Hà Nội điểm danh các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ủy Ban Nhân Dân TP TP.HN vừa có Báo cáo kinh tế tài chính nhà nước TP TP. Hà Nội năm 2021 gửi HĐND TP trước Kỳ họp thứ 10. Theo báo cáo giải trình, tính đến ngày 31/12/2021, TP có 27 doanh nghiệp do nhà nước giữ 100 % vốn điều lệ thuộc Ủy Ban Nhân Dân thành phố ( gồm : 4 tổng công ty ; 4 công ty mẹ – công ty con ; 16 công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 100 % vốn nhà nước ; 3 Công ty 100 % vốn nhà nước ) và 29 doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư nhà nước .
Có 24/27 doanh nghiệp do nhà nước giữ 100 % vốn điều lệ và 25/29 doanh nghiệp có vốn nhà nước góp vốn đầu tư có báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm 2021 .
Trong đó, 7 doanh nghiệp không có báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm 2021 gồm : 3 doanh nghiệp do nhà nước giữ 100 % vốn điều lệ là Công ty Kỹ thuật điện thông, Cửa hàng lương thực 60 Ngô Thì Nhậm, Công ty Ăn uống và dịch vụ du lịch Sóc Sơn ; 4 doanh nghiệp còn lại thuộc mô hình có vốn nhà nước góp vốn đầu tư là Công ty Cổ phần Cơ điện khu công trình, Điện tử Giảng Võ, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tập đoàn sản xuất hàng dệt may, Công ty Liên doanh Norfolk Hatexco .

Kết quả tổng hợp số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND TP Hà Nội cho thấy: Tổng tài sản là 41.122 tỷ đồng; tổng số nợ phải trả 15.288 tỷ đồng; tổng vốn chủ sở hữu 25.834 tỷ đồng; tổng doanh thu là 13.084 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất, kinh doanh thương mại năm 2021 của 24 doanh nghiệp cho thấy, 21 doanh nghiệp kinh doanh thương mại có lãi, tổng số lãi là 1.180 tỷ đồng. 2 doanh nghiệp kinh doanh thương mại thua lỗ, với tổng số lỗ phát sinh là 13,83 tỷ đồng .
Đáng quan tâm, Công ty TNHH MTV Điện ảnh TP. Hà Nội lỗ 13,4 tỷ đồng, hầu hết do ngân sách tiền thuê nhà, thuê đất cao trong khi lệch giá từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chính là chiếu phim rất thấp, không đủ bù đắp ngân sách .
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng tăng trưởng Thành Phố Hà Nội, lỗ 418 triệu đồng do doanh nghiệp có vướng mắc về kinh tế tài chính, gia tài tương quan đến dự án Bất Động Sản liên kết kinh doanh tại Khu đất B5 Cầu Diễn, lệch giá thấp không đủ bù đắp được những ngân sách phát sinh .

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội mới chính thức được tiếp nhận bàn giao để quản lý vận hành kinh doanh khai thác thương mại từ ngày 6/11/2021, nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 chỉ diễn ra khoảng gần 2 tháng cuối năm, với doanh thu khoảng 7,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo giải trình của Ủy Ban Nhân Dân TP TP. Hà Nội, tổng số phát sinh phải nộp ngân sách tương quan những doanh nghiệp do nhà nước giữ 100 % vốn điều lệ là 1.716 tỷ đồng .
Theo tác dụng tổng hợp số liệu báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm 2021 những doanh nghiệp có vốn nhà nước góp vốn đầu tư ( gồm 12 doanh nghiệp do nhà nước giữ trên 50 % vốn điều lệ và 13 doanh nghiệp do nhà nước giữ dưới 50 % vốn điều lệ ), tổng vốn điều lệ của những doanh nghiệp là 5.177 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà nước là 3.430 tỷ đồng, chiếm 66,25 % vốn điều lệ ; tổng tài sản là 12.433 tỷ đồng ; tổng số nợ phải trả là 5.634 tỷ đồng ; vốn chủ sở hữu là 6.826 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước là 4.173 tỷ đồng ; tổng doanh thu là 6.463 tỷ đồng .

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của 25 doanh nghiệp cho thấy có 19 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, với tổng số lãi 466,3 tỷ đồng; 6 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, với tổng số lỗ phát sinh là 40,1 tỷ đồng.

Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách tương quan những doanh nghiệp có vốn nhà nước góp vốn đầu tư là 336,7 tỷ đồng .
Một số doanh nghiệp phát sinh lỗ lớn như : Công ty CP Mai Động ( lỗ 16,9 tỷ đồng ) ; Công ty CP góp vốn đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế ( lỗ 21,3 tỷ đồng ) …

Theo Ủy Ban Nhân Dân TP, đa số những doanh nghiệp còn chịu tác động ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID-19 dẫn đến hiệu quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại không hiệu suất cao, lệch giá không đủ bù đắp ngân sách .

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *