mao dẫn chỉ xảy ra khi chất làm ống mao dẫn bị nước dính ướt .
C. Hiện tượng mao dẫn chỉ xảy ra khi chất làm ống mao dẫn không bị nước làm ướt .
D. Cả ba phát biểu A, B, C đều đúng
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 15: Một vòng dây kim loại có đường kính 8cm được dìm nằm ngang trong một chậu dầu thô. Khi kéo vòng dây ra khỏi dầu, người ta đo được lực phải tác dụng thêm do lực căng bề mặt là 9,2.10-3N. Hệ số căng bề mặt của dầu trong chậu là giá trị nào sau đây:

A. s = 36,6. 10-3 N / m .
B. s = 36,6. 10-4 N / m .
C. s = 36,6. 10-5 N / m .
D. s = 36,6. 10-6 N / m .
Hiển thị lời giải
Lực căng bề mặt của dầu là : F = s. l = s. ( πd ) .
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án
Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 10 tinh lọc có đáp án hay khác :

Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chat-ran-va-chat-long-su-chuyen-the.jsp

Giải bài tập lớp 10 sách mới những môn học

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *