Kiệt quệ tài chính (Financial Distress) là gì?

Kiệt quệ tài chính ( tiếng Anh : Financial Distress ) là tình thế trong đó một công ty hoặc cá thể không hề tạo ra lệch giá hoặc thu nhập .Kiệt quệ tài chính (Financial Distress) là gì? - Ảnh 1.Hình minh họa ( Nguồn : Pinterest )

Kiệt quệ tài chính

Khái niệm

Kiệt quệ tài chính trong tiếng Anh gọi là: Financial Distress.

Kiệt quệ tài chính là tình thế trong đó một công ty hoặc cá nhân không thể tạo ra doanh thu hoặc thu nhập vì không thể đáp ứng hoặc không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính của mình. 

Tình trạng này thường xảy ra là do ngân sách cố định và thắt chặt cao, gia tài có tính thanh khoản thấp hoặc lệch giá dễ bị tác động ảnh hưởng bởi với sự suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính .Việc bỏ lỡ những tín hiệu kiệt quệ tài chính hoàn toàn có thể tàn phá một công ty. Đến một thời gian, sự kiệt quệ tài chính nghiêm trọng tới mức không hề khắc phục bởi nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính của công ty hoặc cá thể quá cao và không hề được thanh toán giao dịch, và không đủ lệch giá để bù đắp nợ .

Nếu điều này xảy ra, phá sản có thể là lựa chọn duy nhất.

Hiểu thêm về kiệt quệ tài chính 

Nếu một công ty hoặc cá thể trải qua một khoảng chừng thời hạn không hề giao dịch thanh toán hóa đơn và những nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính khác trước ngày đáo hạn của họ, thì có năng lực họ đang gặp khó khăn về tài chính .Một số ngân sách này hoàn toàn có thể gồm có kêu gọi vốn ( cao ), ngân sách thời cơ của những dự án Bất Động Sản và nhân viên cấp dưới không thao tác hiệu suất cao. Nhân viên của một công ty kiệt quệ tài chính thường có ý thức thấp hơn và stress hơn gây ra bởi rủi ro tiềm ẩn phá sản của công ty tăng lên, điều này hoàn toàn có thể buộc họ rời công ty .Các công ty đang gặp khó khăn về tài chính hoàn toàn có thể gặp khó khăn trong việc bảo vệ sự kêu gọi vốn. Họ cũng hoàn toàn có thể thấy giá trị thị trường của họ giảm đáng kể, người mua cắt giảm đơn đặt hàng và nhà phân phối đổi khác pháp luật giao hàng .

Nhìn vào báo cáo tài chính của một công ty có thể giúp các nhà đầu tư và những người khác xác định được sức khỏe tài chính của công ty. 

Ví dụ, dòng tiền âm theo báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ là một trong những chỉ báo về thực trạng khó khăn tài chính. Điều này hoàn toàn có thể được gây ra bởi sự chênh lệch lớn giữa khoản thanh toán giao dịch và những khoản phải thu bằng tiền mặt, khoản giao dịch thanh toán lãi cao và sự sụt giảm vốn lưu động .Các cá thể gặp kiệt quệ tài chính hoàn toàn có thể thấy mình trong trường hợp mà nợ của họ nhiều hơn thu nhập hàng tháng. Điều này gồm có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch nhà hoặc tiền thuê nhà, thanh toán giao dịch xe hơi, thẻ tín dụng thanh toán và hóa đơn tiện ích. Những người trải qua trường hợp trên thường có khuynh hướng trải qua nó trong một khoảng chừng thời hạn dài .

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Source: https://thaiphuongthuy.com
Category : Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *